Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Μαρτίου 2012

                                Γιά τόν κάθε Ὀρθόδοξο πιστό Χριστιανό ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα ἀποτελεῖ μιά ἀνεπανάληπτη πνευματική ἐμπειρία, ἕνα πόλο ἕλξεως καί ἕνα σημαντικό σταθμό.  Ἀποτελεῖ ἐπίσης ἕνα εἶδος βαθειᾶς κολυμβήθρας, στήν ὁποία ὅσοι κατεβαίνουν νοερά, μέ τήν πρόθυμη συμμετοχή τους στήν ἐκδίπλωση τῆς ἁλυσίδας τῶν θείων γεγονότων τῶν τελευταίων ἡμερῶν τῆς ἐπίγειας ζωῆς τοῦ Κυρίου, ὑφίστανται μιά ἐτήσια πνευματική ἀναγέννηση καί ἀπολαμβάνουν ἕναν ἀνεφοδιασμό.  Ἔτσι, δυναμωμένοι διερχόμεθα ὁλόκληρο τό χρόνο πού ἀκολουθεῖ μέχρι τό ἐρχόμενο Πάσχα. 

 

ΤΟ  ΣΑΒΒΑΤΟ  ΤΟΥ  ΛΑΖΑΡΟΥ

                                Μέ τήν ἑορτή τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Ἁγίου καί Δικαίου Λαζάρου, ἡ ὁποία τελεῖται τό Σάββατο τῆς παραμονῆς τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, ἔχουμε μιά εἰσαγωγή, ἕνα πρόλογο ἤ ἕνα προοίμιο στήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα.  Ἡ Ἐκκλησία ψάλλει καί ὑπενθυμίζει ὅτι ἡ Ἀνάσταση τοῦ φίλου τοῦ Χριστοῦ Λαζάρου ἔλαβε χώρα πρίν ἀπό τό Πάθος τοῦ Κυρίου.  Αὐτή πιστοῦται, δηλαδή βεβαιώνει τήν κοινή Ἀνάσταση τῶν ἀνθρώπων.

 

Η  ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΩΝ  ΒΑΪΩΝ 

                                Τήν Κυριακή τῶν Βαΐων οἱ πιστοί παρακολουθοῦν καί ὑποδέχονται τόν Κύριο νά ἀνεβαίνει στά Ἱεροσόλυμα.  Ἀτενίζουν τά πλήθη τοῦ λαοῦ νά τόν ὑποδέχονται σείοντας τά κλαδιά τῶν δένδρων καί ἁπλώνοντας τά φύλλα τῶν φοινίκων καί τά προσωπικά ἐνδύματά τους νά περάσει ἀπό ἐπάνω ὁ Λυτρωτής καί Βασιλέας τους καθισμένος στή ράχη ἑνός γαϊδουριοῦ.  Τό γαϊδούρι, τό ὁποῖο χρησιμοποίησε ὁ Κύριος καί ὄχι ἄλογο, ἐκφράζει τή δική του ταπείνωση.  Ἐκφράζει ἐπίσης, ὡς ζῶο ἀτίθασο, τήν εἰσαγωγή τῶν ἐθνικῶν στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας.

 

ΟΙ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ  ΤΟΥ  ΝΥΜΦΙΟΥ

                                πό τό βράδυ τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων ἀνοίγει ἐνώπιόν μας ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα μέ πρῶτες τίς Ἀκολουθίες τοῦ Νυμφίου Χριστοῦ.  Αὐτές τελοῦνται τή νύκτα τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, τή νύκτα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Δευτέρας καί τή νύκτα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τρίτης.  Οἱ Ἀκολουθίες αὐτές ἀποτελοῦν τούς Ὄρθρους τῶν τριῶν ἡμερῶν (Ἁγίας καί Μεγάλης Δευτέρας, Τρίτης καί Τετάρτης), εἶναι δηλαδή πρωϊνές προσευχές, πρωϊνές Ἀκολουθίες.

 

                                Ἐκκλησία ὅμως, ἀπό συγκατάβαση, τίς μετέθεσε νά τελοῦνται ἀντί τό πρωί, ὅπως γίνεται συνήθως, νά τελοῦνται τό βράδυ.  Ἡ Ἐκκλησία προβαίνει σέ τούτη τήν ἐνέργεια γιά νά ἐξυπηρετήσει τό ποίμνιό της, τό ὁποῖο κατά τή διάρκεια τῆς ἡμέρας ἐργάζεται καί ἀγωνίζεται νά ἀντιμετωπίσει τή ζωή.  Ἔτσι ὅλες οἱ Ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος μεταφέρονται πιό μπροστά κατά δώδεκα ὧρες.

 

                                Τά πρωινά ὅμως τῶν τριῶν πρώτων ἡμερῶν τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων, ἡ ὁποία εἶναι πλουτισμένη καί μέ εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα.  Οἱ Προηγιασμένες δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ καί προσευχές Θείας Μεταλήψεως, διανθισμένες καί μέ ἀναγνώσματα ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη.  Μέ τόν τρόπο αὐτό ὅσος κόσμος διαθέτει τό χρόνο καί εἶναι φιλακόλουθος μπορεῖ νά ἐκκλησιάζεται, νά ὠφελεῖται ψυχωφελῶς καί νά μετέχει τῆς Θείας Κοινωνίας.

 

 

Η  ΑΓΙΑ  ΚΑΙ  ΜΕΓΑΛΗ  ΔΕΥΤΕΡΑ

                                Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Δευτέρα (δηλαδή τό βράδυ τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων) προβάλλει τήν προσωπικότητα τοῦ Ἰωσήφ τοῦ Παγκάλου πρός μίμηση καί ἐπίσης προβάλλει τό παράδειγμα τῆς ὑπό τοῦ Κυρίου καταρασθείσης καί ξηρανθείσης συκῆς πρός ἀποφυγή.  Ὁ Ἰωσήφ προτυπώνει τό πρόσωπο τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ ἄκαρπη συκιά τήν ἄκαρπη συναγωγή τῶν Ἰουδαίων.

 

 

Η  ΑΓΙΑ  ΚΑΙ  ΜΕΓΑΛΗ  ΤΡΙΤΗ

                                Τήν Ἁγία καί Μεγάλη Τρίτη (δηλαδή τό βράδυ τῆς Μεγάλης Δευτέρας) ἐκτός ἀπό τά πολλά οὐαί ἐναντίον τῶν Φαρισαίων καί γραμματέων, οἱ ὁποῖοι ἐνσαρκώνουν τήν ὑποκρισία στόν ὕψιστο βαθμό, τά ὁποῖα ἀκούονται στό Ἱερό Εὐαγγέλιο, ἀναγινώσκεται ἐπίσης ἡ παραβολή τῶν Δέκα Παρθένων.  Τό παράδειγμα τῶν πέντε φρονίμων παρθένων προβάλλεται πρός μίμηση, ἐνῶ τό παράδειγμα τῶν πέντε μωρῶν (ἀνοήτων) παρθένων προβάλλεται πρός ἀποφυγή.  Ὁ ξαφνικός ἐρχομός τοῦ Νυμφίου καί μάλιστα μέσα στό σκοτάδι τῆς νύκτας συμβολίζει τόν ἄγνωστο χρόνο τοῦ τέλους τῆς ζωῆς μας.

 

Η  ΑΓΙΑ  ΚΑΙ  ΜΕΓΑΛΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ

                                Τήν Ἁγία καί Μεγάλη Τετάρτη (δηλαδή τό βράδυ τῆς Μεγάλης Τρίτης) το ποιητικό ἀριστούργημα τῆς Ἁγίας Κασσιανῆς, τό γνωστό Δοξαστικό τῶν ἀποστίχων, τό ὁποῖο εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τήν πράξη τῆς ἁμαρτωλῆς καί ἄγνωστης ἐκείνης γυναίκας, ἡ ὁποία ἄλειψε τόν Κύριο μέ πανάκριβο μύρο, συγκινεῖ, διδάσκει καί συγκεντρώνει πλήθη λαοῦ στούς ναούς.  Στόν ἐσωτερικό κόσμο αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων πρυτανεύει ἡ διάθεση ὄχι μόνο τῆς ἀκροάσεως ἀλλά καί τῆς μεταστροφῆς καί μετανοίας.

