Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Ιουλίου 2010

 

«Ζωήν τήν κυήσασαν ἐκυοφόρησας, Ἁγνήν Θεομήτορα, θεόφρον Ἄννα·  διό πρός λῆξιν οὐράνιον, ἔνθα εὐφραινομένων, κατοικία ἐν δόξῃ, χαίρουσα νῦν μετέστης, τοῖς τιμῶσί σε πόθῳ, πταισμάτων αἰτουμένη ἱλασμόν, ἀειμακάριστε.»                (Ἀπολυτίκιον τῆς Ἑορτῆς)

            Ἡ Ἐκκλησία, ἀγαπητοί ἀδελφοί, κατά παράδοση ἑορτάζει τήν κοίμηση ἑκάστου Ἁγίου μέ τήν τέλεση θείας Λειτουργίας.  Ἡ κοίμηση τῶν Ἁγίων θεωρεῖται γι’ αὐτούς ὡς ἡ γενέθλιός τους ἡμέρα στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν.  Τήν παροῦσα ἡμέρα ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ τό γεγονός τῆς κοιμήσεως, δηλαδή τοῦ θανάτου, τῆς Ἁγίας Ἄννας.  Ποία ὅμως, ἦταν ἡ Ἁγία Ἄννα;  Αὐτή ὑπῆρξε θυγατέρα τοῦ ἱερέα Ματθάν καί τῆς Μαρίας ἀπό τή Βηθλεέμ.  Εἶχε δηλαδή καταγωγή λευιτική, καταγόταν ἀπό ἱερατικό γένος.

Τό ζεῦγος τῶν Ματθάν καί Μαρίας ἀπέκτησε τρεῖς θυγατέρες.  Τήν Ἄννα, ἡ ὁποία πῆρε τόν Ἰωακείμ καί ἔφεραν στόν κόσμο τήν Παναγία, γνωστή ὡς Μαριάμ, τή Μαρία, ἡ ὁποία εἶχε θυγατέρα τή Σαλώμη τή μαῖα καί τή Σοβῆ, ἡ ὁποία ἔφερε στόν κόσμο τήν Ἐλισάβετ, τή μητέρα τοῦ Προδρόμου και σύζυγο τοῦ ἱερέα Ζαχαρία.  Ἡ Ἐκκλησία γιορτάζει καί τιμᾶ κάθε χρόνο τό πρόσωπο τῆς Ἁγίας Ἄννας πολλές φορές.  Κατά πρῶτο λόγο σ’ ὅλες τίς ἱερές ἀκολουθίες, στήν ἀπόλυση μνημονεύονται οἱ θεοπάτορες Ἰωακείμ καί Ἄννα.  Μέσα δέ στή ροή τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους ἑορτάζονται ἡ Σύλληψη τῆς Ἁγίας Ἄννας, στίς 9 Δεκεμβρίου, ἡ Σύναξη τῶν Ἰωακείμ καί Ἄννης, στίς 9 Σεπτεμβρίου, δηλαδή τήν ἑπομένη τῆς Γεννήσεως τῆς Παναγίας καί σήμερον 25η Ἰουλίου, ἑορτάζεται ὁ θάνατος τῆς Ἁγίας Ἄννας.

2

 

            Πληροφορίες γιά τήν Ἁγία Ἄννα δέν ἔχουμε ἀπό τήν Ἁγία Γραφή.  Οἱ πληροφορίες μας προέρχονται ἀπό τά ἀπόκρυφα βιβλία, δηλαδή τά μή ἀναγνωρισμένα ἀπό τήν Ἐκκλησία, τά μή ἐπίσημα βιβλία.

            Ἡ Ἁγία Ἄννα μέ τό σύζυγό της Ἰωακείμ ἐβίωσαν τήν ἐντροπή τῆς ἀτεκνίας πολύ σκληρά.  Μέ τή δυνατή πίστη καί θερμή προσευχή τους ὅμως κίνησαν τό ἔλεος καί ἀπόλαυσαν τήν εὔνοια τοῦ Θεοῦ ἀφοῦ ἀπέκτησαν μέ φυσικό τρόπο τή μέλλουσα Μάνα τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καί τή Μάνα τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.  Στή συνείδηση τῶν πιστῶν ἡ Ἁγία Ἄννα κατέχει ξεχωριστή θέση καί θεωρεῖται ὡς πολύ προνομιοῦχος μητέρα μέσα στό σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.  Ἡ παραδειγματική της πίστη καί ἡ δυνατή προσευχή ἀποτελοῦν πηγή ἐμπνεύσεως τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας καί ὁδοδείχτη ἀταλάντευτο, ὁ ὁποῖος φέρνει πιό κοντά στόν Ἅγιο Θεό.  Ἀμήν!

K O I N O T I K A   N E A

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:  Μέ χαρά καί εὐχαρίστηση πληροφοροῦμε τούς γονεῖς καί κηδεμόνες τῶν παιδιῶν σχολικῆς ἡλικίας, ὅτι μποροῦν ἀπό τώρα νά πραγματοποιήσουν τίς ἐγγραφές τῶν μαθητῶν καί μαθητριῶν γιά τό σχολικό ἔτος 2010 -2011.  Τά γραφεῖα τῆς κοινότητος καί τοῦ σχολείου εἶναι ἀνοιχτά καθημερινά ἀπό 9.00 πρωί – 6.00 μ.μ. (ἐκτός Κυριακῆς).  Τά κανονικά μαθήματα θά ἀρχίσουν τήν Πέμπτη, 9η Σεπτεμβρίου 2010.  Σύντομα θά κυκλοφορήσει σχετικό πληροφοριακό φυλλάδιο.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τό Σαββατοκύριακο τῶν 17ης καί 18ης Ἰουλίου 2010, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι:

                        Ἡ Εὔα, θυγατέρα τῶν Θεοδώρου Πογιατζιῆ καί Alison, τό γένος Edmonds, μέ ἀναδόχους τίς Janine Μούσκα καί Rosalind Τέσσερα.

                        Ἡ Γαβριέλλα, θυγατέρα τῶν Γιάννου Νεοκλέους καί Ἀλεξίας, τό γένος Κανάρη, μέ ἀναδόχους τούς Χάρη καί Μαρία Σκαλιώτη.

                        Ὁ Χαράλαμπος-Kie, υἱός τῶν Νικολάου Ἀποστόλου καί Gemma, τό γένος Denman, μέ ἀνάδοχο τό Μιχαήλ Ἀποστόλου, καί

                        Ὁ Παναγιώτης, υἱός τῶν Νικολάου Νικολάου καί Ἐλισάβετ, τό γένος Χριστοδούλου, μέ ἀναδόχους τούς Κυριάκο καί Ἀγγελική Ἰωάννου. 

Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

3

ΚΗΔΕΙΕΣ:      Στόν Καθεδρικό ναό τῆς Παναγίας ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Κωνσταντίνου Χαληζόγλου τή Δευτέρα, 19η Ἰουλίου, Λάουρας Ἀχιλλέως τήν Τρίτη 20η Ἰουλίου, Εὐστρατίου Κυριάκου τήν Τετάρτη 21η Ἰουλίου καί Χαραλάμπους Σπηλιοπούλου, τήν Παρασκευή, 23η Ἰουλίου 2010.  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῶν ἀειμνήστων Σωκράτους Πελενδρίδη (ἡ ὁποία τελέσθη στό Ilford, Essex, 19.7.10) καί Λάουρας Ἀχιλλέως.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ἐκλιπόντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των. 

ΝΗΣΤΕΙΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Ἡ Ἐκκλησία προτρέπει τά μέλη της ἀπό τῆς 1ης μέχρι καί τῆς 14ης Αὐγούστου νά τηροῦν τή νηστεία.  Αὐτό ἀποτελεῖ πνευματική ἄσκηση καί προετοιμασία γιά τό Πάσχα τοῦ Καλοκαιριοῦ, τήν ἑορτή τῆς Κοιμήσεως.

ΟΙ  ΙΕΡΕΣ  ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ  ΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ:  Κάθε βράδυ ἀπό τήν 1η μέχρι τή 13η Αὐγούστου στόν Καθεδρικό μας ναό θά ψάλλονται ἐναλλακτικά ἡ Μεγάλη καί ἡ Μικρή Παράκληση τῆς Θεοτόκου.  Οἱ Ἱερές Παρακλήσεις ἀποτελοῦν θρησκευτικά τραγούδια, τά ὁποῖα ἡ θρησκεύουσα καί θεοφιλής ψυχή συνέθεσε ὡς ἀπόσταγμα ἐπικοινωνίας μέ τόν Πλάστη Θεό.  Ὁ πιστός ἄνθρωπος, γιά νά ἐκφράσει τά ἐσωτερικά του πάθη καί αἰσθήματα καί νά ἀναζητήσει θεραπεία καί στήριξη διά τῆς μεσιτείας τῆς Παναγίας Μάνας μας, μελωδεῖ τούς ἀνεπανάληπτους αὐτούς καί βαθεῖς σέ νοήματα ὕμνους.

                        Αὐτά ἐκφράζουν τό δεσμό μας μέ τή Θεοτόκο γιατί ἐμεῖς ἀποτελοῦμε τά παιδιά της κατά χάρη.  Ἐκφράζουν τή ζωντανή πίστη καί τήν ἐλπίδα γιά τήν ἀδιάκοπη μεσιτεία καί προστασία της.

ΕΠΙΤΥΧΗΣ  Η  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ:   Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου, (Τρίτη 20-7-2010), ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ ὀργάνωσε καί ἔφερε σέ αἴσιο πέρας καλοκαιρινή κοινωνική ἐκδήλωση.  Μετά τό καλωσόρισμα ἀπό μέρους τῆς προέδρου κας Μερόπης Κυριάκου-Λιβέρα, ὁ Ἐπίσκοπος εὐλόγησε τήν τράπεζα καί ὅλοι ἀπόλαυσαν τό ἐκλεκτό φαγητό, τό φροῦτο καί τά γλυκά.

                        Συγκεντρώθησαν πιό πολλά ἀπό ἑκατόν πρόσωπα.  Μεταξύ αὐτῶν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, οἱ Ἱερεῖς καί Διάκονοι τῆς κοινότητος, οἱ δύο εἰσηγητές μας κοι Ἑρμῆς Κυπριανοῦ καί Μάριος Μηναΐδης, ἡ πρόεδρος τῆς Παντάνασσας κα Μερόπη, μέλη τῶν κοινοτικῶν μας ἐπιτροπῶν, δάσκαλοι καί πολλοί ἄλλοι φίλοι τῆς φιλανθρωπίας.  Τό πρόγραμμα τῆς βραδιᾶς πλούτισαν μέ τραγούδια μικρή ὁμάδα συνεργατῶν τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰγνατίου Μιλτιάδου καί ἰδιαίτερα οἱ δύο νεαροί χορευτές μέ τούς εὐλύγιστους παραδοσιακούς χορούς τους.  Ἡ σύνολη προσπάθεια ἐνίσχυσε τό ταμεῖο τῆς ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ μέ ποσό £3,300.00. 

