Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Ιουνίου 2012

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠ. ΒΑΡΝΑΒΑ:   Ἡ Σχολική Ἐφορεία καί ὁ Σύλλογος Γονέων/Δασκάλων τῶν Ἑλληνικῶν Σχολείων Ἀποστόλου Βαρνάβα, σέ συνεργασία μέ ὅλες τίς ἄλλες Ἐπιτροπές καί Συμβούλια τῆς κοινότητος, ὀργανώνουν Συνεστίαση – Δεῖπνο γιά τήν Πέμπτη βράδυ, 5η Ἰουλίου 2012, ὥρα 7.00 μ.μ.  Τιμή εἰσιτηρίου £ 20.00 γιά μεγάλους.  Τά παιδιά δώδεκα χρονῶν καί κάτω δέ θά πληρώσουν.  Τά ἔσοδα θά διατεθοῦν γιά τίς ἀνάγκες τοῦ σχολείου.  Τά παιδιά, οἱ γονεῖς καί οἱ δάσκαλοι προσβλέπουν στή φιλότιμη ὑποστήριξή σας.

 

ΤΕΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:  Τήν Κυριακή, 1η Ἰουλίου 2012, τά Ἑλληνικά καί Κατηχητικά Σχολεῖα Ἀποστόλου Βαρνάβα θά πραγματοποιήσουν τήν Τελική Γιορτή τῶν Ἐξετάσεων στή μεγάλη αἴθουσα τῆς Παναγίας, ὥρα       4.00 μ.μ.  Τά παιδιά θά παρουσιάσουν πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα συνδεδεμένο μέ τούς Ὀλυμπιακούς ἀγῶνες, οἱ ὁποῖοι ὡς γνωστόν ἐφέτος λαμβάνουν χώρα στή Μεγάλη Βρετανία.  Στό τέλος θά κληρωθεῖ ὁ ἐτήσιος σχολικός λαχνός.  Ο Λ Ο Ι   Ε Υ Π Ρ Ο Σ Δ Ε Χ Τ Ο Ι.

 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ:  Πλησιάζει ἡ ἡμέρα τῆς κλήρωσης, (1-7-12) τοῦ σχολικοῦ λαχνοῦ.  Μέχρι τώρα πουλήθησαν λαχνοί ἀξίας £7,00.00.  Παρακαλοῦνται ὅσοι ἀγαποῦν τήν ἑλληνική παιδεία καί ἐνδιαφέρονται γιά τήν ἀπρόσκοπτη συνέχειά της νά ὑποστηρίξουν αὐτήν τή φιλότιμη προσπάθεια.

 

Advertisement

Read Full Post »

 

 

«ἀμήν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ·»                                                          (Ματθ. ια΄ 11)

 

                        Ἡ Ἐκκλησία σήμερον, ἀγαπητοί ἀδελφοί, τιμᾶ καί ἑορτάζει τά γενέθλια τοῦ Τιμίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου.  Νά μνημονεύσουμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία κατά παράδοση τιμᾶ τούς ἁγίους τήν ἡμέρα τοῦ θανάτου τους καί ὄχι τῆς γεννήσεώς τους.  Ἡ ἀναχώρησή τους ἀπό τόν κόσμο τοῦτο θεωρεῖται ὡς ἡ γενέθλιος αὐτῶν ἡμέρα στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν.  Ἐξαίρεση ὅμως ἀποτελοῦν ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, ἡ Παναγία Θεοτόκος καί βέβαια ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, τῶν ὁποίων ἑορτάζουμε τά γενέθλια.

 

                        Ὁ Ἰωάννης γεννήθηκε ἀπό τούς γέροντες καί ἄτεκνους γονεῖς του, τό Ζαχαρία καί τήν Ἐλισάβετ, ἕξι μῆνες πρίν ἀπό τή Γέννηση τοῦ Κυρίου.  Οἱ γονεῖς του εἶχαν ἀμφότεροι ἱερατική καταγωγή.  Ὁ μέν Ζαχαρίας προήρχετο ἀπό τήν ἱερατική τάξη Ἀβιά καί ἡ Ἐλισάβετ ἦταν ἀπόγονος τοῦ Ἀαρών, τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ Μωυσῆ.  Νά ὑπενθυμίσουμε ὅτι ἡ ἀτεκνία τήν ἐποχή ἐκείνη ἐθεωρεῖτο τιμωρία ἀπό τό Θεό καί ὅτι οἱ ἄτεκνοι δέν εἶχαν τήν εὔνοια τοῦ Θεοῦ.  Ἐπιπρόσθετα ἐδέχοντο τήν περιφρόνηση τῶν ἀνθρώπων.  Γιά τοῦτο οἱ ἄνθρωποι αὐτοί ὑπέφεραν ψυχολογικά καί δέν ἦταν εὐτυχισμένοι.  Ὁ Ζαχαρίας καί ἡ Ἐλισάβετ πολλές φορές παρεκάλεσαν στήν προσευχή τους τό Θεό νά τούς ἀπαλλάξει ἀπό αὐτήν τήν ντροπή καί ταπείνωση.  Ὅταν ὅμως ἡ ἡλικία τους προχώρησε μέχρι τά γεράματα, τότε πίστεψαν ὅτι δέν ἐπρόκειτο νά χαροῦν παιδί στήν ἀγκαλιά τους.