 

                                Τήν Ἁγία καί Μεγάλη Τετάρτη βράδυ ἡ Ἐκκλησία τελεῖ τό Μυστήριο τοῦ Ἁγίου Εὐχελαίου.  Ἔτσι συμβάλλει στήν προετοιμασία τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι τήν Ἁγία καί Μεγάλη Πέμπτη τό πρωί σπεύδουν στήν ἐκκλησία νά μεταλάβουν σῶμα καί αἷμα Κυρίου, «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί ζωήν αἰώνιον».

 

Η  ΑΓΙΑ  ΚΑΙ  ΜΕΓΑΛΗ  ΠΕΜΠΤΗ

                                Τό πρωί τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Πέμπτης τελεῖται Ἑσπερινός καί Θ. Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.  Στόν Καθεδρικό μας Ναό κατά τήν ἀνάγνωση τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τελεῖται ὁ Ἱερός Νιπτῆρας.  Αὐτή ἡ ἡμέρα εἶναι ἀφιερωμένη στήν ἀνάμνηση τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου, γι’ αὐτό καί τό γνωστό τροπάριο Τοῦ Δείπνου Σου τοῦ Μυστικοῦ, σήμερον Υἱέ Θεοῦ κοινωνόν μέ παράλαβε.  Οὐ μή γάρ τοῖς ἐχθροῖς Σου τό Μυστήριον εἶπω·  οὐ φίλημά Σοι δώσω καθάπερ ὁ Ἰούδας·  ἀλλἀ ὡς ὁ ληστής ὁμολογῶ Σοι: «Μνήσθητί μου Κύριε ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ Βασιελίᾳ Σου» ψάλλεται τρεῖς φορές κατά τή Θεία Λειτουργία.  Ὑπενθυμίζουμε ὅτι, ἡ Ἐκκλησία κατά παράδοση τήν Ἁγία Πέμπτη ἑτοιμάζει καί φυλάσσει τή θεία Κοινωνία, τήν ὁποία χρησιμοποιεῖ γιά τίς ἔκτακτες ἀνάγκες τῶν πιστῶν, εἰδικά τῶν «ἐν ἀσθενίαις κατακειμένων».

 

                                Τήν Ἁγία καί Μεγάλη Πέμπτη βράδυ τελεῖται ὁ Ὄρθρος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Παρασκευῆς.  Αὐτός ἀναφέρεται στά σωτήρια καί φρικτά Πάθη τοῦ Κυρίου.  Μνημονεύονται ἐπίσης οἱ ἐμπτυσμοί, τά ραπίσματα, τά κολαφίσματα, οἱ ὕβρεις, οἱ γέλωτες, τό καλάμι, ὁ σπόγγος, τό ξύδι, τά καρφιά, ἡ λόγχη καί προπάντων ὁ Σταυρός καί ὁ θάνατος, τά ὁποῖα θεληματικά καταδέχθηκε ὁ Λυτρωτής Κύριός μας.  Ἐπιπρόσθετα μνημονεύεται ἡ σωτήρια ὁμολογία, τήν ὁποία ἔκαμε πάνω στό σταυρό ὁ εὐγνώμονας Ληστής.

 

Η  ΑΓΙΑ  ΚΑΙ  ΜΕΓΑΛΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

                                Τήν Ἁγία καί Μεγάλη Παρασκευή τό πρωί ἀναγινώσκονται οἱ Μεγάλες καί Βασιλικές Ὥρες.  Στή συνέχεια τελεῖται Ἑσπερινός καί γίνεται ἡ Ἀποκαθήλωση τοῦ Ἐσταυρωμένου Ἰησοῦ καί ἡ τοποθέτηση τοῦ Ἐπιταφίου ἐπάνω στό Ἱερό Κουβούκλιο, τό ὁποῖο εἶναι στολισμένο μέ ἄνθη.  Οἱ πιστοί κατά τή διάρκεια ὅλης τῆς ἡμέρας ἐπισκέπτονται τούς ναούς καί προσκυνοῦν εὐλαβικά τόν Ἐπιτάφιο καί τό Ἱερό Εὐαγγέλιο.

 

                                Τό βράδυ τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Παρασκευῆς τελεῖται ὁ Ὀρθρος τοῦ Ἁγίου καί Μεγάλου Σαββάτου, ὁ ὁποῖος ἀναφέρεται στή Θεόσωμο Ταφή καί τήν Κάθοδο τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ στόν Ἅδη καί ψάλλεται ὁ Ἐπιτάφιος Θρῆνος μέ τή συμμετοχή ὅλου τοῦ ἐκκλησιάσματος.  Ἀκολουθεῖ ἡ περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου στούς δρόμους τῆς περιοχῆς καί ἡ ἐπιστροφή στήν Ἐκκλησία, ὅπου μετά τήν ἀνάγνωση τῆς προφητείας, τοῦ ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος καί τοῦ εὐαγγελίου, γίνεται ἡ Ταφή ἐπάνω στήν Ἁγία Τράπεζα ἡ ὁποία συμβολίζει τόν Τάφο τοῦ Κυρίου.

 

ΤΟ  ΑΓΙΟ  ΚΑΙ  ΜΕΓΑΛΟ  ΣΑΒΒΑΤΟ

                                Κατά παράδοση οἱ χιλιάδες τῶν πιστῶν σπεύδουν πολύ πρωί στούς ναούς γιά νά μεταλάβουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.  Τελεῖται δέ ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀναστάσεως ἑνωμένος μέ τή Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.  Λέγεται καί πρώτη Ἀνάσταση.  Μετά τόν Ἀπόστολο καί πρίν ἀπό τό Εὐαγγέλιο ψάλλεται τό Ἀνάστα ὁ Θεός, κρῖνον τήν γῆν, ὅτι Σύ κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι.  Οἱ λειτουργοί ἀμέσως σκορποῦν ἄνθη σέ ὅλο τό ναό καί οἱ πιστοί κτυποῦν τούς σκάμνους καί μέ τά πόδια τους κτυποῦν τό πάτωμα γιά νά ἐκδηλώσουν τή χαρά τους καί νά ὑπενθυμίσουν τό γεγονός τοῦ σεισμοῦ, ὁ ὁποῖος ἐγένετο κατά τήν Ἀνάσταση, γιατί ἤδη βρισκόμαστε στήν ἀτμόσφαιρα τῆς Ἀναστάσεως.  Συμβουλεύουμε τούς πιστούς νά παρακολουθήσουν ἰδιαίτερα τά μακροσκελῆ ἀναγνώσματα τῆς ἡμέρας ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη, ἔχουν νά μάθουν καί νά διδαχθοῦν πολλά.

 

Η  ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ  ΤΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

                                ργά τό βράδυ τοῦ Ἁγίου καί Μεγάλου Σαββάτου ὅλοι ἀδημονοῦν νά ἀκούσουν τό Χριστός Ἀνέστη.  Οἱ ναοί κατάμεστοι ἀπό τούς πιστούς, οἱ ὁποῖοι κρατοῦν ἕτοιμες τίς λαμπάδες τους ἀναμένουν ν’ ἀκούσουν τό Δεύτε λάβετε Φῶς, ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός, καί δοξάσατε Χριστόν, τόν Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν, γιά νά τίς ἀνάψουν καί ἐπίσης νά ἀκούσουν τόν Καλό Λόγο:  Τήν Ἀνάστασίν Σου Χριστέ, Σωτήρ, Ἄγγελοι ὑμνοῦσιν ἐν Οὐρανοῖς·  καί ἡμᾶς τούς ἐπί γῆς καταξίωσον, ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ, Σέ δοξάζειν.

 

                                Στή συνέχεια ἡ ἀνάγνωση τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου κομίζει τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως καί γεμίζει τούς αἰθέρες μέ χαρά, ἀγαλλίαση καί ἐλπίδα.  Ἀφοῦ ψαλεῖ ὁ παιάνας τῆς νίκης καί τῆς χαρᾶς, δηλαδή τό Χριστός Ἀνέστη, ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος, ἀκολουθεῖ ἡ ἀναστάσιμη καί μεταμεσονύχτια Θ. Λειτουργία, στήν ὁποία ὅσοι συμμετέχουν τήν ἀναμένουν κάθε χρόνο καί παραμένουν μέχρι τό τέλος.  Ἐκεῖνο πού εἶναι παρήγορο εἶναι ὅτι οἱ πιστοί πού παραμένουν στή θ. Λειτουργία κάθε χρόνο γίνονται ὅλο καί πιό πολλοί.  Δυστυχῶς οἱ περισσότεροι ἀπό τό ἐκκλησίασμα μέ τήν ἀνταλλαγή τῶν εὐχῶν: Χριστός Ἀνέστη καί Ἀληθῶς Ἀνέστη! ἀποχωροῦν.  Ὅλοι πάντως φεύγουν ἀπό τήν ἐκκλησία ἀνανεωμένοι καί πιό πλούσιοι πνευματικά μεταφέροντας στό σπίτι τους τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως.