                  Συγχαίρουμε θερμά, εὐχαριστοῦμε ἰδιαίτερα καί ἐπαινοῦμε πρόθυμα ὅλους καί ὅλες οἱ ὁποῖοι ἐργάσθησαν, προσέφεραν καί προσῆλθαν στήν ἐκδήλωση.  Στά πλαίσια τοῦ χαιρετισμοῦ ἐγένετο σχετική ἀναφορά στόν τρίκλυτο ναό τοῦ Προφήτη Ἠλία στό Μαραθόβουνο, σήμερα κατεχόμενο καί κατεστραμμένο ἀπό τούς εἰσβολεῖς Τούρκους.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ:  Τήν Τετάρτη 28η Ἰουλίου, ὥρα 7.30 μ.μ. τό Προεδρεῖο τῆς ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ καλεῖ ὅλα τά μέλη της σέ κοινή συνεδρία, ἡ ὁποία θά ἀσχοληθεῖ μέ τό πανηγύρι καί τίς ἀκολουθίες τοῦ Αὐγούστου.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

26η Ἰουλίου Δευτέρα Ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς καί Ἑρμολάου Ἱερομάρτυρος

Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 4.30 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00-11.00 π.μ.

27η Ἰουλίου Τρίτη Μεγαλομάρτυρος καί Ἰαματικοῦ Παντελεήμονος.

Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00-11.00 π.μ.

28η Ἰουλίου Τετάρτη Ὁσίας Εἰρήνης, ἡγουμένης τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Μονῆς τοῦ Χρυσοβαλάντου.

Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00-11.00 π.μ.

31η Ἰουλίου Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 5.00 μ.μ.

1η Αὐγούστου Κυριακή Δεκάτη Ματθαίου

                        Ἡ Πρόοδος τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Τῶν ἑπτά Μακκαβαίων Παίδων, τῆς μητρός των Σολομονῆς καί Διδασκάλου των Ἐλεαζάρου

                        Ὄρθρος, θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα. 

                        Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

                        Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Λουκία Προδρόμου               £  10.00           Χρῖστος Κωστῆ          £  50.00

Πάμπος Παναγιώτου             £  20.00           Ἑρμῆς Κυπριανοῦ     £100.00

Χριστάκης Χρίστου               £  50.00           Ἀνώνυμος                   £  20.00

Ἀνώνυμος                               £260.00           Martin Edwards        £  50.00

Εὐσταθία Λούπη στή μνήμη συζύγου της Ἰωάννου                                 £  50.00

Οἰκ. Γιάννης & Ἑλένη Σαββίδη                                                       £100.00

Ἀνδρονίκη Ἀνδρονίκου στή μνήμη ἀδελφῆς της Ἠρούλλα                       £100.00

Ἀνδρούλλα Κυριάκου στή μνήμη συζύγου της Ἰωάννου             £  20.00

Σταυρούλλα, Βᾶσος καί Κούλλα στή μνήμη τῆς ἀείμνηστης

 μητέρας τους, Λάουρας Ἀχιλλέως, τό γένος Παλλαρῆ                  £1,500.00

Οἰκογ. Δρος Ἀ. Πελενδρίδη στή μνήμη ἀδελφοῦ τους Σωκράτους  £100.00

                        Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος

εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

:  Κάθε βράδυ ἀπό τήν 1η μέχρι τή 13η Αὐγούστου στόν Καθεδρικό μας ναό θά ψάλλονται ἐναλλακτικά ἡ Μεγάλη καί ἡ Μικρή Παράκληση τῆς Θεοτόκου.  Οἱ Ἱερές Παρακλήσεις ἀποτελοῦν θρησκευτικά τραγούδια, τά ὁποῖα ἡ θρησκεύουσα καί θεοφιλής ψυχή συνέθεσε ὡς ἀπόσταγμα ἐπικοινωνίας μέ τόν Πλάστη Θεό.  Ὁ πιστός ἄνθρωπος, γιά νά ἐκφράσει τά ἐσωτερικά του πάθη καί αἰσθήματα καί νά ἀναζητήσει θεραπεία καί στήριξη διά τῆς μεσιτείας τῆς Παναγίας Μάνας μας, μελωδεῖ τούς ἀνεπανάληπτους αὐτούς καί βαθεῖς σέ νοήματα ὕμνους.

Read Full Post »

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου, (Τρίτη 20-7-2010), ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ ὀργάνωσε καί ἔφερε σέ αἴσιο πέρας καλοκαιρινή κοινωνική ἐκδήλωση.  Μετά τό καλωσόρισμα ἀπό μέρους τῆς προέδρου κας Μερόπης Κυριάκου-Λιβέρα, ὁ Ἐπίσκοπος εὐλόγησε τήν τράπεζα καί ὅλοι ἀπόλαυσαν τό ἐκλεκτό φαγητό, τό φροῦτο καί τά γλυκά.

                        Συγκεντρώθησαν πιό πολλά ἀπό ἑκατόν πρόσωπα.  Μεταξύ αὐτῶν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, οἱ Ἱερεῖς καί Διάκονοι τῆς κοινότητος, οἱ δύο εἰσηγητές μας κοι Ἑρμῆς Κυπριανοῦ καί Μάριος Μηναΐδης, ἡ πρόεδρος τῆς Παντάνασσας κα Μερόπη, μέλη τῶν κοινοτικῶν μας ἐπιτροπῶν, δάσκαλοι καί πολλοί ἄλλοι φίλοι τῆς φιλανθρωπίας.  Τό πρόγραμμα τῆς βραδιᾶς πλούτισαν μέ τραγούδια μικρή ὁμάδα συνεργατῶν τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰγνατίου Μιλτιάδου καί ἰδιαίτερα οἱ δύο νεαροί χορευτές μέ τούς εὐλύγιστους παραδοσιακούς χορούς τους.  Ἡ σύνολη προσπάθεια ἐνίσχυσε τό ταμεῖο τῆς ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ μέ ποσό £3,300.00. 

 Συγχαίρουμε θερμά, εὐχαριστοῦμε ἰδιαίτερα καί ἐπαινοῦμε πρόθυμα ὅλους καί ὅλες οἱ ὁποῖοι ἐργάσθησαν, προσέφεραν καί προσῆλθαν στήν ἐκδήλωση.  Στά πλαίσια τοῦ χαιρετισμοῦ ἐγένετο σχετική ἀναφορά στόν τρίκλυτο ναό τοῦ Προφήτη Ἠλία στό Μαραθόβουνο, σήμερα κατεχόμενο καί κατεστραμμένο ἀπό τούς εἰσβολεῖς Τούρκους

Read Full Post »

 

 

Dear Brothers and Sisters in the Lord,

“Reject a divisive man after the first and second admonition.”

                                                                                                            (Titus 3: 10)

                        In the field of the Orthodox Church the Ecumenical Council (Synod) is the instrument expressing the highest means of authority.  The Synods were convened by the Emperors of Constantinople or the Ecumenical Patriarch.  These Synods dealt with the problems which occurred and were related to the faith and at the same time they also dealt with practical matters concerning the life of the faithful.  Up until now Seven Ecumenical Councils have taken place which helped the Church to overcome the difficulties appearing in the life of its flock.  In accordance with the promise of the Lord, Who is the Head of the Church, the Holy Spirit leads the Church towards the whole truth.

                        The First Ecumenical Council took place in the year 325 A.D. at Nikaea in Bethany in order to deal with the heresy of Arius, who, through his wrong teachings rejected the divinity of the Person of Jesus Christ.  318 God- bearing Fathers participated.  They composed the first seven articles of the Symbol of Faith, known as ‘Pistevo’ or ‘I Believe’.

 

 

                        In the year 381 A.D. the Second Ecumenical Council took place in Constantinople to deal with the followers of Macedonios.  Those were the extension of the heresy of the Arians.  The Macedonians rejected the divinity of the Person of the Holy Spirit.  This Synod was convened by the Emperor Theodosios the Great.  The Synod, carrying out its task, completed the Symbol of Faith by adding five more articles.  St Gregory the Theologian, Patriarch of Constantinople, presided at the beginning.  After his resignation Nectarios succeeded him.  Only 150 God-bearing Fathers, who all came from the East participated.  Let us point out that the Second Ecumenical Council, by her Third Canon, granted to the Ecumenical Throne equality of honour with the Throne of Rome.

                        In the year 431A.D. the Third Ecumenical Council took place in Ephesus and was convened by the Emperor Theodosios the Less.  The task of this Synod was to face the Patriarch Nestorios of Constantinople, who refused to call our Lady Theotokos and named her Christotokos, meaning that she gave birth to a simple man.  In this Synod 200 God-bearing Fathers participated.  St Cyril of Alexandria played an important role in this Council.  The Autocephaly of the Church of Cyprus was granted by this Synod.

                        In the year 451 A.D. the Fourth Ecumenical Council took place at Chalcedon, the birth-place of St Efthymia.  This place is quite close to Constantinople.  Marcian and Poulcheria the Emperors convened this Synod in order to face Monophysitism.  The promoters of this teaching were the Archimandrite of Constantinople, Eftychios and the Patriarch of Alexandria, Dioskoros.  They both taught that the divine nature of the Person of Christ absorbed the human nature.

                        The Council taught that Christ Himself is Perfect God and Perfect Man.  In His Person the two natures, divine and human, co-exist.  The human nature gives in to the divine and the divine nature allows the human to implement its own rights.  This Synod, through her 28th Canon, granted priority of honour to the Throne of Constantinople immediately after the throne of Rome.  630 God-bearing Fathers participated.

In the year 553 A.D. the Fifth Ecumenical Council took place in Constantinople in order to face the wrong teachings of Origen.  165 God-bearing fathers were present.

                        In the year 681 A.D. Constantine the Bearded convened the Sixth Ecumenical Council which took place in Constantinople, against Monothelitism.  170 God-bearing Fathers were present.  The Monothelites taught that in the Person of Jesus Christ there was only one will and one energy.  Monothelites are the Maronites.  In the year 691 A.D. the Fifth-Sixth Council at Troulli took place and dealt further with Monothelitism.  Let us remind you that in the Person of Christ the divine and the human will co-exist.

                        In the year 787 A.D. the Seventh Ecumenical Council took place at Nikaea of Bethany with the participation of 387 God-bearing Fathers.  The Synod was convened by the Empress Irene the Athenian, who was the guardian to her minor son, Constantine the Sixth.  This Synod had to face the Iconoclasm.  In her decision, the Synod adopted the teaching of St John the Damascene.  The Synod taught that we do not worship the icons but we respect and honour the images depicted on them.  The honour belongs and refers to God alone.