                        Οἱ Ἰουδαῖοι τότε εἶχαν μόνο ἕνα ναό στό χῶρο ὅπου ἦταν ὁ ναός τοῦ Σολομῶντος.  Στίς μέρες ἐκεῖνες ὑπῆρχε ναός, ὁ ὁποῖος ἦταν ὁ τρίτος στή σειρά, κτισμένος ἀπό τόν Ἠρώδη τό Μέγα.  Τοῦτο ἐγένετο γιά νά ἔχει ἐκεῖνος τήν εὔνοια τοῦ λαοῦ.  Οἱ προηγούμενοι δύο κατεστράφησαν ἀπό καταχτητές, γιαυτό ἐκτίσθη ὁ τρίτος.  Τότε ὑπῆρχε πλῆθος ἱερέων καί ἔτσι ἦταν ζήτημα ἄν κάποιος ἀξιωνόταν μιά φορά στήν ἱερατική του σταδιοδρομία νά εἰσέλθει στό ναό γιά νά προσφέρει θυμίαμα στό Θεό. 

 

                        Ὅταν λοιπόν ἦλθε ἡ σειρά τοῦ Ζαχαρία, τήν ὥρα πού ἐκεῖνος εὑρίσκετο στά Ἅγια τῶν Ἁγίων παρουσιάσθηκε ἐνώπιόν του Ἄγγελος Κυρίου καί τόν πληροφόρησε ὅτι οἱ προσευχές τοῦ ἰδίου καί τῆς συζύγου του, εἰσηκούσθησαν καί ἐπρόκειτο νά τεκνοποιήσουν ἀρσενικό μάλιστα παιδί, μέ τό ὄνομα Ἰωάννης.  Ὁ Ζαχαρίας ὅμως στό διάλογο μέ τόν ἄγγελο Γαβριήλ ἔδειξε κάποια ἀπιστία.  Γιά τοῦτο ἐγένετο κωφάλαλος γιά νά τιμωρηθεῖ ἀλλά καί νά προστατευθεῖ.  Ἀφοῦ ἐξῆλθε ἀπό τά Ἅγια τῶν Ἁγίων δέν ἦταν σέ θέση νά μιλήσει γιά τήν ἀγγελοφάνεια.  Συνεννοήθηκε ὅμως μέ νοήματα. 

 

                        Στή συνέχεια ἡ Ἐλισάβετ συνέλαβε ἀλλά κρυβόταν, γιατί δέν αἰσθανόταν ἄνετα στό περιβάλλον της.  Ὅταν τό παιδί ἦλθε στόν κόσμο, τήν ἡμέρα τῆς περιτομῆς στίς ὀκτώ ἡμέρες, ὅλοι οἱ συγγενεῖς συγκεντρωμένοι ἔκαναν λόγο γιά τό ὄνομα.  Ἡ μητέρα ἐπέμενε ὅτι πρέπει νά ὀνομασθεῖ Ἰωάννης.  Ἐκεῖνοι ἀντέτασσαν ὅτι δέν ὑπῆρχε τέτοιο οἰκογενειακό ὄνομα.  Τότε δόθηκε μιά πλάκα καί κονδύλι στό Ζαχαρία, ὁ ὁποῖος ἔγραψε «τό ὄνομα αὐτοῦ Ἰωάννης.» Τή στιγμή ἐκείνη λύθηκε ἡ γλώσσα του καί ἄρχισε νά δοξολογεῖ τό Θεό.