 

                                λπίζουμε ἡ προσπάθεια τήν ὁποία ἔχουμε καταβάλει νά ἔχει ἐπιτύχει στό νά σᾶς μεταδώσει τά ἀπαραίτητα μηνύματα.  Μέ ὑγεία καί δύναμη νά ἑορτάσουμε καί ἐφέτος ὅλοι τά γεγονότα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.

 

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ   Α Ν Ε Σ Τ Η !                   Α Λ Η Θ Ω Σ   Α Ν Ε Σ

Read Full Post »

 Τήν Κυριακή τῶν Βαΐων (08-04-2012) κατά τή θ. Λειτουργία στόν Καθεδρικό μας ναό ὁ διάκονος Κωνσταντῖνος Θεοχάρους θά χειροτονηθεῖ εἰς πρεσβύτερον.

 

Read Full Post »

 

Ο Ι   Π Ι Σ Τ Ο Ι   Κ Α Ι   Η   Θ Ε Ι Α   Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α

 

«οὐδέ δι’ αἵματος τράγων καί μόσχων, διά δέ τοῦ ἰδίου αἵματος εἰσῆλθεν ἐφάπαξ εἰς τά ἅγια, αἰωνίαν λύτρωσιν εὑράμενος.»            (Ἑβρ. θ΄ 12)

 

                        Ὁ πεπτωκός ἄνθρωπος, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἐγένετο πλάνης καί ὀρειάλωτος στό διάβα τῶν αἰώνων.  Ὄντας ὅμως θεόπλαστος οὐδέποτε  ἔπαψε νά ἀναζητεῖ καί νά ἀτενίζει μέ πόθο τό Δημιουργό του.  Ἔτσι τόν βλέπουμε νά «λατρεύει τήν κτίσιν παρά τόν κτίσαντα».  Προβαίνει δέ σέ παντοειδεῖς θυσίες, πιστεύοντας ὅτι ἔτσι ἐξευμενίζει τό Θεῖο.  Δέ δίστασε μάλιστα νά φθάσει μέχρι καί σέ ἀνθρωποθυσίες ἐλπίζοντας ἔτσι ὅτι θά ἐπιτύχει τή διακοπεῖσα ἐπικοινωνία μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπων.

 

                        Στή συνέχεια ἔχουμε τήν ἐκλογή ἑνός λαοῦ, τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ, τοῦ περιουσίου λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἔμελλε νά γεννήσει μέσα ἀπό τά σπλάχνα του τόν προσδοκώμενο Μεσσία.  Μέχρι ὅμως νά φθάσουμε στό «πλήρωμα τοῦ χρόνου» καί αὐτός ὁ λαός προβαίνει σέ θυσίες ζώων, προσφορές ποικῖλες, καθαρμούς συνεχεῖς καί ἁγιαστικές πράξεις γιά νά εἶναι λειτουργικά καθαρός.  Ὅλα αὐτά ἀπό τή μιά φανερώνουν τήν ἀνάγκη τοῦ ἀνθρώπου νά ἐπικοινωνεῖ μέ τό Θεῖο καί ἀπό τήν ἄλλη προτυπώνουν τή μέλλουσα θυσία τοῦ Λυτρωτῆ, ἡ ὁποία ἐπρόκειτο νά προσφερθεῖ «ἅπαξ καί διά παντός» πάνω στό Γολγοθᾶ.

                        Ὅλα ὅσα προηγήθησαν μέχρι τότε, ἦταν ἀδύναμα νά ξεπλύνουν τήν ἀνθρώπινη συνείδηση καί νά ἀποκαταστήσουν τόν ἄνθρωπο στήν προσωπική καί παραδείσια κατάσταση.  Καθιστοῦσαν ὅμως, συνειδητή τήν ἀνάγκη τῆς λύτρωσης ἀπό τήν ἁμαρτία καί τῆς ἐπανόδου ἀπό τήν πλάνη στόν ὀρθό δρόμο, ὁ ὁποῖος ὁδηγοῦσε πλησίον τοῦ Θεοῦ, ὅπου βασιλεύουν ἡ ἀλήθεια καί τό φῶς.

 

                        Ἀφοῦ, λοιπόν, ἔλαβαν χώρα ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου, ἡ Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου στή Βηθλεέμ, ἡ Βάπτιση στόν Ἰορδάνη ποταμό, τά ἐγκαίνια τοῦ σωτηριολογικοῦ ἔργου τοῦ Κυρίου στή γῆ τῆς Παλαιστίνης, τά θαύματα, οἱ παραβολές, ἡ σύλληψη τοῦ Κυρίου ἀπό τούς ἀνθρώπους τοῦ Ἰουδαϊκοῦ Συνεδρίου καί  ἀκολούθησαν ἡ καταδίκη σέ θάνατο, τά Ἅγια Πάθη, ἡ Σταύρωση, ἡ Ταφή καί ἡ Ἀνάσταση, ἔληξε ἡ δύναμη τοῦ κράτους τοῦ Σατανᾶ καί ἄνοιξαν οἱ κλειστές πόρτες τοῦ Παραδείσου.

 

                        Μέχρι πρίν τή σταυρική θυσία τοῦ Κυρίου ὁ σταυρός ἀποτελοῦσε ἀντικείμενο κατάρας καί προσβολῆς τοῦ κατάδικου καί τῶν οἰκείων του.  Ἀπό τή στιγμή ὅμως πού χύθηκε ἀπό τά τρυπημένα χέρια, τά καρφωμένα πόδια καί τίς πληγές στό κεφάλι τοῦ Κυρίου ἀπό τόν ἀκάνθινο στέφανο, τό πανάσπιλο καί πανακήρατο αἷμα καί πότισε ἀφειδῶς τό ξύλο τῆς κατάρας, τό μετέβαλε σέ ὄργανο εὐλογίας, διάδημα βασιλέων, τιμή γιά τούς ἀδίκως θνήσκοντες ἐπάνω, ὅπλο κατά τοῦ διαβόλου, στολίδι στά στήθη τῶν πιστῶν, σύμβολο νίκης καί πηγή χαρᾶς.

 

                        Τό τίμιο αἷμα τοῦ Κυρίου ἑνωμένο μέ τό πανακήρατο σῶμα Του ποτίζουν καί τρέφουν τήν ψυχή ἑκάστου πιστοῦ, ὁ ὁποῖος κατά τήν τέλεση τῆς θείας Λειτουργίας παρευρίσκεται καί ἕτοιμος ἀπό πρίν μέ προσευχή, νηστεία, μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, ἐνδελεχή ἐξομολόγηση σάν συνέχεια τῆς ἐκ βάθους μετανοίας γιά τά ἁμαρτήματά του, προσέρχεται μέ ταπείνωση καί εὐλαβική διάθεση καί δέχεται μέσα του τά τίμια δῶρα «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί ζωήν αἰώνιον».  Τό αἷμα τοῦ Κυρίου ξεπλένει τίς πληγές καί ἐπουλώνει τά τραύματα τῆς ψυχῆς μας, τά  ὁποῖα ἀποτελοῦν ἀπότοκο τῶν ἁμαρτιῶν μας.

 

                        Ἡ Ἐκκλησία τελεῖ τή θεία Λειτουργία τίς Κυριακές καί ἀρκετές φορές μέσα στή ροή ἑκάστης ἑβδομάδος.  Δέν εἶναι λοιπόν ὀρθό τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας νά στεροῦνται τή θ. Εὐχαριστία χωρίς λόγο καί νά προσέρχονται σπάνια ἤ καθόλου στό Ἅγιο Ποτήριο.  Ἡ θ. Κοινωνία ἀποτελεῖ ἐφόδιο ζωῆς, φάρμακο ἀθανασίας καί ἄνθρακα ἀναμμένο, ὁ ὁποῖος καίει κάθε σάπιο καί θεραπεύει τίς ψυχές μας.  Ἡ θ. Κοινωνία εἶναι ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός.  Κανένα μικρόβιο καί καμμιά ἀσθένεια δέ μεταδίδεται μέ τή συμμετοχή στή θεία Κοινωνία. 