                        In the recent decades the Orthodox church has been occupied by the preparations so as to convene a Panorthodox Council, in order to face the many contemporary and current matters in the life of its flock.  The Holy Spirit, Who holds together the whole system of the Church, we are certain, is going to appropriately lead the steps and the thoughts of the Church leaders at the fitting time so as to reach correct decisions.  Amen!

C O M M U N I T Y   N E W S

MEALS FOR  THE  ELDERLY:     We would like to inform all our generous donors and helpers towards the meals given in honour of our that these have now stopped for the summer.  They will resume again in September 2010.  We will notify you of the exact date nearer the time.  We take this opportunity to thank you for your continuous contribution, encouragement and help towards this very worthy cause.

RENEWAL  OF  SUBSCRIPTIONS:  The subscriptions for the Community (£50.00), Pantanassa (£25.00) and the Archdiocese Magazine (£15.00) are now

 

due.  If you have not already paid your subscriptions or wish to subscribe to any or all of these you may contact our Community’s offices.

ANNUAL  SCHOOL  RAFFLE:     We are pleased to inform you that this year we have been able to sell all the school raffles.  Many thanks to all of you who helped to sell or buy raffles and enabled us to raise over £11,000.  The lucky Nos. are as follows:  0804, 07020, 10626, 07247, 05924, 09553, 08599.

SCHOOL  MAGAZINE – SUMMER  EDITION:  We have great pleasure to announce to all the friends of St Barnabas Greek School that the summer edition of our school magazine “I Phoni tou Scholiou”, No. 108, is now in circulation.  The cover of this edition has a photograph of pupils in front of our Cathedral during playtime.  The magazine contains an account of the school year 2009-2010 by the headmaster of the school, His Grace, Athanasios, Bishop of Tropaeou; announcements and articles for the feast of Saints Barnabas and Bartholomew, a speech for the Day of Cyprus by the Cyprus High Commissioner, Mr Alexandros Zenon, articles by the teachers and pupils, the chronicle for the last three months, avdertisements and photographs of various events of the community and school.  We congratulate and thank all our subscribers and our young contributors to the magazine.

SCHOOL  ENROLMENTS:            We are pleased to inform all the parents and guardians of children of school age that they may enrol their children from now for the coming school year 2010-2011.  The offices are open daily for this pupose from 9.00 – 6.00 p.m. (except Sundays).  School sessions begin on Thursday, 9th September 2010.

PANTANASSA  FUNCTION: The Ladies’ Auxiliary Society of PANTANASSA are organisating a barbecue evening on Tuesday, 20th July 2010.  The function will take place in St Mary’s Church hall and will begin at 7.30 p.m.  Price for each ticket is £20.00.  We look forward to seeing you there on the evening as we are certain you will enjoy yourselves.

PARACLESES  IN  CHURCH:       We would like to inform all of you that from the 1st until the 13th August 2010, the Great and Small Paracleses will be chanted alternately in St Mary’s Cathedral.  These will begin at 6.00 p.m. starting with the Great Paraclesis.  The exception being on the evening of the 5th August, when Vespers will be sung for the Feast of the Transfiguration of our Lord.

Read Full Post »

 

 

 

Προς τους Γονείς και Κηδεμόνες των Μαθητών και Μαθητριών

των Ελληνικών Σχολείων Αποστόλου Βαρνάβα

και τους Φίλους και Χορηγούς της Ελληνικής Παιδείας

 

Αγαπητοί μας,

Η νέα σχολική χρονιά 2010-2011 πλησιάζει και προσκαλεί όλους εμάς τους γονείς και κηδεμόνες των παιδιών, τους φίλους και υποστηριχτές της Ελληνικής Παιδείας, όπως φροντίσουμε  ώστε κάθε παιδί σχολικής ηλικίας να μη λείψει από τις ελληνικές τάξεις.  Τα Ελληνικά και Κατηχητικά Σχολεία Αποστόλου Βαρνάβα ανοίγουν τις πόρτες τους την Πέμπτη, 9η Σεπτεμβρίου 2010 και μας αναμένουν.

Ευχαριστούμε για τη μέχρι τώρα παραδειγματική συνεργασία σας.  Πιστεύουμε το διάστημα των διακοπών να σας ξεκούρασε και ανανεωμένοι να γυρίσετε, με κέφι και δυνατοί στις επάλξεις του αγώνα της ζωής.

We are delighted to communicate with you at this time of year and would like to remind you that the new school year is approaching.  We therefore invite you to bring your children to our church school to learn the Greek language, the Greek culture and our Christian Orthodox faith.  This leaflet provides you with the necessary information regarding times, dates, school fees and other details.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

                                 Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Σχολικής Εφορείας

 

 

 

Μ Ε Ρ Ε Σ   Κ Α Ι   Ω Ρ Ε Σ   Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ   Τ Ω Ν   Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ω Ν

 

TIMETABLE FOR THE SCHOOL YEAR 2010 – 2011

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ / ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ / NURSERY/ PRE-SCHOOL CLASS                   

Α΄ + Β΄ Σχολείο                   Τρίτη – Πέμπτη                   5.30 μμ – 7.30 μμ

Τρίτο Σχολείο                      Σάββατο πρωί                     9.30 πμ – 1.00 μμ

Τετάρτο Σχολείο Σάββατο απόγευμα            2.30 μμ – 6.00 μμ

 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ / PRIMARY SCHOOL

Α´ + Β´ Σχολείο   Τρίτη – Πέμπτη    – Μαθήματα                         5.30 μμ – 7.30 μμ

Τρίτο Σχολείο                      Σάββατο πρωί    – Μαθήματα                          9.30 πμ – 1.00 μμ

                                                                                – Παραδοσιακοί χοροί      1.00 μμ – 1.30 μμ

Τέταρτο Σχολείο Σάββατο απόγευμα

– Παραδοσιακοί χοροί      2.00 μμ – 2.30 μμ

                                                                              – Μαθήματα                           2.30 μμ – 6.00 μμ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ / SECONDARY SCHOOL 

Α΄+ Β΄ Σχολείο                    Τρίτη – Πέμπτη                                    5.30 μμ – 7.30 μμ

Τρίτο Σχολείο                      Σάββατο πρωί                                     9.30 πμ – 1.00 μμ

Τέταρτο Σχολείο Σάββατο απόγευμα                            2.30 μμ – 6.00 μμ

ΑΝΩΤΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ    
1)  GCSE

Α΄+ Β΄ Σχολείο                    Τρίτη -Πέμπτη                                     5.30 μμ – 7.30 μμ

Τρίτο Σχολείο                      Σάββατο πρωί                                     9.30 πμ – 1.00 μμ

Τέταρτο Σχολείο Σάββατο απόγευμα                            2.30 μμ – 6.00 μμ

 

2)  ADVANCED LEVEL

Τρίτο Σχολείο                      Σάββατο πρωί                                     9.30 πμ – 1.00 μμ

Τέταρτο Σχολείο Σάββατο απόγευμα                            2.30 μμ – 6.00 μμ

 

A FEW WORDS ABOUT SCHOOL TERMS

The Schools of St Barnabas operate for three terms per annum without half term.

The dates are as follows:

Autumn Term:                   From Thursday, 9th September to Saturday 19th December 2010 

(The Christmas Concert takes place on Sunday 19th December 2010)

Spring Term:                       From Thurday 6th January 2011 to Saturday, 16th April 2011

Summer Term:                   From Tuesday, 3rd May 2011 to Saturday 2nd July 2011

           (The end of year school Concert takes place on Sunday, 3rd July 2011)

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/PARTICIPATION IN THE D. LITURGY

 

                        Οι μαθητές και μαθήτριες των Ελληνικών Σχολείων Αποστόλου Βαρνάβα εκκλησιάζονται ομαδικά μια φορά κάθε μήνα.  Τα βιβλία της θείας Λειτουργίας και του Προσευχηταρίου, τα οποία έχει ετοιμάσει η Αρχιεπισκοπή Θυατείρων στα Ελληνικά και Αγγλικά, είναι ανάγκη να γίνουν κτήμα όλων.  Πιστεύουμε ότι αυτά βοηθούν τα παιδιά να μυσταγωγούνται και να μαθαίνουν σταδιακά τη θεία Λειτουργία και τις προσευχές της Εκκλησίας μας.

 

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ / OTHER ACTIVITIES

 

α)         Ελληνικά Τραγούδια -Χορωδία        Παρασκευή     5.30 μμ – 6.30 μμ

β)         Παραδοσιακοί χοροί                          Παρασκευή     6.30 μμ – 8.00 μμ        

γ)         Θέατρο                                                Παρασκευή     6.30 μμ – 8.00 μμ

δ)         Συγκεντρώσεις Νεολαίας                    Τρίτη               7.30 μμ – 9.15 μμ

ε)         Κατηχητικό Σχολείο κατά τη θ. Λειτουργία της Κυριακής

                                                            Ναός Αποστόλου Βαρνάβα    10.15 πμ

                                                            Καθεδρικός Ναός Παναγίας  11.45 πμ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / NOTES

 

1)         ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ / NURSERY: Στο Νηπιαγωγείο φοιτούν παιδιά 3½ ετών. 

2)         ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ / PRESCHOOL YEAR: Μετά το Νηπιαγωγείο ακολουθεί η Προδημοτική τάξη, που σκοπό έχει να διευκολύνει τη φυσιολογική ένταξη των παιδιών στο Σχολείο.

3)                  ΔΗΜΟΤΙΚΟ / PRIMARY SCHOOL: Λειτουργούν 7 τάξεις και όπου είναι ανάγκη διπλά τμήματα.

4)                  GCSE 1 & 2 CLASSES: Οι τάξεις αυτές εμπλουτίζουν τις γνώσεις των παιδιών και πλαταίνουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες.  Επίσης τα προπαρασκευάζουν ανάλογα για τις εξετάσεις GCSE.

5)                  ΤΑΞΕΙΣ GCE AS & A LEVEL: Οι Λυκειακές τάξεις ετοιμάζουν τα παιδιά για τις κρατικές εξετάσεις επιπέδου GCE AS και A LEVEL (General Certificate of Education in Advanced Level).  Επιπρόσθετα τα παιδιά  μπορούν να καθίσουν στις εξετάσεις για το πιστοποιητικό ελληνομάθειας, αφού βεβαίως ετοιμαστούν ανάλογα.