 

                        Στούς ἕξι μῆνες τῆς ἐγκυμοσύνης τῆς Ἐλισάβετ ἔλαβε χώρα ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Παναγίας καί στή συνέχεια ἡ ἐπίσκεψη τῆς Παναγίας στήν Ἐλισάβετ.  Τότε τό Εὐαγγέλιο ἀναφέρει ὅτι τό ἔμβρυο Ἰωάννης χαιρέτησε τήν παρουσία τοῦ Κυρίου μέ σκίρτημα μέσα ἀπό τά σπλάχνα τῆς μάνας του.  Ἔτσι μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι ἄρχισε νά προφητεύει προτοῦ γεννηθεῖ.  Πολύ ἐνωρίς ὁ Ἰωάννης κατέφυγε στήν ἔρημο, ὅπου διῆγε αὐστηρά ἀσκητική ζωή, μέ νηστεία, προσευχή καί κήρυγμα μετανοίας, γιά νά προετοιμάσει ἔτσι τούς ἀνθρώπους, ὥστε νά ὑποδεχθοῦν τόν ἤδη εὑρισκόμενο μεταξύ τους Μεσσία Χριστό, ὅταν Αὐτός ἐπρόκειτο νά ἀρχίσει τό ἀπολυτρωτικό Του ἔργο.   Παράλληλα πλησίον τοῦ Ἰωάννη εἶχαν συγκεντρωθεῖ ἀριθμός μαθητῶν, οἱ ὁποῖοι ἀργότερα θά ἐντάσσοντο μέσα στόν κύκλο τῶν Δώδεκα Μαθητῶν τοῦ Κυρίου.  Αὐτά τά λίγα λόγια γύρω ἀπό τά γεγονότα τοῦ ἐρχομοῦ στόν κόσμο τοῦ Προδρόμου καί προτοῦ ὁ Κύριος ἐγκαινιάσει ἐπίσημα τό ἀπολυτρωτικό ἔργο Του.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τό Σαββατοκύριακο, τῶν 16ης καί 17ης Ἰουνίου 2012, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι:

                   Ἡ Κωνσταντίνα-Dilek, θυγατέρα τῶν Ali Severer καί Nurhan, τό γένος Siviner, μέ ἀναδόχους τούς Ἀντώνιο Σολωμοῦ καί Αἴγλη Κασάπη.

                   Ὁ Σωτήριος-Μαξιμιλιανός, υἱός τῶν Ἀντωνάκη Παπαλεοντίου καί Ὀλυμπίας, τό γένος Εὐριπίδου, καί

                   Ἡ Ἕλλη-Rose, θυγατέρα τῶν Ἀνδρέα Ν. Χαραλάμπους καί Karen, τό γένος Yeomans, μέ ἀναδόχους τούς Χαρά Φράγκου καί Ἰάκωβο Συμιλίδη.

                   Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος τέλεσε τό μυστήριο τῆς βαπτίσεως τῶν Κωνσταντίνας-Dilek καί Ἕλλης-Rose.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

 

ΚΗΔΕΙΕΣ: Στόν Καθεδρικό μας ναό ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Ἀνδρέα Φρυδᾶ, τή Δευτέρα, 18η Ἰουνίου καί Μαρίας Πέτσα, τήν Τρίτη, 19η Ἰουνίου 2012.  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ ἀειμνήστου Ἀνδρέου.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν μεταστάντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Τό Δ. Συμβούλιο τῆς κοινότητος θά πραγματοποιήσει τήν τακτική μηνιαία συνεδρία του τή Δευτέρα, 2α Ἰουλίου 2012.

 

ΜΕΘΕΟΡΤΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΠ. ΒΑΡΝΑΒΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ: Μέ λαμπρότητα καί χαρά ἀλλά ταυτόχρονα σεμνά καί εὐλαβικά ἡ κοινότητά μας ἑόρτασε καί ἐφέτος τήν ἱερή μνήμη τοῦ πολιούχου της Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Βαρνάβα.  Τελέσθησαν τήν παραμονή πανηγυρικός Ἀρχιερατικός ἑσπερινός καί ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, 11η Ἰουνίου, Ἀρχιερατική θ. Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου.  Ἡ δέ καθιερωμένη Ἡμέρα Κύπρου ἑορτάσθηκε τήν Κυριακή, 17η Ἰουνίου καί τιμήθηκε μέ Ἀρχιερατικό συλλείτουργο, στό ὁποῖο μετεῖχαν ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης ἡμῶν Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μ. Βρατανίας κ.κ. Γρηγόριος, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος καί κληρικοί δικοί μας καί παρεπιδημοῦντες.