 

                        Ἀποτελεῖ ὀλιγοπιστία καί ἁμαρτία νά πλησιάζει κάποιος τό Ἅγιο Ποτήριο μέ τέτοιες σκέψεις καί παρόμοιους λογισμούς.  Ἄν οἱ ἰσχυρισμοί αὐτοί ἦταν ὀρθοί, τότε πολλοί ἀπό τούς οἰκονόμους τῶν Μυστηρίων τοῦ Θεοῦ, δηλαδή τούς Κληρικούς, οἱ ὁποῖοι στό τέλος καταλύουν ὅλη τήν ἐναπομένουσα θεία Κοινωνία, θά ἀναχωροῦσαν ἀπό αὐτήν τήν ἐφήμερη ζωή κάθε ἑβδομάδα γιά τοῦτο τό λόγο.  Αὐτό ὅμως δέ συμβαίνει.  Κατά συνέπεια πρέπει νά προβληματισθοῦν πιό σοβαρά ὅσοι παρουσιάζονται ἀσθενεῖς στήν πίστη ὡς πρός τό ζήτημα τοῦτο καί νά ξεπεράσουν τήν ἀδυναμία τους στήν πίστη.

 

                        Ἐκεῖνο τό ὁποῖο χρειάζεται νά προσέξουμε ὅλοι εἶναι νά προσερχόμεθα «μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως καί ἀγάπης» γιά νά μεταλαμβαίνουμε «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί ζωήν αἰώνιον», ὄχι μόνο τίς Ἅγιες καί Μεγάλες μέρες ἀλλά πιό συχνά γιά νά δεχόμεθα τό Χριστό μέσα μας.  Ἀμήν!

 

 

 

 

 

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΗ:    Τήν Κυριακή, 25ηΜαρτίου 2012, ἐγένετο μέλος τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στό ναό τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, ὁ Βαλεντῖνος, υἱός τῶν Παύλου Ἰγνατίου καί τῆς Ἀστέρως, τό γένος Κότσαπα, μέ ἀνάδοχο τήν Διάνα Armen.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στό νεοφώτιστο νά ζήσει.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας τήν Τρίτη, 27η Μαρτίου, δεξιώθηκε ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.  Τήν Πέμπτη, 29η Μαρτίου 2012, τό γεῦμα προσέφερε ἡ δίδα Κρῖτα Λιβέρα, στή μνήμη τῶν ἀειμνήστων γονέων της Ἀνδρέου καί Ἄννης.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τίς φιλογενεῖς δωρήτριες.

 

ΚΗΔΕΙΑ: Τήν Πέμπτη, 29η Μαρτίου 2012, στόν Καθεδρικό μας ναό ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ ἀειμνήστου Παναγιώτη Ἀθανασίου.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τοῦ μεταστάντος καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους του.

 

ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ:  Τήν Κυριακή ἀνήμερα τῆς 25ης Μαρτίου 2012 στό τέλος τῆς θ. Λειτουργίας ἐτελέσθη δοξολογία στούς δύο ναούς μας γιά τήν ἐθνική ἐπέτειο τοῦ 1821.  Τό ἀπόγευμα ἔλαβε χώρα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, τό ὁποῖο ἑτοίμασαν τά παιδιά καί οἱ δάσκαλοι τῶν Ἑλληνικῶν Σχολείων Ἀποστόλου Βαρνάβα.  Πανηγυρική ὁμιλία ἐγένετο ἀπό μέρους τῆς κας Χαραλαμπίας Λαζαρίδου (ΚΕΑ).  Χαιρετισμούς ἀπηύθυναν ὁ πρόεδρος τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας κ. Δημήτριος Ἀγγελέτος, ὁ Δρ Ἀνδρέας Πελενδρίτης ἀπό μέρους τῶν κηδεμόνων καί ὁ διευθυντής τῶν σχολείων Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος.  Ἡ γιορτή ἦταν ἐπιτυχής, εἶχε ἐθνικό παλμό καί ἐνθουσίασε ὅλους.  Τό πρόγραμμα ἐπεσφράγισε ὁ ἐθνικός ὕμνος.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ:  Ἡ κοινότητα ἐξέδωσε καί κυκλοφορεῖ προγράμματα τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, οἱ ὁποῖες θά τελεσθοῦν στούς δύο ναούς μας, κατά τήν Ἁγία καί Μ. Ἑβδομάδα.  Μπορεῖτε νά τά προμηθευθεῖτε γιά νά ἐνημερώνεστε σχετικά.

 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ:  Τά γεύματα πρός τιμή τῶν ἡλικιωμένων μας διεκόπησαν προσωρινά γιά τίς Ἅγιες Μέρες.

 

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ:  Τήν Κυριακή τῶν Βαΐων (08-04-2012) κατά τή θ. Λειτουργία στόν Καθεδρικό μας ναό ὁ διάκονος Κωνσταντῖνος Θεοχάρους θά χειροτονηθεῖ εἰς πρεσβύτερον.

 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΑΧΝΟΥ: Οἱ πωλήσεις τοῦ σχολικοῦ λαχνοῦ ἔφθασαν τό ποσό τῶν £ 2,000.00.  Ἡ Σχολική Ἐφορεία καί τά παιδιά τοῦ σχολείου σᾶς παρακαλοῦν ὅπως ἀνταποκριθεῖτε πρόθυμα καί γενναιόδωρα σ’ αὐτήν τήν προσπάθεια.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

2α Ἀπριλίου Δευτέρα Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.

3η Ἀπριλίου Τρίτη Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.

4η Ἀπριλίου Τετάρτη Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία ὥρα 5.45 -7.00 μ.μ.

5η Ἀπριλίου Πέμπτη Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.

6η Ἀπριλίου Παρασκευή Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία ὥρα 8.45 – 10.30 π.μ.        

                  Μικρό Ἀπόδειπνο καί Κανόνας Ἁγίου Λαζάρου ὥρα 6.00 μ.μ.

7η Ἀπριλίου Σάββατο τοῦ Ἁγίου Λαζάρου. 

              Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία ὥρα 8.30 – 11.00 π.μ. 

              Ἀπογευματινή Θ. Λειτουργία ὥρα 2.30 – 3.30 μ.μ. 

              Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

8η Ἀπριλίου Κυριακή τῶν Βαΐων. 

              Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου. 

              Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

              Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 

Ἀνώνυμος                 £ 20.00                     Σωτηρούλα Χριστοφόρου £ 20.00

Α. Μαυρίδης           £100.00        Μιχάλης Καρανικόλα                      £ 20.00

Δέσποινα Σωτηρίου           £ 50.00                     Δώρα Φιλίππου                   £ 50.00

Ἀνώνυμος                 £ 20.00                     Κωνσταντῖνος Λύτρας       £ 50.00

Κύπρος Σωτηρίου στή μνήμη μητρός Στυλιανῆς                               £ 20.00

Ἀλεξάνδρα Μιχαήλ στή μνήμη μητρός Στυλιανῆς                              £ 20.00

                   Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

Read Full Post »

 

 

 

«Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τό κεφάλαιον καί τοῦ ἀπ’ αἰῶνος Μυστηρίου ἡ φανέρωσις·  ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, Υἱός τῆς Παρθένου γίνεται καί Γαβριήλ τήν χάριν εὐαγγελίζεται.  Διό σύν αὐτῷ τῇ Θεοτόκῳ βοήσωμεν· Χαῖρε κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετά σοῦ.»                                 (Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς)

 

                        Ἔφθασε, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἡ χαρμόσυνη, ἡ πάντιμη καί σεβασμία ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.  Ὁ ποιητής τῆς Ἐκκλησίας δικαίως τήν ἀποκαλεῖ, τό κεφάλαιον τῆς σωτηρίας μας.  Ὁ Εὐαγγελισμός πραγματικά ἀποτελεῖ τήν ἀρχή, τό θεμέλιο, τά ἐγκαίνια τῆς λειτουργίας τῆς βουλῆς καί ἐνεργοποιήσεως τῆς θελήσεως τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου Γένους.  Ὕστερα ἀπό τήν πτώση καί παρακοή τό ἀνθρώπινο γένος ἔζησε γιά πολλούς αἰῶνες μέσα στήν πλάνη καί κάτω ἀπό τό σκοτάδι τῆς εἰδωλολατρίας καί μακράν τοῦ Πλάστου καί Ἀληθινοῦ Θεοῦ.    