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ /

ST. BARNABAS EXAMINATION CENTRE 

 

Τα Ελληνικά Σχολεία Αποστόλου Βαρνάβα με το Εξεταστικό τους Κέντρο παρέχουν τη δυνατότητα στους υποψηφίους για τις εξετάσεις, των GCSE, AS και GCE A LEVEL, στα Ελληνικά, να εξετάζονται στους χώρους του Σχολείου.  Αυτό πιστεύουμε βοηθά τα παιδιά ψυχολογικά σε σημαντικό βαθμό.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ / ENROLMENTS

Οι εγγραφές των μαθητών και μαθητριών των Σχολείων μας άρχισαν με το τέλος της περασμένης σχολικής χρονιάς.  Τα γραφεία της Κοινότητας και του Σχολείου παραμένουν ανοιχτά καθημερινά (εκτός Κυριακής), από τις 9.00 π.μ. –  6.00 μ.μ.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ / SCHOOL FEES 

Η Σχολική Εφορεία αποφάσισε, για την τρέχουσα χρονιά  2010 – 2011, τα ποσά των διδάκτρων, ως ακολούθως:

                                    ΔΗΜΟΤΙΚΟ/PRIMARY       ΓΥΜΝΑΣΙΟ/ SECONDARY

  GCSE & Advanced Level

 

1 παιδί            (1 child)                                 £ 210.00                      £ 260.00

2 παιδιά (2 children)                         £ 320.00                      £ 360.00

3 και περισσότερα παιδιά (more)     £ 360.00                      £ 420.00

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ / REQUEST

 

Η Σχολική Εφορεία παρακαλεί όσες οικογένειες μπορούν, να εξοφλούν τα δίδακτρα από την αρχή του σχολικού χρόνου.  Οι υπόλοιποι μπορούν να πληρώνουν τουλάχιστο το ένα τρίτο των χρημάτων κατά την εγγραφή και τα υπόλοιπα να καταβάλλονται το αργότερο μέχρι τον Ιανουάριο.  Όσοι οι προσωπικές τους συνθήκες το επιτρέπουν, να γνωρίζουν ότι το σχολείο έχει ανάγκη από προαιρετικές εισφορές καί δωρεές.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ / LESSONS FOR THE NEW SCHOOL YEAR

Τα τακτικά μαθήματα των Σχολείων Απ. Βαρνάβα αρχίζουν την Πέμπτη, 9η Σεπτεμβρίου 2010, ώρα 5.30 π.μ.  Οι κοινοτικοί χώροι θα είναι έτοιμοι για να υποδεχθούν και πάλι τα παιδιά.

ΑΓΙΑΣΜΟΣ / BLESSING FOR THE NEW SCHOOL YEAR

Το Σάββατο, 18η Σεπτεμβρίου 2010, ώρα 10.30 π.μ., ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τροπαίου κ. Αθανάσιος θα τελέσει τον καθιερωμένο σχολικό Αγιασμό, θα ευλογήσει το έργο του Σχολείου και θα χαιρετίσει τους επισήμους, τα παιδιά, τους γονείς και δασκάλους.  Θα παρευρεθούν οι Σύμβουλοι των Αποστολών Ελλάδας και Κύπρου, οι κοινοτικοί Άρχοντες, εκπρόσωποι των Τοπικών Αρχών, Γονείς και Κηδεμόνες.

Read Full Post »

 

 

«αἱρετικόν ἄνθρωπον μετά μίαν καί δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ»

                                                      (Τιτ. γ΄ 10)

 

            Στό χῶρο, ἀγαπητοί ἀδελφοί, τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἡ Οἰκουμενική Σύνοδος ἀποτελεῖ τό ἀνώτατο ὄργανο ἐξουσίας.  Τίς συνόδους  καλοῦσε ὁ ἑκάστοτε Αὐτοκράτορας Κωνσταντινουπόλεως ἤ ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης.  Οἱ σύνοδοι ἀντιμετώπιζαν τά ἀναφυόμενα προβλήματα τά σχετικά μέ τήν πίστη ἀλλά ἠσχολοῦντο ἐπίσης καί μέ τά πρακτικά ζητήματα τῆς ζωῆς τῶν πιστῶν.  Μέχρι σήμερον ἔχουν συνέλθει ἑπτά οἰκουμενικές σύνοδοι, οἱ ὁποῖες βοήθησαν τήν Ἐκκλησία νά ξεπεράσει τίς δυσκολίες, οἱ ὁποῖες παρουσιάσθησαν στή ζωή τοῦ ποιμνίου της.  Σύμφωνα μέ τήν ὑπόσχεση τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ τήν κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας, τό Ἅγιο Πνεῦμα τήν κατευθύνει πρός πᾶσα τήν ἀλήθεια.

 

            Ἡ Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδος συνεκλήθη τό 325 μ.Χ. στή Νίκαια τῆς Βιθυνίας, γιά νά ἀντιμετωπίσει τήν αἵρεση τοῦ Ἀρείου, ὁ ὁποῖος μέ τή διδασκαλία του ἀρνιόταν τή Θεότητα τοῦ προσώπου του Ἰησοῦ Χριστοῦ.  Ἔλαβαν μέρος 318 θεοφόροι πατέρες.  Αὐτοί συνέταξαν τά ἑπτά πρῶτα ἄρθρα τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως τοῦ γνωστοῦ ὡς τό «Πιστεύω».

 

            Τό ἔτος 381 μ.Χ. ἔχουμε τή Β΄ Οἰκουμενική σύνοδο, ἡ ὁποία συνῆλθε στήν Κωνσταντινούπολη γιά νά ἀντιμετωπίσει τούς ὀπαδούς τοῦ Μακεδονίου, οἱ ὁποῖοι ἦταν συνεχιστές τῆς αἱρέσεως τῶν Ἀρειανῶν.  Οἱ Μακεδονιανοί ἠρνοῦντο τή θεότητα τοῦ προσώπου τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.  Αὐτήν τή σύνοδο κάλεσε ὁ αὐτοκράτορας Θεοδόσιος ὁ Μέγας.  Ἡ σύνοδος συμπλήρωσε τό Σύμβολο τῆς Πίστεως μέ τά ἄλλα πέντε ἄρθρα.  Στήν ἀρχή προήδρευσε ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, τόν ὁποῖο, μετά τήν παραίτησή του, διεδέχθη ὁ Νεκτάριος.  Συμμετεῖχαν 150 θεοφόροι πατέρες προερχόμενοι μόνο ἀπό τήν ἀνατολή.  Νά ὑπενθυμίσουμε ἐδῶ ὅτι ἡ Β΄ Οἰκουμενική σύνοδος μέ τόν γ’ κανόνα της ἀπένειμε ἴσα πρεσβεῖα τιμῆς στόν Οἰκουμενικό Θρόνο ἀπέναντι στό Θρόνο τῆς Ρώμης.

 

            Τό ἔτος 431 μ.Χ. συνεκλήθη στήν Ἔφεσο, ἀπό τόν αὐτοκράτορα Θεοδόσιο τό μικρό ἡ Γ΄ Οἰκουμενική Σύνοδος.  Αὐτή ἀντιμετώπισε τόν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Νεστόριο, ὁ ὁποῖος ἀρνιόταν νά ὀνομάσει τήν Παναγία Θεοτόκο ἀλλά τήν ὀνόμαζε Χριστοτόκο, ὅτι δηλαδή ἐγέννησε ἁπλό ἄνθρωπο.  Αὐτήν τή σύνοδο συγκρότησαν 200 θεοφόροι πατέρες. Ὁ Κύριλλος Ἀλεξανδρείας διεδραμάτισε σπουδαῖο ρόλο.  Ἡ Ἐκκλησία Κύπρου χρωστᾶ τό Αὐτοκέφαλό της σέ τούτη τή σύνοδο.

 

            Τό ἔτος 451 μ.Χ. συνεκλήθη στή Χαλκηδόνα (κοντά στήν Κωνσταντινούπολη), τήν πατρίδα τῆς Ἁγίας Εὐφημίας, ἡ Δ΄ Οἰκουμενική Σύνοδος.  Τή σύνοδο τούτη συνεκάλεσαν οἱ αὐτοκράτορες Μαρκιανός καί Πουλχερία γιά νά ἀντιμετωπίσει τόν Μονοφυσιτισμό.  Προβολεῖς τῆς κακοδοξίας αὐτῆς ὑπῆρξαν ὁ Ἀρχιμανδρίτης Κωνσταντινουπόλεως Εὐτυχής καί ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Διόσκορος.  Αὐτοί ἔλεγαν ὅτι ἡ θεία φύση τοῦ προσώπου τοῦ Χριστοῦ ἀπορρόφησε τήν ἀνθρωπίνη.  Ἡ Σύνοδος δίδαξε ὅτι ὁ Χριστός εἶναι τέλειος Θεός καί τέλειος ἄνθρωπος.  Στό πρόσωπό του συνυπάρχουν οἱ δύο φύσεις, θεία καί ἀνθρωπίνη.  Ἡ ἀνθρωπίνη ὑποτάσσεται στή θεία καί ἡ θεία ἐπιτρέπει στήν ἀνθρωπίνη νά ἐκτελεῖ τά δικά της.  Αὐτή ἡ σύνοδος μέ τόν 28ο κανόνα της ἀπένειμε πρεσβεῖα τιμῆς στό Θρόνο Κωνσταντινουπόλεως μετά τό Θρόνο τῆς Ρώμης.  Συμμετεῖχαν 630 θεοφόροι πατέρες. 

 

Τό ἔτος 553 μ.Χ. ἔχουμε τήν Ε΄ Οἰκουμενική Σύνοδο, ἡ ὁποία συνῆλθε στήν Κωνσταντινούπολη γιά νά ἀντιμετωπίσει τίς κακοδοξίες τοῦ Ὠριγενισμοῦ.  Σέ τούτη τή σύνοδο ἔλαβαν μέρος 165 θεοφόροι πατέρες.

 

            Τό ἔτος 681 μ.Χ. ὁ Κωνσταντῖνος ὁ Πωγωνᾶτος συνεκάλεσε τήν Στ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο, ἡ ὁποία συνῆλθε στήν Κωνσταντινούπολη ἐναντίον τοῦ Μονοθελητισμοῦ.  Συμμετεῖχαν 170 θεοφόροι πατέρες.  Οἱ Μονοθελῆτες ἔλεγαν ὅτι στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὑπάρχει μία θέληση καί μία ἐνέργεια.  Μονοθελῆτες εἶναι οἱ Μαρωνῖτες.  Τό 691 μ.Χ. συνῆλθε ἡ Πενθέκτη σύνοδος ἡ ἐν Τρούλλῳ, ἡ ὁποία ἠσχολήθη ἐπίσης μέ τό Μονοθελητισμό.  Ὑπενθυμίζουμε ὅτι στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ συνυπάρχουν τό θεῖο καί τό ἀνθρώπινο θέλημα.

 

            Τό 787 μ.Χ. ἔχουμε τήν Ζ΄ Οἰκουμενική σύνοδο, ἡ ὁποία συνῆλθε στή Νίκαια τῆς Βιθυνίας μέ συμμετοχή 367 θεοφόρων πατέρων.  Τή σύνοδο συνεκάλεσε ἡ Εἰρήνη ἡ Ἀθηναία, ἡ ὁποία ἐπετρόπευε τόν ἀνήλικο υἱό της Κωνσταντῖνο τόν Στ΄.  Ἡ σύνοδος αὐτή εἶχε νά ἀντιμετωπίσει τήν Εἰκονομαχία.  Στόν τόμο της, δηλαδή τήν ἀπόφασή της, υἱοθέτησε τή διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ.  Ἐδίδαξε ὅτι δέ λατρεύουμε τίς εἰκόνες ἀλλά τιμοῦμε τά εἰκονιζόμενα πρόσωπα.  Ἡ δέ τιμή ἀναφέρεται στό Θεό. 

 

            Ἐδῶ καί μερικές δεκαετίες ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἐπιδίδεται σέ προετοιμασίες γιά νά συγκαλέσει Πανορθόδοξο Σύνοδο ὥστε να ἀντιμετωπίσει τά ποικίλα σύγχρονα καί τρέχοντα ζητήματα τῆς ζωῆς τοῦ ποιμνίου της.  Τό Ἅγιο Πνεῦμα, τό ὁποῖο συγκροτεῖ ὅλο τό θεσμό τῆς Ἐκκλησίας, εἴμεθα βέβαιοι ὅτι θά κατευθύνει τά βήματα καί τή σκέψη τῶν ἡγετῶν τῆς Ἐκκλησίας, τήν κατάλληλη ὥρα γιά νά φθάσουν στίς ὀρθές ἀποφάσεις.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τά Σαββατοκύριακα, τῶν 3ης καί 4ης καί 10ης καί 11ης Ἰουλίου 2010, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς μας, οἱ ἀκόλουθοι:

                        Ἡ Ἰσαδώρα-Ἑλένη, θυγατέρα τῶν Gareth Rees καί Μαρίας, τό γένος Χριστοδούλου, μέ ἀνάδοχο τή Μαργαρίτα Χριστοδούλου.

                        Ἡ Ἀναστασία, θυγατέρα τῆς Στεφανίας, τό γένος Πέτρου, μέ ἀνάδοχο τή Χριστίνα Μιχαήλ.

                        Ὁ Ἰωάννης-Παντελής, υἱός τῶν Ξενοφῶντος Ξενοφῶντος καί Σοφίας, τό γένος Παντελῆ, μέ ἀνάδοχο τόν Ἀδάμο Παντελῆ.

                        Ἡ Μαρία, θυγατέρα τῶν Sebastian Stefan Ailioaie καί Laura, τό γένος Lupu, μέ ἀναδόχους τούς Antony καί Νίκη Craviero.

                        Ὁ Χριστιανός, υἱός τῶν Μιχαήλ Γεωργίου καί Μαρίας, τό γένος Καλλῆ, μέ ἀνάδοχο τή Χριστίνα Καλλῆ, καί

                        Ὁ Ἰωάννης, υἱός τῶν Barry Fox καί Ἀθηνᾶς, τό γένος Ἰωάννου, μέ ἀνάδοχο τήν Ἄνδρη Δημοσθένους.

                        Ἡ Ilirjana-Ἰωάννα, θυγατέρα τῶν Mentor Breganagu καί Mimoza, τό γένος Koka, μέ ἀνάδοχο τή Δήμητρα Siska, καί

                        Ἡ Ναταλία, θυγατέρα τῶν Ὀδυσσέως Χατζῆ-Μηνᾶ καί Ἑλένης, τό γένος Σιάφκου, μέ ἀναδόχους τούς Χριστόφορο Cargill καί Ἄνθια Σιάφκου.

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος τέλεσε τό μυστήριο τῆς βαπτίσεως τῆς Ἰσαδώρας-Ἑλένης.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμαστε στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

ΚΗΔΕΙΕΣ:  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, στόν Καθεδρικό μας ναό, προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῶν ἀειμνήστων Ἰωάννου Δημητρίου Λούπη, τήν Τετάρτη, 14η Ἰουλίου καί Χρυσοστόμου Γεννάρη, τήν Παρασκευή, 16η Ἰουλίου 2010.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ἐκλιπόντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ:  Ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ, τό βράδυ τῆς Τρίτης, 20ης Ἰουλίου 2010, διοργανώνει κοινωνική ἐκδήλωση στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς κοινότητος, ὥρα 7.30 μ.μ. Τιμή εἰσιτηρίου £20.00.  Θά προσφερθοῦν σουβλάκι καί κότα, ποτό καί γλυκά. Θά σᾶς ἀναμένουμε.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

20η Ἰουλίου Τρίτη Προφήτου Ἠλιού τοῦ Θεσβίτου

Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

22α Ἰουλίου Πέμπτη Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς τῆς Μυροφόρου καί Ἰσαποστόλου, Ὁσιομάρτυρος Μαρκέλλης καί Θεοφίλου τοῦ νέου μάρτυρος.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

23η Ἰουλίου Παρασκευή, Ἀνακομιδή λειψάνων Φωκᾶ Ἱερομάρτυρος, Ἰεζεκιήλ Προφήτου, Θύρσου Ἐπισκόπου Καρπασίας.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

24η Ἰουλίου Σάββατο Ἁγίας Χριστίνης Μεγαλομάρτυρος. 

Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ. 

Ἑσπερινός ὥρα 5.00 μ.μ.

25η Ἰουλίου Κυριακή Ἐνάτη Ματθαίου.  Ἡ κοίμηση τῆς Ἁγίας Ἄννης μητρός τῆς Θεοτόκου, Ἁγίων 165 Πατέρων τῆς Πέμπτης Οἰκουμενικῆς, Ὀλυμπιάδος διακόνου, ὁσίας Εὐπραξίας.

Ὄρθρος, θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα. 

                  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

                  Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Κώστας καί Ἑλένη Λοΐζου   £ 50.00                        Μαργαρίτα Χριστοδούλου  £100.00

Ἰάκωβος Τσεκούρας              £ 50.00                        Μαρίτσα Γεωργιάδη           £ 10.00

Λουκία Προδρόμου               £ 10.00                        Ἀνώνυμος                            £100.00

Ἀνδρούλα Κυριάκου στή μνήμη προσφιλῶν της προσώπων                  £ 10.00

 

                        Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

Θεοφιλέστατε και σεβαστό ιερατείο,

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,  

Αγαπητοί γονείς,

Αγαπητοί συνάδελφοι και παιδιά,

Μαζευτήκαμε όλοι εδώ σήμερα, για να τιμήσουμε και να γιορτάσουμε την 25η Μαρτίου του 1821, ημέρα έναρξης του μεγάλου εθνικοαπελευθερωτικού μας αγώνα, για την αποτίναξη του βάρβαρου τουρκικού ζυγού στην Ελλάδα, και την 1η Απριλίου 1955, μέρα έναρξης του απελευθερωτικού αγώνα των Κυπρίων, έναντι της αγγλικής αποικιοκρατίας στο νησί μας.

25η Μαρτίου. Διπλή γιορτή, διπλή χαρά για μας τους Έλληνες. Τη μέρα αυτή γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ έφερε το χαρμόσυνο μήνυμα στην Παρθένο Μαρία, ότι θα φέρει στον κόσμο το Χριστό.

– «Χαίρε Κεχαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου».

– Θα γεννήσεις Πανάχραντη Μαρία, το γιο του Θεού, τον ελευθερωτή.

Την ίδια μέρα, το 1821, τα γενναία παλικάρια μας, με υψωμένα τα σπαθιά τους ορκίζονται ενώπιον Θεού και ανθρώπων: «Ελευθερία ή Θάνατος». Και τότε ξεκίνησε η επανάσταση για να φέρουν στην Ελλάδα την πολυπόθητη ελευθερία.

Τετρακόσια ολόκληρα χρόνια ήταν σκλαβωμένοι οι Έλληνες στους Τούρκους. Η ζωή τους ήταν πολύ δύσκολη. Πέρα από τη φτώχεια που τους βασάνιζε, ήταν αναγκασμένοι να πληρώνουν στους Τούρκους βαριούς φόρους. Οι Τούρκοι έπαιρναν από τις αγκάλες των μανάδων τα πιο γερά Ελληνόπουλα για να τα κάνουν Τούρκους, τους γενίτσαρους. Έκλεισαν και τα σχολεία. Όμως τα Ελληνόπουλα πήγαιναν κρυφά το βράδυ, με συντροφιά το φεγγάρι, στις εκκλησιές. Εκεί ήταν το Κρυφό Σχολειό τους και δάσκαλός τους ήταν ένας ιερέας. Τους μιλούσε για την Παναγιά και το Χριστό, εκεί μάθαιναν για το ένδοξο παρελθόν της Ελλάδας.

Δεν μπορούσαν άλλο οι Έλληνες την σκλαβιά και τα δεινά των Τούρκων. Όσοι δεν άντεχαν, έπαιρναν τα όπλα και γινόντουσαν «κλέφτες» στα βουνά, όπου ζούσαν ελεύθεροι. Έκλεβαν τα όπλα των Τούρκων και περίμεναν την ώρα του ξεσηκωμού. Άλλοι έφευγαν για ξένες χώρες όπου μορφώνονταν και προόδευαν βοηθώντας με κάθε τρόπο τους σκλαβωμένους συμπατριώτες τους. Αυτοί ήταν οι Δάσκαλοι του Γένους, που με επί κεφαλής το Ρήγα Φεραίο, προετοίμαζαν με τα βιβλία και τα πατριωτικά τους τραγούδια την Επανάσταση.

Η μέρα που περίμεναν για τετρακόσια χρόνια οι σκλάβοι Έλληνες, επιτέλους έφτασε. Το πρωινό της 25ης Μαρτίου, που γιόρταζε η Παναγιά, στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας, ο δεσπότης Παλαιών Πατρών Γερμανός ύψωσε το λάβαρο της επανάστασης και τότε οι σκλάβοι Έλληνες, οι χθεσινοί ραγιάδες, γίνονται ήρωες. Πήραν στα χέρια τους τα όπλα και με τη βοήθεια της Παναγιάς πολεμούν για την Ελευθερία.

Ο Κολοκοτρώνης, ο Αθανάσιος Διάκος, ο Καραϊσκάκης, ο Παπαφλέσσας, η Μπουμπουλίνα και τόσοι άλλοι θυσιάστηκαν για την πατρίδα τους και τους τιμούμε σήμερα. Χάρη σε αυτούς έλαμψε και πάλι η λευτεριά στην Ελλάδα.