 

                        Τό σεσιγημένο μέσα στή ροή τῶν αἰώνων μυστήριο τῆς σωτηρίας μας, ἐτέθη σέ λειτουργία στό πρόσωπο τῆς Ἀειπαρθένου Κόρης τῆς Ναζαρέτ μέ τήν ἐπίσκεψη τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ. Τοῦτο ὁ Θεός ὑπεσχέθη στούς πρωτοπλάστους, τή στιγμή τῆς ἐξορίας τους ἀπό τόν Παράδεισο, ἰδιαίτερα στή γυναίκα, μέ τό Πρωτευαγγέλιο.  Ἡ πρώτη Εὔα συνένοχη τοῦ Ἀδάμ συνέβαλε στό χαμό τοῦ Παραδείσου.  Ἡ νέα Εὔα, ἡ Θεοτόκος Μαρία, μέ τήν ὑπακοή της τή στιγμή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ἀπέβη τό κλειδί μέ τό ὁποῖο ἄνοιξαν οἱ διπλοκλειδωμένες πόρτες τοῦ Παραδείσου.

 

                        Ἄς παραθέσουμε αὐτούσιο τό Πρωτευαγγέλιο: «ἔχθραν θήσω ἀνά μέσον σοῦ καί ἀνά μέσον τῆς γυναικός καί ἀνά μέσον τοῦ σπέρματός σου καί ἀνά μέσον τοῦ σπέρματος αὐτῆς» (Γεν. Γ΄ 15)  Ὁ Θεός ἀπευθυνόμενος πρός τό διάβολο, ὁ ὁποῖος ἐξηπάτησε τήν Εὔα, ἐμφανισθείς κάτω ἀπό τή μορφή τοῦ φιδιοῦ, τοῦ εἶπε: Θά θέσω μῖσος καί ἔχθρα μεταξύ ἐσέ καί τῆς γυναίκας καί μεταξύ τῶν ἀπογόνων σου καί τῶν ἀπογόνων τῆς γυναίκας.  Ὁ ἀπόγονος τῆς γυναίκας θά συνθλίψει τό κεφάλι σου καί ἐσύ θά τόν τραυματίσεις στή πτέρνα.  Ἐδῶ ὑπαινίσσεται τή διάλυση τῶν ἔργων τοῦ διαβόλου, τήν ὁποία θά ἐπέφερνε ὁ Μεσσίας Χριστός, ἀλλά καί τή σταυρική θυσία τοῦ Κυρίου, τήν ὁποία θά ὑφίστατο πάνω στό Γολγοθᾶ.

 

                        Ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ ἀπεστάλη ἀπό τόν οὐρανό στή γῆ, στήν πόλη τῆς Ναζαρέτ, ὅπου κατοικοῦσε ἡ Μαριάμ.  Ἴσως ἐδῶ ἐπιβάλλεται νά μνημονεύσουμε τά λόγια τοῦ Ναθαναήλ πρός τόν Ἀπόστολο Φίλιππο: «ἐκ Ναζαρέτ δύναταί τι ἀγαθόν εἶναι;» (Ἰωάν. α΄ 47)  Παρ’ ὅλα αὐτά μέσα σέ τούτην τήν κακόφημη πόλη ἔζησε καί ἐπέζησε ὡς ἁγνό ἄνθος ἡ θεοδόχος Κόρη.  Ἡ Παναγία προσηλωμένη στήν προσευχή, τή νηστεία καί τή μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ ζοῦσε τίς δικές της ἀναβάσεις καί καλλιεργοῦσε καί πολλαπλασίαζε μέσα της τίς θεῖες ἀρετές.  Τελικά ἐγένετο ἡ Κεχαριτωμένη Κόρη καί «ἡ ἐκ πασῶν τῶν γενεῶν προεκλεχθεῖσα» γιά νά ὑπηρετήσει τή σωτήρια βουλή τοῦ Θεοῦ. 

 

                        Ὁ ἀσώματος καί οὐράνιος ἐπισκέπτης, ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ ἐγένετο ὁ κομιστής τοῦ χαρμοσύνου μηνύματος τῆς σωτηρίας, τό ὁποῖο ἀνέμενε καί ποθοῦσε ἔντονα ἀπό αἰῶνες πολλούς ὅλη ἡ Οἰκουμένη.  Τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ αὐτόβουλα ἔκλινε τούς οὐρανούς καί κατέβη στή γῆ. «Ὅλος ἦν ἐν τοῖς κάτω καί τῶν ἄνω οὐδόλως ἀπῆν ὁ ἀπερίγραπτος Λόγος», ἀπαγγέλλουμε στόν Ἀκάθιστο Ὕμνο.  Τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὡς Θεός ἔχει τήν πανταχοῦ παρουσία.  Μέ τήν ἐνανθρώπησή του κατέβη ἀπό τούς οὐρανούς στή γῆ, ἀλλά δέν ἀπουσίασε καί ἀπό τούς οὐρανούς.

 

 

                        Στό Σύμβολο τῆς Πίστεως ὁμολογοῦμε ὅτι ὁ Θεός Λόγος ἐνανθρώπησε «ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου» πρίν δύο χιλιάδες χρόνια.  Ὁ αἰώνιος καί ἄχρονος Υἱός τοῦ Θεοῦ μπῆκε στό χρόνο, ἀφοῦ ἔλαβε σάρκα ἀπό τά ἁγνά αἵματα τῆς Παρθένου Κόρης τῆς Ναζαρέτ.  Τό λειτουργικό Πνεῦμα, ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ, ἀπεσταλμένος ἀπό τό Θεό φέρνει τό μήνυμα τῆς χαριστικῆς ἀποφάσεως τοῦ Θεοῦ νά παραβλέψει τήν παρακοή καί τό πλῆθος τῶν ἁμαρτημάτων  τῶν ἀνθρώπων καί νά τούς προσφέρει δωρεάν τή σωτηρία. 

 

                        Τό σωτηριολογικό καί ἀπολυτρωτικό ἔργο τοῦ Κυρίου κινήθηκε μέσα στή ροή τοῦ χρόνου.  Ὅμως ὁ λειτουργικός χρόνος στή γλῶσσα τῆς Ἐκκλησίας παύει νά λειτουργεῖ ὡς παρελθόν καί μέλλον, ἔχει μιά σχετικότητα.  Ὁ χρόνος στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἀποτελεῖ ἕνα αἰώνιο παρόν.  Γιά τοῦτο σέ πολλούς ὕμνους, ὅπως συμβαίνει καί στό ἀπολυτίκιο τῆς παρούσας ἑορτῆς, ἀκούεται ζωντανά καί χαρμόσυνα «Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τό κεφάλαιον.»

 

                        Ὁλόκληρο τό ἀνθρώπινο γένος μιμούμενο τήν πρόθυμη διαγωγή, ἁπλῆ καί ταπεινή συμπεριφορά τῆς Παναγίας, καλεῖται νά ἀποδεχθεῖ καί νά ἀσπασθεῖ τό δῶρον τῆς σωτηρίας καί νά ἀγωνισθεῖ νά ἀποδειχθεῖ καλός δέχτης τῶν δώρων τοῦ Θεοῦ.  Ἐμεῖς ὡς γένος τῶν Ἑλλήνων παραμένουμε χρεωμένοι στό πρόσωπό της, γιατί ἐκτός ἀπό τήν ἐλευθερία καί λύτρωση πού ἀπολαμβάνομε ἀπό τόν ἐνανθρωπήσαντα Υἱό καί Θεό της, ἔχουμε γνωρίσει καί τήν ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδος ἀπό τήν ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τό 1821.  Γιά τοῦτο μέ εὐγνωμοσύνη μιμνησκόμεθα τίς εὐεργεσίες καί τήν προστασία τῆς Μάνας Παναγίας σ’ ἐμᾶς τά θετά παιδιά της.  Ἀμήν!

                                               

K O I N O T I K A   N E A

 

ΒΑΠΤΙΣΗ:    Τήν Κυριακή, 18ηΜαρτίου 2012, ὁ Λεωνίδας, υἱός τῶν Lee Mooney καί Buffy, τό γένος Wood, μέ ἀνάδοχο τή Sarah Mooney, ἐγένετο μέλος τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στόν Καθεδρικό μας ναό.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στό νεοφώτιστο νά ζήσει.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς σεβαστούς καί προσφιλεῖς ἡλικιωμένους μας δεξιώθηκαν τήν Τρίτη, 20η Μαρτίου καί τήν Πέμπτη, 22α Μαρτίου 2012, ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τίς εὐλαβεῖς δωρήτριες.