 

Τους ήρωες του ’21 μιμήθηκαν και οι Κύπριοι αγωνιστές το 1955-59. Το 1878 οι Άγγλοι εξαγοράζουν την Κύπρο από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, δηλαδή από τους Τούρκους. Έτσι, το νησί γίνεται αποικία της Αγγλίας. Οι Κύπριοι δέκτηκαν την αλλαγή με συναισθήματα ικανοποίησης, επειδή τους Οθωμανούς κυρίαρχους αντικαθιστούσαν Χριστιανοί.

Οι Άγγλοι όμως, από την πρώτη στιγμή που πάτησαν το πόδι τους στο νησί, προσπάθησαν να τους ταπεινώσουν. Έκαναν τα πάντα για να αμφισβητήσουν την ελληνικότητά τους, τη γλώσσα τους, έκαναν επεμβάσεις στην παιδεία. Απαγόρευαν στους Ελληνοκυπρίους την ακρόαση του εθνικού ύμνου και την ανάρτηση της ελληνικής σημαίας.

Και φυσικά, οι Ελληνοκύπριοι δεν άντεξαν τα τόσα δεινά. Το 1955, επειδή έβλεπαν ότι οι Άγγλοι δεν είχαν σκοπό να δώσουν ανεξαρτησία στην Κύπρο, αποφάσισαν να αποτινάξουν τον αγγλικό ζυγό με ένοπλο αγώνα και ίδρυσαν μια μυστική οργάνωση, την ΕΟΚΑ. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και ο Γεώργιος Γρίβας Διγενής, καλούν όλους τους Κυπρίους να αγωνιστούν για την απελευθέρωση της Κύπρου. Έτσι, την 1η Απριλίου, ολόκληρο το νησί ενεργοποιείται: διαδηλώσεις, συνθήματα, μεταφορά όπλων, σαμποτάζ. Ξαφνιάστηκαν οι Άγγλοι όταν άκουσαν τις πρώτες εκρήξεις,  αφού η Κύπρος ήταν ένα μικρό νησί χωρίς στρατό και οπλισμό. Πώς μπορούσαν να τα βάλουν με μια πανίσχυρη αυτοκρατορία; Κι όμως, οι Κύπριοι μάχονταν με ό,τι είχαν και δεν είχαν εναντίον των Άγγλων.

Οι Άγγλοι, για να φοβίσουν το λαό, εφάρμοσαν τον κατ’ οίκον περιορισμό, έκαναν έλεγχο στα σπίτια μήπως έκρυβαν κάποιο αγωνιστή, έψαχναν τους μαθητές γιατί υποψιάζονταν ότι μετέφεραν μηνύματα και όπλα. Επίσης φυλάκισαν, βασάνισαν, κρέμασαν και εκτέλεσαν πολλούς αγωνιστές. Ποιος ξεχνά τον ηρωικό θάνατο του Γρηγόρη Αυξεντίου που έγινε ολοκαύτωμα στα βουνά του Μαχαιρά; Ποιος ξεχνά τη μάχη του Λιοπετρίου και τους ήρωες Φώτη Πίττα, Ηλία Παπακυριακού, Αντρέα Κάρυο και Χρήστο Σαμάρα; Αξέχαστες θα μείνουν στη μνήμη μας οι θυσίες γνωστών και αγνώστων που έπεσαν για την Ελευθερία της Κύπρου μας.

Υποκλινόμαστε στους ήρωες του 1821, στα παλικάρια της Κύπρου μας του 1955-59 και τους ευγνωμονούμε, γιατί, χάρη σ’ αυτούς αναπνέουμε εμείς σήμερα ελεύθερο αέρα.

Έχοντας πάντα στο νου μας το αγωνιστικό πνεύμα και το όραμα της ελευθερίας για το οποίο αγωνίστηκαν όλοι αυτοί οι ήρωες, καλούμαστε και μεις εδώ σήμερα να συνεχίσουμε τον αντικατοχικό μας αγώνα με ομοψυχία και ενότητα, με στόχο την απαλλαγή από την τουρκική κατοχή και την επανένωση της Κύπρου μας.

 

Read Full Post »

Απόστολος Αριστόβουλος

 

ἀπόστολος Ἀριστόβουλος, ἕνας ἀπό τούς ἑβδομήκοντα μαθητές τοῦ Χριστοῦ, ὑπῆρξε ἀναμφίβολα ἡ σημαντικότερη μορφή τοῦ Χριστιανισμοῦ στή Μεγάλη Βρετανία. Ὁ ἀπόστολος μέ τούς κόπους καί τίς θυσίες πού κατέβαλε ἔγινε ὁ θεμελιωτής τοῦ χριστιανιμοῦ στίς Βρετανικές νήσους. 

Γιά τήν ὁμάδα τῶν ἑβδομήκοντα μᾶς ὁμιλεῖ ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς στό Εὐαγγέλιό του καί μᾶς λέγει: «Μετά δέ ταῦτα ἀνέδειξεν ὁ Κύριος ἑτέρους ἑβδομήκοντα, καί ἀπέστειλεν αὐτούς ἀνά δύο πρό προσώπου αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πόλιν καί τόπον, οὗ ἤμελλεν αὐτός ἔρχεσθαι» (Λούκ. 10,1). Ὁ ἴδιος εὐαγγελιστής μᾶς πληροφορεῖ γιά τήν ἀνάδειξή τους, ἀλλά καί πώς ὁ Κύριος ἔστειλε δυό-δυό τούς ἀποστόλους νά προπορευθοῦν σέ κάθε πόλη καί τόπο, ἀπ’ὅπου ἐπρόκειτο νά πάει. Τούς ἔστειλε γιά νά προπαρασκευάσουν τό ἔδαφος. Νά προετοιμάσουν τίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων γιά νά ὑποδεχθοῦν καί νά ἀκούσουν τόν Κύριο.

Οἱ  Ἀπόστολοι ὑπάκουσαν, πῆγαν καί ἐξετέλεσαν τήν ἀποστολή πού τούς ἀνέθεσε ὁ Κύριος. Ἐπιστρέφοντας ἀνήγγειλαν στόν Κύριο τούς καρπούς τῆς ἀποστολῆς τους.  «Ὑπέστρεψαν δέ οἱ ἑβδομήκοντα μετά χαρᾶς λέγοντες· Κύριε, καί τά δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν τῷ ὀνόματί σου» (Λούκ. 10,17).

Κύριος τούς προέτρεψε νά μήν χαίρονται γιά τήν ἐπιτυχία τους, ἀλλά γιατί τά ὀνόματά τους ἔχουν γραφεῖ στόν Οὐρανό. «πλήν ἐν τούτῳ μή χαίρετε ὅτι τά πνεύματα ὑμῖν ὑποτάσσεται, χαίρετε δέ ὅτι τά ὀνόματα ὑμῶν ἐγγέγραπται ἐν τοῖς οὐρανοῖς» (Λούκ. 10,20).

νας ἀπό τούς ἑβδομήκοντα Ἀποστόλους, ὅπως ἤδη ἀνεφέρθη, εἶναι καί ὁ ἅγιος Ἀριστόβουλος, ἀδελφός τοῦ ἀποστόλου Βαρνάβα.  Τό ὄνομα Ἀριστόβουλος εἶναι Ἑλληνικό καί σημαίνει αὐτός πού συμβουλεύει τά χρήσιμα. Αὐτός πού συμβουλεύει τά ἄριστα. Ὁ ἀπόστολος Ἀριστόβουλος ὑπῆρξε ἐπίσης  ἀκόλουθος καί μαθητής τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Παρακινούμενος ἀπό τό κάλεσμα τοῦ Κυρίου «εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ καί ἀκολουθείτω μοι»    (Μαρκ. 8,34), ἔσπευσε, μέ χαρά νά ἀκολουθήσει τόν Ἀπόστολο τῶν ἐθνῶν. Εἶχε στόχο καί σκοπό νά ἀρέσει στόν Χριστό. Ἀφοῦ ἐμπιστεύθηκε τόν ἑαυτό του ἐξ ὁλοκλήρου στήν πρόνοια καί προστασία τοῦ Θεοῦ, ἐπέδειξε ἀπό τήν πρώτη στιγμή ζῆλο φλογερό καί σύνεση ἐξαιρετική, ὥστε πολύ δίκαια νά μπορεῖ κι αὐτός νά ἐπαναλαμβάνει μαζί μέ τόν δάσκαλό του τό σύνθημά του. «Δέν ζῶ πιά ἐγώ. Μέσα μου ζεῖ μόνο ὁ Χριστός.»

                        Μέ τόν ἀπόστολο Παῦλο ὡς συνοδός του στίς διάφορες περιοδεῖες του ἀντιμετώπισαν  ἀρκετούς κινδύνους.  Ὁ θεῖος Παῦλος βλέποντας καί ἐκτιμῶντας τά χαρίσματα τοῦ Ἀριστόβουλου, διδακτικά καί διοικητικά, ἀλλά καί τό γνήσιο ζῆλο του γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, τόν ἀναφέρει στό τέλος τῆς πρός Ρωμαίους ἐπιστολῆς του ἐκεῖ ὅπου ἀποστέλλει ἀσπασμούς στούς ἀνθρώπους τοῦ σπιτιοῦ τοῦ Ἀριστοβούλου. (Ρωμ. 16,10). Ἀργότερα μάλιστα τόν χειροτονεῖ ἐπίσκοπο καί τόν στέλνει στίς Βρετανικές Νήσους γιά τήν διάδοση τῆς πίστεως τῆς Ἀγάπης, ὅπως ὁ ἱερός συναξαριστής ἀναφέρει. Αὐτό ἦταν μεγάλο φορτίο πού ἀναλάμβανε μέ πολλές εὐθύνες, δυσκολίες καί κινδύνους.

Οἱ κάτοικοι τῶν Βρετανικῶν Νήσων τήν ἐποχή ἐκείνη βρισκόντουσαν σέ ἡμιάγρια κατάσταση. Οἱ ἄνθρωποι ἦταν βάρβαροι καί ἀπροσέγγιστοι.  Ψάχνοντας καί μελετῶντας τήν ἱστορία μαθαίνουμε, ὅτι μετά ἀπό πεντακόσια χρόνια, πού ἔδρασε ὁ ἀπόστολος Ἀριστόβουλος, πρῶτος ὁ ἀρχιεπίσκοπος Καντερβουρίας Αὐγουστῖνος στάλθηκε ἐκεῖ ἀπό τήν ἐκκλησία τῆς Ρώμης γιά νά συνέχισει τήν ἱεραποστολή. Ὅμως ἀκούοντας γιά τούς κατοίκους τῆς χώρας φοβήθηκε ἀρκετά καί διέκοψε τό ταξίδι του στό μέσο γυρίζοντας πίσω. Σ’ αὐτά, λοιπόν, τά νησιά τά ἐξ ὁλοκλήρου ἀπολίτιστα στάλθηκε ὁ  ἀπόστολος νά κηρύξει καί νά ἱδρύσει τήν πρώτη Ἐκκλησία. Μέ μοναδικά ὅπλα του, τή φλογερή πίστη καί τήν ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη του στόν Θεό πραγματοποίησε τήν ὑψηλή ἀποστολή πού τοῦ ἀνατέθηκε.