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:  Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

 

ΚΗΔΕΙΕΣ:  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῶν ἀειμνήστων Στεφάνου Σάββα, τή Δευτέρα, 19η Μαρτίου καί Βάσου Δημητρίου, τήν Τετάρτη, 21η Μαρτίου 2012.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν μεταστάντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΝΑΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ: Τήν περασμένη ἑβδομάδα ὁλοκληρώθησαν οἱ ἐργασίες τῆς ἀντικαταστάσεως τῶν δύο καυστήρων (boilers) τοῦ ναοῦ καί τῆς αἴθουσας τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, καθώς καί ἡ αὔξηση τῶν σωμάτων τῆς κεντρικῆς θερμάνσεως στό ναό.  Ἐπίσης ἔχουν τοποθετηθεῖ ἕξη μικροί πολυέλαιοι ὥστε ὁ ναός νά φωτίζεται καλύτερα στίς βραδινές ἀκολουθίες.

 

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΑΧΝΟΥ: Ἡ διάθεση τοῦ σχολικοῦ λαχνοῦ συνεχίζεται.  Μέχρι τώρα ἔχουν πουληθεῖ λαχνοί ἀξίας £1,650.00.  Ἡ Σχολική Ἐφορεία ἀναμένει τήν πρόθυμη καί γενναιόδωρη ἀνταπόκρισή σας.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

26η Μαρτίου Δευτέρα Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.

27η Μαρτίου Τρίτη Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.

28η Μαρτίου Τετάρτη Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία ὥρα 8.45 – 10.30 π.μ.                   

              Μικρό Ἀπόδειπνο Μεγάλος Κανόνας ὥρα 6.00 μ.μ.

29η Μαρτίου Πέμπτη Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.

30η Μαρτίου Παρασκευή Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ. 

              Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 6.00 – 8.00 μ.μ. 

              Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 6.30 – 8.30 μ.μ.

31η Μαρτίου Σάββατο (τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου). 

              Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία ὥρα 8.30 – 10.30 π.μ. 

              Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

1η Ἀπριλίου Κυριακή Πέμπτη τῶν Νηστειῶν.  (Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας).

              Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου καί Μνημόσυνα. 

              Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

              Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ἀνδρέας Μόχλος                  £ 20.00                     Γεράσιμος Κλάδης  £ 50.00

Ἀνδρέας Ξενῆ στή μνήμη πατρός Ἀλεξάνδρου                                   £ 50.00        

Ἑλένη Γεωργίου στή μνήμη Ἀνδρούλας Ἀργυροῦ                       £ 20.00

 

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΒΑΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Νῖκος Ἰακωβίδης                £ 10.00                     Μίκης Ἀγαπίου        £ 10.00

Ἐπίσκοπος Τροπαίου                     £ 20.00                     Διακ.  Κ. Θεοχάρους    £ 10.00

Οἰκ. Γιαννάκη Δημητρίου £100.00        Διάφοροι δωρητές  £240.00

                   Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜΩΝ :  Τήν Κυριακή, 25η Μαρτίου τά Ἑλληνικά Σχολεῖα Ἀποστόλου Βαρνάβα θά τιμήσουν τίς ἐθνικές ἐπετείους 25ης Μαρτίου 1821 καί 1ης Ἀπριλίου 1955, μέ καλλιτεχνικό πρόγραμμα διανθισμένο μέ τραγούδια, ποιήματα, χορούς, δραματάκια και σχετική ὁμιλία, ἀπό τήν Παμπίνα Λαζαρίδου (ΚΕΑ), ὅλα ἐμπνευσμένα ἀπό τούς ἀγῶνες τῶν ἑλλήνων γιά τήν ἐλευθερία.  Ε Ι Σ Ο Δ Ο Σ   Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Α.

 

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΑΧΝΟΥ: Ἡ διάθεση τοῦ σχολικοῦ λαχνοῦ συνεχίζεται.  Μέχρι τώρα ἔχουν πουληθεῖ λαχνοί ἀξίας £1,500.00.  Ἡ Σχολική Ἐφορεία ἀναμένει τήν πρόθυμη καί γενναιόδωρη ἀνταπόκρισή σας.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

18η Μαρτίου Κυριακή Κατανυκτικός Ἑσπερινός ὥρα 5.00 μ.μ.

19η Μαρτίου Δευτέρα Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.

20η Μαρτίου Τρίτη Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.

21η Μαρτίου Τετάρτη Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία ὥρα 5.45 – 7.15 μ.μ. 

              Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.

22α Μαρτίου Πέμπτη Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.

23η Μαρτίου Παρασκευή ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΑΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ. 

              Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 6.00 – 7.15 μ.μ. 

              Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 6.30 – 8.00 μ.μ.

24η Μαρτίου Σάββατο Προεόρτια Εὐαγγελισμοῦ. 

                  Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία ὥρα 8.30 – 10.30 π.μ. 

              Πανηγυρικός Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

25η Μαρτίου Κυριακή ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.

              Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου,

              Δοξολογία, Γιορτές καί Μνημόσυνα. 

              Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

              Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

Read Full Post »

 

T H E   P R I E S T H O O D   I N   T H E   O R T H O D O X   C H U R C H

 

“You are a priest for ever according to the order of Melchizedek”             (Heb. 5: 6)

 

Dear Brothers and Sisters in the Lord,

 

                        The grace and mercy of Holy God has enabled us for one more year to arrive at the third Sunday of Lent.  This is also known as the Sunday of the Veneration of the Holy Cross.  Going through this spiritual journey of Holy and Great Lent we are asked to participate in the ongoing spiritual struggle.  We participate in this by occupying ourselves with the spiritual exercises and the appropriate spiritual training.  These will lead us to tame our old self and to make us followers of the Groom of the Church, the spotless Lamb, the fatted Calf, our Saviour, Jesus Christ.

 

                        The Church today decorates the Holy Cross with fragrant flowers and myrrh of our devotion, elevates it and leads it in a procession in Church and asks the faithful to gaze at it and venerate it.  In this way they will receive the Divine Grace, they will be enriched by the power of the Cross and they will be strengthened in the spiritual struggle they go through.  Holy and Great Lent is already halfway through.  The task of the faithful, therefore, becomes difficult and tiresome.  They need encouragement.  Thus, the Cross of the Lord inspires and leads every soul of good will.

 

                        Wishing now to refer briefly to the apostolic reading of the day, we recall that Jesus Christ is the eternal King, the permanent Archpriest and the irrefutable Prophet of the Church.  As a prophet he is the undisputable Teacher.  As a King he remains the experienced Captain of the Vessel of the Church and as an Archpriest he sacrificed himself on the Cross once and for all, shedding His blood on Golgotha, in order to wash away the sins of the revolutionary human race and open the doors of Paradise.

 

                        Apostle Paul compares the priesthood of the Lord with that of the mysterious person in the Old Testament, Melchizedek.  The Bible does not speak about the origin of Melchizedek nor about his death.  Thus, Melchizedek remains a priest belonging to a different order.  He neither belongs to the priests who came from the tribe of Aaron nor to those who belong to the tribe of Levi.  St Paul referring to the person of Christ, the Theanthropos, Who as God remains motherless and as man fatherless, places side by side the person of the Lord with the person of Melchizedek.

 

                        Let us remember that the word “melchi” means ‘king’.  Melchizedek was the king of Salem, that is Jerusalem.  This means king of peace and justice.  The word “tsedek” means ‘justice’.  The Church, having as its source the priesthood of the Lord, maintains three ranks of priesthood.  These are deacons, priests and bishops.  The priesthood in the New Testament differs from the priesthood of Aaron in the Old Testament, which is hereditary.  The Church selects her priests from all classes of the faithful (from her congregation). The priesthood of the clerics in the New Testament begins from the day of their ordination and ends with their death.  The priesthood derives from the apostolic era and has a canonical and unbroken link from then onwards.

3

                        The deacons serve the persbyters or priests and the bishops.  If they are appropriately educated they occupy themselves with delivering sermons.  The presbyters assisted by the deacons, perform the sacraments of the Church and the rest of their duties.  They always implement their pastoral task after the permission, under the supervision and the given consent of their local bishop.  The bishops assisted by the deacons and the presbyters, look after the faithful, bless and teach them, they guide the deacons and presbyters, and they co-operate with them so as to take the necessary care of the salvation of their faithful.  Amen!

 

C O M M U N I T Y   N E W S

 

MEALS FOR  THE  ELDERLY:     The meals for the elderly during the month of March were subsidised by the following kind donors:  Despina Soteriou;  the Greek Women’s Philanthropic Association (Finchley/Barnet) and the Ladies’ Auxiliary Society of PANTANASSA.  We thank all the kind donors for their generosity and consideration towards this worthy cause.