            Μεθοδεύοντας τήν ἐμπειρία πού ἀπέκτησε, ἀκολουθῶντας τόν πολυτάλαντο θεῖο Παῦλο, μέ ἀπόλυτη πεποίθηση στά λόγια του Κυρίου, «μή φοβεῖσθε ἀπό τῶν ἀποκτεννόντων τό σῶμα, τήν δέ ψυχήν μή δυναμένων ἀποκτεῖναι» (Μάτθ. 10,28) ρίχτηκε μέ ὅλη τή φλόγα τῆς ἀτρόμητης καρδιᾶς του στό ἔργο τῆς ἁλιείας καί τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν. Τό κήρυγμά του εἶχε ὡς κύριο θέμα τήν ἀπέραντη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο. Βλέποντας τους Βρετανούς νά μήν γνωρίζουν τίς ἔννοιες εἰρήνη, ἀγάπη και εὐτυχία τούς καλεῖ κοντά στόν Χριστό γιά νά τίς ἀποκτήσουν καί νά τίς κάνουν κτήμα τους. Ἔγινε ὁ ἀναμορφωτής τῆς σημερινῆς Μεγάλης Βρετανίας.

Τό κήρυγμα τοῦ Ἀποστόλου, ἦταν κήρυγμα «οὔκ ἐν πειθοῖς σοφίας λόγοις, ἀλλ’ ἐν ἀποδείξει πνεύματος καί δυνάμεως», (Α’ Κόρ. 2,4), ἦταν κήρυγμα δηλαδή πού γινόταν ὄχι μέ κολακευτικά καί ὡραῖα λόγια ἀνθρώπινης σοφίας, ἀλλά ἦταν κήρυγμα πού γινόταν μέ ἀποδείξεις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πειστικές γιά τίς ψυχές τῶν ἀκροατῶν, καί μέ δύναμη θεία, ὅπως φαινόταν ἀπό τά μεγάλα θαύματα πού τό συνόδευαν. Αὐτό εἶχε θετικό καί εὐχάριστο ἀποτέλεσμα.

Σιγά-σιγά ἀρκετές ψυχές μαλάκωσαν καί δέχτηκαν  τόν  σπόρο τῆς πίστης τοῦ Ἀριστόβουλου. Σπόρος πού ἦταν ποτισμένος μέ τά δάκρυα τῆς προσευχῆς.  Γιά χρόνια ὁ ἱερός Ἀριστόβουλος ἀνάμεσα σέ ἀρκετές δυσκολίες καί ἐξευτελισμούς συνέχισε μέ αὐταπάρνηση καί παραδειγματικό ζῆλο τό ἔργο τῆς σπορᾶς τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Στό τέλος ἡ μεγαλεπήβολη προσπάθειά του εἶχε πλούσια τήν ἀμοιβή της.

Περί τοῦ θανάτου τοῦ άποστόλου, ὁ συναξαριστής δέν μᾶς λέει ξεκάθαρα πράγματα, ἀλλά γνωρίζουμε ὅτι ἄφησε πίσω του μία ἐκκλησία μέ ἱερεῖς καί διακόνους. Αὐτή ἦταν ὀλιγάριθμη μέν, ἀλλά ζωντανή.

χριστιανική πίστη ἐγκαθιδρύθηκε μέ τούς ὑπεράνθρωπους κόπους του στίς ἀγγλικές ψυχές.  Γι’ αὐτό τό λόγο ἡ Ἀγγλικανική Ἐκκλησία ἐνθυμεῖται τή μνήμη του, γιά νά εὐχαριστήσει καί νά ἀποδώσει μέ τούτη τήν πράξη της τήν εὐγνωμοσύνη της σ’ Ἐκεῖνο, πού τῆς πρόσφερε ἕνα τόσο ἄξιο ἐργάτη. Ἕνα πνευματικό καλλιεργητή , πού μέ τή βοήθεια Τοῦ Θεοῦ, σέ μία ἐποχή τόσο δύσκολη, ἔθεσε στή χώρα της τά θεμέλια τοῦ χριστιανικοῦ πολιτισμοῦ. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τιμᾶ τήν μνήμη του τρεῖς φορές το χρόνο την 4ην Ἰανουαρίου μετά τῶν λοιπῶν ἑβδομήκοντα ἀποστόλων, την 15ην Μαρτίου καί τήν 31ην Ὀκτωβρίου μετά τῶν ἀποστόλων Στάχυος, Ἀπελλῆ, Ἀμπλίου, Οὐρβανοῦ και Ναρκίσσου.

γνωστός Ἄγγλος ἱστορικός Σέρ Τζώρζ Χίλλ στό ἔργο τοῦ «Ἱστορία τῆς Κύπρου». Γράφει: «Κύπριος ἐκήρυξε τόν χριστιανισμό, ἀλλά καί Ἕλληνες Μικρασιάτες, ἱεραπόστολοι καί ἐπίσκοποι, ὅπως ὁ Ποθεινός καί ὁ Εἰρηναῖος, μέ κέντρο τή σημερινή Γαλλία, συνέχισαν κατά τούς πρώτους αἰῶνες τοῦ χριστιανισμοῦ τή μετάδοση τῆς ἀλήθειας τοῦ Χριστοῦ στούς βάρβαρους λαούς τῶν Βρεττανικῶν αὐτῶν Νήσων. Κύπριος ἔσπειρε τόν πρῶτο σπόρο καί Ἕλληνες συνέχισαν νά τον σπέρνουν καί νά τόν καλλιεργοῦν».

ς κλείσουμε αὐτές τίς λίγες σκέψεις μέ τό ἀπολυτίκιο τοῦ Ἀποστόλου          (Ἦχος πλ. α’): «Τήν κιθάραν τοῦ Πνεύματος τήν ἑξάχορδον, τήν μελῳδήσασαν κόσμῳ τάς ὑπέρ νοῦν δωρεᾶς ὡς ἐκφάντορας Χριστοῦ ἀνευφημήσωμεν, Στάχυν, Ἀμπλίαν, Ἀπελλῆν, σύν Ναρκίσσῳ Οὐρβανόν, καί Ἀριστόβουλον ἅμα· ὡς γάρ Ἀπόστολοι θεῖοι, Χάριν αἰτοῦνται ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.»

Πηγές:   NESTLE-ALAND NOVUM TESTAMENTUM GRAECE

            ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. ΤΟΜΟΙ Α,Γ,Ι

            ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ. ΑΘΗΝΑΙ 1963. ΤΟΜΟΣ 3

(Κείμενο τοῦ Διακόνου π. Κωνσταντίνου Θεοχάρους)

Read Full Post »

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ, διοργανώνει κοινωνική ἐκδήλωση, τό βράδυ τῆς Τρίτης, 20ης Ἰουλίου 2010, στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς κοινότητος, ὥρα 7.30 μ.μ.  Θά προσφερθοῦν σουβλάκι καί κότα.  Περιλαμβάνει ποτά καί γλυκά. Τιμή εἰσιτηρίου £20.00.  Θά σᾶς ἀναμένουμε.

Read Full Post »

 

 

«Λίαν εὔφρανας, τούς Ὀρθοδόξους, καί κατῄσχυνας, τούς κακοδόξους, Εὐφημία Χριστοῦ καλλιπάρθενε.  Τῆς γάρ Τετάρτης Συνόδου ἐκύρωσας, ἅ οἱ Πατέρες καλῶς ἐδογμάτισαν.  Μάρτυς ἔνδοξε, Χριστόν τόν Θεόν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τό μέγα ἔλεος.»                         (Ἀπολυτίκιον)

 

                        Τήν παροῦσα ἡμέρα, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἡ Ἐκκλησία ἐνθυμεῖται, μνημονεύει καί προβάλλει τό ἐξαίσιο θαῦμα τῆς Ἁγίας καί Μεγαλομάρτυρος Εὐφημίας.  Προτοῦ ὅμως ἀναφέρουμε τό θαῦμα  ἄς ποῦμε λίγα λόγια γιά τήν προσωπικότητα τῆς τιμωμένης Ἁγίας. 

            Τόν 3ο αἰῶνα μ.Χ. στήν πόλη Χαλκηδόνα τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ὑπῆρχε μιά ἐπιφανής καί θεοσεβής οἰκογένεια, τοῦ Φιλόφρονα καί τῆς Θεοδοσιανῆς.  Αὐτοί ἀπέκτησαν θυγατέρα μέ τό ὄνομα Εὐφημία.  Μέ φροντίδα περισσή τή μόρφωσαν κατά κόσμο ἀλλά παράλληλα καλλιέργησαν μέσα στήν ψυχή της τίς εὐαγγελικές ἀλήθειες.  Ἔτσι ἡ Εὐφημία διακρινόταν γιά τόν ἅγιο ζῆλο της, τό σεμνό ἤθος της καί τή φιλανθρωπία της.  Ὅλα αὐτά προσέθεταν στή φυσική ὀμορφιά της καί ἐσωτερική ὡραιότητα.  Γιά τοῦτο πολλοί νέοι εἰδωλολάτρες τῶν ἡμερῶν της ἐπιζητοῦσαν, ἄν μποροῦσαν, νά ἐπιτύχουν συναναστροφή μαζί της καί προσέβλεπαν γιά μελλοντικό γάμο.  Ἡ Εὐφημία ὅμως διατηροῦσε ἁγνότητα ψυχῆς καί σώματος, εἶχε δοσμένη τήν καρδιά της στό Θεό καί ἐπιδίδετο στήν περιποίηση τῶν ἀσθενῶν καί τήν προστασία τῶν ὀρφανῶν.

Τότε στή Ρώμη βασίλευε ὁ Διοκλητιανός καί ἀνθύπατος τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἦταν ὁ Πρῖσκος.  Ὁ τελευταῖος κυκλοφόρησε διάταγμα μέ τό ὁποῖο ἀπαιτοῦσε ἀπό ὅλους τούς κατοίκους τῆς Χαλκηδόνας νά δώσουν τό παρόν στή γιορτή τοῦ θεοῦ τῆς εἰδωλολατρίας Ἄρη καί νά προβοῦν σέ θυσίες πρός τιμή του.

            Ἡ Εὐφημία μαζί μέ ἄλλους χριστιανούς δέν προσῆλθαν.  Γιά τοῦτο συνελήφθηκαν καί κλείσθησαν στή φυλακή.  Ἀφοῦ τούς ἄφησαν ἐκεῖ χωρίς νερό καί ψωμί ἐπί εἴκοσι μέρες, τούς ρώτησαν ἄν ἐπιμένουν νά κρατοῦν τήν πίστη τους.  Ἐκεῖνοι ἀπτόητοι ἀπάντησαν, ναί.  Τότε οἱ διῶκτες τους ξεχώρισαν τήν Εὐφημία, γιατί εἶχαν τήν ψευδαίσθηση ὅτι, ὡς γυναῖκα ἀδύνατη καί νέα, θά ὑποχωροῦσε πιό εὔκολα.  Ὅταν ὅμως διεψεύσθησαν τότε τῆς ἔκαναν φοβερά βασανιστήρια, τά ὁποῖα ἐκείνη ἀντιμετώπισε μέ πολύ σθένος.  Τότε τήν ἔρριξαν στά θυρία καί ἀφοῦ μιά ἀρκούδα τή δάγκωσε τῆς ἐπέφερε τό θάνατο.  Οἱ χριστιανοί, κάτοικοι τῆς Χαλκηδόνας, τήν ἔθαψαν μέ τιμές καί στό χῶρο τοῦ τάφου της ἔκτισαν ναό.

            Τό ἔτος 451 μ.Χ., ὅταν ὁ Ἀρχιμανδρίτης τῆς Κωνσταντινουπόλεως Εὐτυχής καί ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Διόσκορος, δίδασκαν ὅτι ἡ θεία φύση τοῦ Χριστοῦ ἀπορρόφησε τήν ἀνθρωπίνη, εἴχαμε δύο μερίδες, τούς Ὀρθοδόξους καί τούς Μονοφυσῖτες.  Τότε στήν Κωνσταντινούπολη βασίλευαν οἱ αὐτοκράτορες Μαρκιανός καί Πουλχερία, οἱ ὁποῖοι συγκάλεσαν τήν Τετάρτη Οἰκουμενική Σύνοδο στή Χαλκηδόνα.  Οἱ δύο μερίδες, ἀφοῦ συμφώνησαν, ἔγραψαν ἡ καθεμιά τή διδασκαλία τους σέ ξεχωριστό τόμο-βιβλίο. 

            Ἀφοῦ ἄνοιξαν τή λάρνακα ὅπου φυλασσόταν τό λείψανο τῆς Ἁγίας Εὐφημίας, τοποθέτησαν στό στῆθος της τά δύο βιβλία.  Μετά ἀπό τρεῖς ἡμέρες ἀφοῦ προσευχήθησαν ἄνοιξαν τή λάρνακα.  Ὁ τόμος τῶν Ὀρθοδόξων βρισκόταν στά χέρια τῆς Ἁγίας.  Ὁ δέ τόμος τῶν μονοφυσιτῶν ἔκειτο στά πόδια της.  Τοῦτο θεωρήθηκε ἀπάντηση καί θαῦμα ἀπό μέρους τῆς Ἁγίας.  Ἡ Ἐκκλησία σήμερα γιορτάζει τοῦτο τό γεγονος.  Ἡ ἐτήσια μνήμη τῆς Ἁγίας τελεῖται στίς 16 Σεπτεμβρίου.  Τό δέ λείψανό της μεταφερόταν πάντοτε ἐκεῖ ὅπου εὑρίσκετο τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο.  Τώρα εὑρίσκεται κατατεθειμένο στόν Πατριαρχικό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, στό Φανάρι.  «Πίστιν βεβαιοῦσα τήν ἀληθῆ, δι’ ἥν, Εὐφημία, σφαγιάζῃ ἀθλητικῶς, ἐν ἀγκάλαις φέρεις τόν τόμον τῶν Πατέρων, ποσί δέ ἀπορρίπτεις τόν τῆς αἱρέσεως.» (Μεγαλυνάριον)  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

ΓΑΜΟΙ:  Τό Σαββατοκύριακο, τῶν 3ης καί 4ης Ἰουλίου 2010, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Παναγίας, εὐλόγησε τούς γάμους τῶν:

Ἕλενου David Bardy καί Ἀντωνίας-Denise, τό γένος Winkworth καί Χρίστου Κυριάκου Τσεκούρα καί Ἰωάννας, τό γένος Μιχαήλ.

                        Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμεθα νά ζήσουν εὐτυχισμένοι.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας δεξιώθηκε τήν Τρίτη, 6η Ἰουλίου, ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.  Τό γεῦμα τῆς Πέμπτης προσέφερε ἡ δίδα Ἐρωτοκρίτα Λιβέρα, στή μνήμη τῶν γονέων της ἀειμνήστων Ἄννας καί Ἀνδρέου.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τίς φιλογενεῖς δωρήτριες.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ:  Ἡ φιλοξενία τῶν ἡλικιωμένων μας διακόπτεται γιά τήν καλοκαιρινή περίοδο.  Θά ἀνακοινωθεῖ ἀργότερα ἡ ἡμερομηνία ἐπαναλειτουργίας τῶν γευμάτων.

ΘΕΡΙΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:  Μέ πολλή χαρά ἀνακοινώνουμε ἀπό τίς στῆλες τῆς Διακονίας τήν κυκλοφορία τῆς θερινῆς ἐκδόσεως τοῦ περιοδικοῦ μας Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ἡ ὁποία φέρει τόν ἀριθμό 108.  Τό περιοδικό ἐξωτερικά στολίζει μιά πολύ ἐπιτυχημένη φωτογραφία, ἡ ὁποία παρουσιάζει τά παιδιά τήν ὥρα τοῦ διαλείμματος μπροστά στήν εἴσοδο τοῦ Καθεδρικοῦ μας ναοῦ.  Τό περιοδικό περιλαμβάνει τόν ἀπολογισμό τοῦ διευθυντῆ τῶν σχολείων Ἐπισκόπου κ. Ἀθανασίου, ἀνακοινώσεις καί κείμενα γιά τήν ἑορτή τῶν Ἀποστόλων Βαρνάβα καί Βαρθολομαίου, ὁμιλία γιά τήν Ἡμέρα Κύπρου τοῦ Ὑπάτου Ἁρμοστοῦ κ. Ἀλεξάνδρου Ζήνωνος, κείμενα τῶν δασκάλων καί τῶν παιδιῶν, τό χρονικό τοῦ τριμήνου, πλούσιο διαφημιστικό καί φωτογραφικό ὑλικό.  Συγχαρητήρια, εὐχαριστίες καί ἔπαινο στούς χορηγούς καί τούς μικρούς μας συγγραφεῖς.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ:  Ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ, πραγματοποίησε συνεδρία στά κεντρικά γραφεῖα, τήν Τρίτη, 6η Ἰουλίου 2010.  Μετά τά καθιερωμένα τά μέλη ἐνημερώθηκαν σχετικά μέ τά ἀκόλουθα θέματα:  Μεθέορτα ἑορτασμῶν Ἀποστόλων Βαρνάβα καί Βαρθολομαίου καί Ἡμέρας Κύπρου, φιλοξενία ἀσθενῶν, ἑορτασμοί Δεκαπενταυγούστου καί διάφορα σχολικά.  Στή συνέχεια ἀσχολήθησαν μέ τή διοργάνωση τῆς ἐκδηλώσεως ἀπό τήν Παντάνασσα (20/07/10) καί διάφορα ἄλλα.  Παρευρέθησαν 21 πρόσωπα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ:  Ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ, διοργανώνει κοινωνική ἐκδήλωση, τό βράδυ τῆς Τρίτης, 20ης Ἰουλίου 2010, στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς κοινότητος, ὥρα 7.30 μ.μ.  Θά προσφερθοῦν σουβλάκι καί κότα.  Περιλαμβάνει ποτά καί γλυκά. Τιμή εἰσιτηρίου £20.00.  Θά σᾶς ἀναμένουμε.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  Τήν Πέμπτη, 8η Ἰουλίου 2010, πραγματοποιήθηκε ἡ τακτική μηνιαία συνεδρία τοῦ Δ. Συμβουλίου, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου, στά κεντρικά γραφεῖα τῆς κοινότητος.  Μετά τά καθιερωμένα οἱ σύνεδροι ἀσχολήθησαν μέ τά ἀκόλουθα: Μεθέορτα ἑορτασμῶν Ἀποστόλων Βαρνάβα καί Βαρθολομαίου (11/06/10) καί Ἡμέρας Κύπρου, καθαριότητα στού κοινοτικούς χώρους,  ἐγγραφές νέας σχολικῆς χρονιᾶς, πάνδημα μνημόσυνα, διακοπές προσωπικοῦ, δεκαπενταύγουστος καί ἄλλα.  Παρευρέθησαν 17 πρόσωπα.

 

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΤΕΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ:  Τήν Κυριακή, 4η Ἰουλίου 2010, τά Ἑλληνικά καί Κατηχητικά Σχολεῖα Ἀπ. Βαρνάβα πραγματοποίησαν μέσα σέ ὡραία καί εὐχάριστη ἀτμόσφαιρα τήν Τελική Γιορτή τῶν Ἐξετάσεων.  Τά παιδιά μέ κέφι καί χάρη παρουσίασαν πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα.  Οἱ ἐπίσημοι, γονεῖς, κηδεμόνες καί δάσκαλοι καμάρωσαν καί χειροκρότησαν τά παιδιά γιά τούς κόπους, τήν προσπάθεια καί τήν ἐπιτυχία τους.  Ὁ Διευθυντής τῶν σχολείων Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος ἔκαμε τόν καθιερωμένο ἀπολογισμό τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἔργου τῆς ἀπερχομένης σχολικῆς χρονιᾶς.  Ἐγένετο κλήρωση τοῦ ἐτήσιου σχολικοῦ λαχνοῦ.  Τά μαθήματα διακόπησαν καί θά ἐπαναλειτουργήσουν τήν Πέμπτη, 9η Σεπτεμβρίου 2010.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ:  0804, 07020, 10626, 07247, 05924, 09553, 08599.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

14η Ἰουλίου Τετάρτη Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου. 

Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

17η Ἰουλίου Σάββατο Ἁγίας Μαρίνης Μεγαλομάρτυρος

Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ

Ἑσπερινός ὥρα 5.00 μ.μ.

18η Ἰουλίου Κυριακή Τῶν Ἁγίων 630 Θεοφόρων Πατέρων τῆς ἐν Χαλκηδόνι Τετάρτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου (451 μ.Χ.).

                  Ὄρθρος, θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα. 

                  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

                  Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ἄντρια Φωτίου          £ 20.00                        Ἀγγελική                                £ 15.00

Ἑλένη Λαζαρῆ           £ 20.00                        Κούλα Μηναΐδου                  £250.00

Παναγιώτης Χαχολιάδης στή μνήμη Ἰωάννου Λούπη                  £ 40.00

Εὐσταθία Λούπη στή μνήμη συζύγου της Ἰωάννου                                 £ 30.00           

Κυριακή Κομοδρόμου ὑπέρ ὑγείας τῶν τέκνων της                                  £ 15.00           

                        Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

Older Posts »