 

RENEWAL  OF  SUBSCRIPTIONS:  The subscriptions for the Community (£50.00), Pantanassa (£25.00) and the Archdiocese Magazine (£15.00) are now due.  If you have not already paid your subscriptions or wish to subscribe to any or all of these you may contact our Community’s offices.

 

ANNUAL  SCHOOL  RAFFLE:  Once again St Barnabas’ Greek Schools Governing Body have issued the annual school raffle.  We hope that as many of you as possible will assist in the sale of these by calling at the church office and purchasing some.  Altogether 12,000 have been issued and so far we have managed to raise £1,500.  We are certain that with your help we will be able to sell them all by the end of June.

 

SCHOOL CONCERT:  The pupils of the Greek Schools of St Barnabas are organising their spring school concert which will celebrate the two National Events of 25th March 1821 and 1st April 1955.  The concert will take place at 4.00 p.m. on Sunday, 25th March 2012, in the church hall.  We look forward to your support by attending the concert so as to admire and encourage the children.

 

COMMEMORATION  OF  THE  NATIONAL  EVENTS: On Sunday, 1st April 2012, the Community of St Barnabas will be commemorating the two National Events of 25th March 1821 and 1st April 1955.  This will take place in our two Churches towards the end of the Divine Liturgy with Doxology and prayers.  At St Barnabas Church this will be about 10.30 a.m. and at St Mary’s Greek Cathedral at about 11.30 a.m.

 

 NEW  BOILER  IN  ST  BARNABAS:      Last week a new boiler was installed in the Church of St Barnabas and some radiators were replaced with more efficient ones.  We believe that in this way the heating in the church of St Barnabas will improve.

 

NEW  CHANDELIERS  IN  ST  BARNABAS:      It has been some time since the Church Council meant to improve the lighting in the Church of St Barnabas.  Finally, a solution was found.  Six small chandeliers are going to be fitted, three on each side, so that the faithful will be able to use their personal books, especially during Holy Week, more efficiently.  The work is now in progress.

 

COLLECTION  OF  MONEY  FOR  GREECE:   Our Archdiocese in co-operation with other organised bodies of our people in the United Kingdom, have launched an extensive collection of money to assist the people in need in Greece.  Our Archdiocese in connection with this matter co-operates with the Church of Greece.  The congregation in the churches was asked to contribute.  Whatever money was collected in our two churches, was sent to our Archdiocese.  Our community contributed £3,000.00 from the collections in both churches and another £2,000.00 from the Ladies Auxiliary Society of PANTANASSA, which is the philanthropic society of our community.  Some individuals contributed various amounts separately.  All the money is sent to our headquarters.  Those of you who wish to contribute towards this cause are most welcome.

 

NEWS  FROM  OUR  BOOKSHOP:  We would like to inform you that the following books are available at our community bookshop:

                  The Akathist Hymn (Greek and English):            £10.00 each

                  Holy Week (Greek and English):                          £25.00 each

                  The Holy Bible (English version):             £50.00 each

                  Our Orthodox Christian Faith:                             £10.00 each

                  The Divine Liturgy (Greek and English):             £  5.00 each

                  Prayer Book (Greek and English):                        £  5.00 each

 

            Those of you who wish to obtain any of these books for your library and for your personal use may call at our Community offices.  The offices are open daily, except Sundays

Read Full Post »

 

 

Η  Ι Ε Ρ Ω Σ Υ Ν Η   Σ Τ Η Ν   Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ξ Η   Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α

 

«σύ ἱερεύς εἰς τόν αἰῶνα κατά τήν τάξιν Μελχισεδέκ.»                  (Ἑβρ. ε΄ 6)

 

                        Ἡ χάρη καί τό ἔλεος, ἀγαπητοί ἀδελφοί, τοῦ Παναγάθου Θεοῦ μᾶς ἀξίωσε γιά μιά χρονιά ἀκόμη νά ἀφιχθοῦμε στήν Τρίτη Κυριακή τῶν Νηστειῶν.  Αὐτή εἶναι γνωστή καί ὡς ἡ Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως.  Διερχόμενοι τό πνευματικό αὐτό στάδιο τῆς Ἁγίας καί Μ. Τεσσαρακοστῆς καλούμεθα νά συμμετέχουμε στόν ἀπαιτούμενο πνευματικό ἀγῶνα.  Συμμετέχουμε δέ ἐπιδιδόμενοι στίς πνευματικές ἀσκήσεις καί τά ἀνάλογα πνευματικά γυμνάσματα.  Αὐτά μᾶς βοηθοῦν ὥστε νά τιθασσεύσουμε τόν κακό ἑαυτό μας καί νά τόν συντάξουμε ὡς ἀκόλουθο τοῦ Νυμφίου τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ Ἀμνοῦ τοῦ ἀμώμου καί τοῦ Μόσχου τοῦ σιτευτοῦ, τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

 

                        Ἡ Ἐκκλησία σήμερον στολίζει τόν Τίμιο Σταυρό μέ εὔοσμα ἄνθη καί εὐλαβικά μύρα, τόν ὑψώνει καί τόν λιτανεύει μέσα στό ναό καί καλεῖ τούς πιστούς νά τόν ἀτενίσουν καί νά τόν ἀσπαστοῦν.  Ἔτσι θά δεχθοῦν ἐπάνω τους τή θεία χάρη καί τή δύναμη τοῦ Σταυροῦ καί θά ἐνισχυθοῦν στό διεξαγόμενο πνευματικό ἀγώνα τους.  Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή εὑρίσκεται ἤδη στό μέσο τῆς πορείας της.  Τό ἔργο τῶν πιστῶν ἀποβαίνει δύσκολο καί κοπιῶδες.  Αὐτοί χρειάζονται ἐνθάρρυνση.  Ὁ σταυρός τοῦ Κυρίου ἐμπνέει καί καθοδηγεῖ κάθε καλοδιάθετη ψυχή.    

2

 

 

                        Θέλοντας τώρα νά ἀναφερθοῦμε μέ λίγα λόγια στό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας, ὑπενθυμίζουμε ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἀποτελεῖ τόν αἰώνιο Βασιλέα, τόν μόνιμο Ἀρχιερέα καί τόν ἀδιάψευστο Προφήτη τῆς Ἐκκλησίας.  Ὡς προφήτης εἶναι ὁ ἀταλάντευτος διδάσκαλος.  Ὡς βασιλέας παραμένει ὁ ἔμπειρος κυβερνήτης τοῦ σκάφους τῆς Ἐκκλησίας καί ὡς ἀρχιερέας θυσιάστηκε ἐπί τοῦ σταυροῦ μιά γιά πάντα, προσφέροντας τήν αἱματηρή θυσία πάνω στό Γολγοθᾶ γιά νά ξεπλύνει τίς ἁμαρτίες τοῦ ἐπαναστατημένου ἀνθρωπίνου γένους καί νά ἀνοίξει τίς πόρτες τοῦ παραδείσου.          

 

                        Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος παραλληλίζει τήν ἱερωσύνη τοῦ Κυρίου μέ τήν ἱερωσύνη τοῦ μυστηριώδους προσώπου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τοῦ Μελχισεδέκ.  Ἡ Γραφή δέ μᾶς ὁμιλεῖ γιά τήν προέλευση τοῦ Μελχισεδέκ, οὔτε γιά τό θάνατό του.  Ἔτσι ὁ Μελχισεδέκ παραμένει ἕνας ἱερέας ὑπαγόμενος σέ ξεχωριστή τάξη.  Δέν ἀνήκει οὔτε στούς ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι προήρχοντο ἀπό τή φυλή τοῦ Ἀαρών, οὔτε σέ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἀνῆκαν στή φυλή τοῦ Λευί.  Ὁ θεῖος Παῦλος ἀναφερόμενος στό πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου, ὁ ὁποῖος ὡς Θεός παραμένει ἀμήτορας καί ὡς ἄνθρωπος ἀπάτορας, παραλληλίζει τήν ἱερωσύνη τοῦ Κυρίου μέ ἐκείνη τοῦ Μελχισεδέκ. 

 

                        Νά ὑπενθυμίσουμε ὅτι τό «μελχί» ἑρμηνεύεται μέ τή λέξη βασιλέας.  Ὁ Μελχισεδέκ ἦταν βασιλέας τῆς Σαλήμ, δηλαδή, τῆς Ἱερουσαλήμ.  Τοῦτο ἑρμηνεύεται ὡς βασιλέας τῆς εἰρήνης καί τῆς δικαιοσύνης.  Τό «τσεδέκ» ἑρμηνεύεται ὡς δικαιοσύνη.  Ὁπότε ὁ Κύριος ἡμῶν ἀποτελεῖ τό Βασιλέα τῆς εἰρήνης καί τῆς δικαιοσύνης.  Ἡ Ἐκκλησία ἔχουσα ὡς πηγή τήν ἱερωσύνη τοῦ Κυρίου διατηρεῖ τρεῖς βαθμούς ἱερωσύνης.  Ὑπάρχουν οἱ διάκονοι, οἱ ἱερεῖς καί οἱ ἐπίσκοποι.  Ἡ ἱερωσύνη στήν Καινή Διαθήκη διαφέρει ἀπό τήν ἀαρωνική ἱερωσύνη, γιατί δέν εἶναι κληρονομική.  Ἡ Ἐκκλησία ἐπιλέγει τούς κληρικούς της ἀπό ὅλες τίς τάξεις τῶν πιστῶν τοῦ ποιμνίου της.  Ἡ ἱερωσύνη τῶν κληρικῶν τῆς Καινῆς Διαθήκης ἐγκαινιάζεται μέ τή χειροτονία τους καί τελειώνει μέ τό θάνατό τους.  Ἔχει δέ τήν ἀρχή της ἀπό τούς Ἀποστόλους καί διατηρεῖ κανονική καί ἀδιάκοπη διαδοχή ἀπό τότε ὡς σήμερα.

 

3

                        Οἱ διάκονοι ὑπηρετοῦν τούς πρεσβυτέρους ἤ ἱερεῖς καί τούς ἐπισκόπους.  Ἄν δέ ἔχουν τήν ἀνάλογη μόρφωση ἐπιδίδονται στό κήρυγμα.  Οἱ πρεσβύτεροι βοηθούμενοι ἀπό τούς διακόνους τελοῦν τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας καί τίς ὑπόλοιπες ἁγιαστικές πράξεις.  Ἀσκοῦν δέ πάντοτε τό ποιμαντικό τους ἔργο κάτω ἀπό τήν ἄδεια, τήν ἐπιστασία καί συγκατάθεση τοῦ τοπικοῦ ἐπισκόπου.  Οἱ ἐπίσκοποι βοηθούμενοι ἀπό τούς διακόνους καί συμπαραστατούμενοι ἀπό τούς πρεσβυτέρους ποιμένουν τούς πιστούς, τούς ἁγιάζουν, τούς διδάσκουν, τούς εὐλογοῦν, ποδηγετοῦν τούς διακόνους καί πρεσβυτέρους, συνεργάζονται μαζί τους καί ἐπιμελοῦνται τῆς σωτηρίας τοῦ ποιμνίου τους.  Ἀμήν!    

 

K O I N O T I K A   N E A

 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τό Σαββατοκύριακο, τῶν 10ης καί 11ης Μαρτίου 2012, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι:

                   Ἡ Γεωργία, θυγατέρα τῶν Laxman Patel καί Nimi, τό γένος Patel, μέ ἀνάδοχο τήν Ἐλισάβετ Ὀρφανίδου.

                   Ἡ Σοφία-Λουΐζα, θυγατέρα τῶν Maurice Luckcock καί Μαρίας, τό γένος Σωκράτους, μέ ἀνάδοχο τόν Ἀνδρέα Πιερῆ.

                   Ὁ Τώνης-Itai υἱός τῶν Nigel Mawondo καί Σκεύης, τό γένος Πετροκώστα, μέ ἀναδόχους τούς Ἀνδρέα Μασούρα καί Kim Preston.

                   Ἡ Λοΐζα-Ἑλένη, θυγατέρα τῶν Ἰωάννη Δαυίδ καί Corinne, τό γένος Hilton, μέ ἀνάδοχο τήν Ἄννα Cole, καί

                   Ὁ Δημήτριος, υἱός τῶν Νικόλα Νικολαΐδη καί Cristina, τό γένος Viedero, μέ ἀνάδοχο τόν Ἀνδρέα Νικολαΐδη.

                   Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος τέλεσε τό μυστήριο τῆς βαπτίσεως τῶν Γεωργίας καί Σοφίας-Λουΐζας.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας δεξιώθηκε τήν Τρίτη, 13η Μαρτίου ὁ Φιλανθρωπικός Σύνδεσμος Κυριῶν Finchley/Barnet.  Τό γεῦμα τῆς Πέμπτης, 15η Μαρτίου 2012, προσέφερε ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τίς φιλογενεῖς δωρήτριες.

 

ΚΗΔΕΙΕΣ: Στόν Καθεδρικό μας ναό ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Χριστοφόρου Θεοδώρου, τή Δευτέρα, 12η Μαρτίου, Γιάννη Σάββα Γεωργιάδη, τήν Τετάρτη, 14η Μαρτίου, Κυριάκου Γεωργίου, τήν Πέμπτη, 15η Μαρτίου καί Μαρίας Μενοίκου, τήν Παρασκευή, 16η Μαρτίου 2012.  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ μ. Κυριάκου.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ἐκλιπόντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ:  Τήν Τρίτη, 13η Μαρτίου 2012, στά κεντρικά γραφεῖα τῆς κοινότητος ἔλαβε χώρα ἡ συνεδρία τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου.  Τό σῶμα μετά τά καθιερωμένα ἀσχολήθηκε μέ τά ἀκόλουθα: Ἡ περίοδος τῆς Ἁγίας καί Μ. Τεσσαρακοστῆς, ἡ ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, τό ἐπικείμενο συνέδριο τῶν Βοηθητικῶν Ἀδελφοτήτων τῆς 1ης Ἀπριλίου 2012, ἡ συγκέντρωση χρημάτων γιά βοήθεια στήν Ἑλλάδα καί διάφορα ἄλλα θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος.  Παρευρέθησαν 23 πρόσωπα.

 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜΩΝ:  Τήν Κυριακή, 25η Μαρτίου τά Ἑλληνικά Σχολεῖα Ἀποστόλου Βαρνάβα θά τιμήσουν τίς ἐθνικές ἐπετείους 25ης Μαρτίου 1821 καί 1ης Ἀπριλίου 1955, μέ καλλιτεχνικό πρόγραμμα διανθισμένο μέ τραγούδια, ποιήματα, χορούς, δραματάκια και σχετική ὁμιλία, ἀπό τήν Παμπίνα Λαζαρίδου (ΚΕΑ), ὅλα ἐμπνευσμένα ἀπό τούς ἀγῶνες τῶν ἑλλήνων γιά τήν ἐλευθερία.  Ε Ι Σ Ο Δ Ο Σ   Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Α.

 

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΑΧΝΟΥ: Ἡ διάθεση τοῦ σχολικοῦ λαχνοῦ συνεχίζεται.  Μέχρι τώρα ἔχουν πουληθεῖ λαχνοί ἀξίας £1,500.00.  Ἡ Σχολική Ἐφορεία ἀναμένει τήν πρόθυμη καί γενναιόδωρη ἀνταπόκρισή σας.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

18η Μαρτίου Κυριακή Κατανυκτικός Ἑσπερινός ὥρα 5.00 μ.μ.

19η Μαρτίου Δευτέρα Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.

20η Μαρτίου Τρίτη Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.

21η Μαρτίου Τετάρτη Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία ὥρα 5.45 – 7.15 μ.μ. 

              Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.

22α Μαρτίου Πέμπτη Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.

23η Μαρτίου Παρασκευή ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΑΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ. 

              Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 6.00 – 7.15 μ.μ. 

              Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 6.30 – 8.00 μ.μ.

24η Μαρτίου Σάββατο Προεόρτια Εὐαγγελισμοῦ. 

                  Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία ὥρα 8.30 – 10.30 π.μ. 

              Πανηγυρικός Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

25η Μαρτίου Κυριακή ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.

              Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου,

              Δοξολογία, Γιορτές καί Μνημόσυνα. 

              Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

              Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 

Εὔα Θεοδοσίου        £ 20.00                     Ἀνώνυμος                             £ 50.00

Ἑλένη Τοφῆ             £ 30.00                     Ἀνώνυμος                             £ 20.00

Φρῖξος                       £ 10.00                     Ἀνώνυμος                             £ 10.00

Ἕλλη Τατροῦς         £ 10.00                     Σωτήρης Χρυσοστόμου     £ 10.00

 

                   Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

 

 

 

 

Read Full Post »

Older Posts »