 

                   Ὁμιλητής τῆς ἡμέρας ἦταν ὁ ἐντιμότατος Ἀναπληρωτής Ὕπατος Ἁρμοστής κ. Γεώργιος Χριστοφίδης.  Στούς ἑορτασμούς παρευρέθησαν ὁ βρετανός βουλευτής Andy Love, ὁ δήμαρχος Haringey David Browne, ὁ πρόεδρος τῶν Ἑλληνορθοδόξων Κοινοτήτων κ. Μάριος Μηναΐδης, δικοί μας δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι κοινοτήτων καί σωματείων καί πλῆθος κόσμου.  Τίς ἐκδηλώσεις ἐπισφράγισε δεξίωση-γεῦμα, τό ὁποῖο δόθηκε στήν αἴθουσα τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα.  Τήν Ἑλληνική Πρεσβεία ἐκπροσώπησε ἡ κα Βαρβάρα Καμπουρίδου, συντονίστρια Ἐκπαιδεύσεως. 

 

                   Ἀπό τίς στῆλες τοῦ ἐνοριακοῦ μας δελτίου «Διακονία» ἀπευθύνουμε θερμές εὐχαριστίες καί πλούσια συγχαρητήρια σέ ὅλους τούς οἰκονομικούς χορηγούς καί ὑποστηριχτές τῶν ἑορτασμῶν καί σέ ὅλους τούς ἄλλους, οἱ ὁποῖοι συνέβαλαν μέ ὁποιοδήποτε τρόπο στή διεξαγωγή καί ἐπιτυχία τους. 

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠ. ΒΑΡΝΑΒΑ:   Ἡ Σχολική Ἐφορεία καί ὁ Σύλλογος Γονέων/Δασκάλων τῶν Ἑλληνικῶν Σχολείων Ἀποστόλου Βαρνάβα, σέ συνεργασία μέ ὅλες τίς ἄλλες Ἐπιτροπές καί Συμβούλια τῆς κοινότητος, ὀργανώνουν Συνεστίαση – Δεῖπνο γιά τήν Πέμπτη βράδυ, 5η Ἰουλίου 2012, ὥρα 7.00 μ.μ.  Τιμή εἰσιτηρίου £ 20.00 γιά μεγάλους.  Τά παιδιά δώδεκα χρονῶν καί κάτω δέ θά πληρώσουν.  Τά ἔσοδα θά διατεθοῦν γιά τίς ἀνάγκες τοῦ σχολείου.  Τά παιδιά, οἱ γονεῖς καί οἱ δάσκαλοι προσβλέπουν στή φιλότιμη ὑποστήριξή σας.

 

ΤΕΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:  Τήν Κυριακή, 1η Ἰουλίου 2012, τά Ἑλληνικά καί Κατηχητικά Σχολεῖα Ἀποστόλου Βαρνάβα θά πραγματοποιήσουν τήν Τελική Γιορτή τῶν Ἐξετάσεων στή μεγάλη αἴθουσα τῆς Παναγίας, ὥρα       4.00 μ.μ.  Τά παιδιά θά παρουσιάσουν πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα συνδεδεμένο μέ τούς Ὀλυμπιακούς ἀγῶνες, οἱ ὁποῖοι ὡς γνωστόν ἐφέτος λαμβάνουν χώρα στή Μεγάλη Βρετανία.  Στό τέλος θά κληρωθεῖ ὁ ἐτήσιος σχολικός λαχνός.  Ο Λ Ο Ι   Ε Υ Π Ρ Ο Σ Δ Ε Χ Τ Ο Ι.

 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ:  Πλησιάζει ἡ ἡμέρα τῆς κλήρωσης, (1-7-12) τοῦ σχολικοῦ λαχνοῦ.  Μέχρι τώρα πουλήθησαν λαχνοί ἀξίας £7,00.00.  Παρακαλοῦνται ὅσοι ἀγαποῦν τήν ἑλληνική παιδεία καί ἐνδιαφέρονται γιά τήν ἀπρόσκοπτη συνέχειά της νά ὑποστηρίξουν αὐτήν τή φιλότιμη προσπάθεια.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

28η Ἰουνίου Πέμπτη Ἀνακομιδή λειψάνων ἁγίων Ἀναργύρων Κύρου καί Ἰωάννου.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

29η Ἰουνίου Παρασκευή Ἁγίων Ἀπ. Πέτρου καί Παύλου τῶν Πρωτοκορυφαίων.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 -12.00 μ.μ.

30η Ἰουνίου Σάββατο Ἡ Σύναξη τῶν ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων. 

              Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 12.00 μ.μ.  Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

1η Ἰουλίου Κυριακή Τετάρτη Ματθαίου. 

                  Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ. 

                  Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα. 

              Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

              Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

Read Full Post »

 

 

 

 Μέ λαμπρότητα καί χαρά ἀλλά ταυτόχρονα σεμνά καί εὐλαβικά ἡ κοινότητά μας ἑόρτασε καί ἐφέτος τήν ἱερή μνήμη τοῦ πολιούχου της Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Βαρνάβα.  Τελέσθησαν τήν παραμονή πανηγυρικός Ἀρχιερατικός ἑσπερινός καί ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, 11η Ἰουνίου, Ἀρχιερατική θ. Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου.  Ἡ δέ καθιερωμένη Ἡμέρα Κύπρου ἑορτάσθηκε τήν Κυριακή, 17η Ἰουνίου καί τιμήθηκε μέ Ἀρχιερατικό συλλείτουργο, στό ὁποῖο μετεῖχαν ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης ἡμῶν Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μ. Βρατανίας κ.κ. Γρηγόριος, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος καί κληρικοί δικοί μας καί παρεπιδημοῦντες.

 

                   Ὁμιλητής τῆς ἡμέρας ἦταν ὁ ἐντιμότατος Ἀναπληρωτής Ὕπατος Ἁρμοστής κ. Γεώργιος Χριστοφίδης.  Στούς ἑορτασμούς παρευρέθησαν ὁ βρετανός βουλευτής Andy Love, ὁ δήμαρχος Haringey David Browne, ὁ πρόεδρος τῶν Ἑλληνορθοδόξων Κοινοτήτων κ. Μάριος Μηναΐδης, δικοί μας δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι κοινοτήτων καί σωματείων καί πλῆθος κόσμου.  Τίς ἐκδηλώσεις ἐπισφράγισε δεξίωση-γεῦμα, τό ὁποῖο δόθηκε στήν αἴθουσα τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα.  Τήν Ἑλληνική Πρεσβεία ἐκπροσώπησε ἡ κα Βαρβάρα Καμπουρίδου, συντονίστρια Ἐκπαιδεύσεως. 

 

                   Ἀπό τίς στῆλες τοῦ ἐνοριακοῦ μας δελτίου «Διακονία» ἀπευθύνουμε θερμές εὐχαριστίες καί πλούσια συγχαρητήρια σέ ὅλους τούς οἰκονομικούς χορηγούς καί ὑποστηριχτές τῶν ἑορτασμῶν καί σέ ὅλους τούς ἄλλους, οἱ ὁποῖοι συνέβαλαν μέ ὁποιοδήποτε τρόπο στή διεξαγωγή καί ἐπιτυχία τους. 

 

ΟΜΙΛΙΑ ΑΝ. ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ  ΚΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ ΣΤΟΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΠ. ΒΑΡΝΑΒΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ – 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Σεβασμιότατε,

Θεοφιλέστατε,

Σεβαστό Ιερατείο,

Εκπρόσωπε της Ελληνικής Κυβέρνησης

Κύριε Δήμαρχε

Πρόεδροι Σωματείων και Οργανώσεων

Αξιότιμοι εκλεκτοί προσκεκλημένοι,

Συμπατριώτες, Συμπατριώτισσες,

Είναι με αισθήματα συγκίνησης και τιμής που, αποδεχόμενος την πρόσκληση σας, συμμετέχω στον σημερινό εορτασμό, τιμώντας τη μνήμη του Απ. Βαρνάβα, του ιδρυτή της εκκλησίας της Κύπρου, στην καθιερωμένη Ημέρα της Κύπρου.

Ο εύστοχος συμβολισμός του εορτασμού της μνήμης του Απ. Βαρνάβα μαζί με την Ημέρα της Κύπρου είναι, θα έλεγα, αυτονόητος, και θερμά συγχαρητήρια αξίζουν στην εμπνευσμένη απόφαση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας να γιορτάζεται κάθε χρόνο αυτή την μέρα, και η Ημέρα της Κύπρου. Θερμά συγχαρητήρια, επίσης αξίζουν, στην Ελληνορθόδοξη κοινότητα Απ. Βαρνάβα και τον στον Σύνδεσμο Ελληνορθόδοξων Κοινοτήτων για την διοργάνωση αυτού του εορτασμού, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε ένα σημαντικό θεσμό της εδώ παροικίας, συμβολίζοντας με τον πιο ανάγλυφο τρόπο την αλληλένδετη ιστορική πορεία του Ελληνισμού και του Χριστιανισμού στην μαρτυρική μας νήσο.

 

Κυρίες και κύριοι,

 

Ο Απ. Βαρνάβας: «Ανήρ αγαθός και πλήρης Πνεύματος αγίου και πίστεως»  –  Πρώτος των εβδομήκοντα Αποστόλων και ισοστάσιος των δώδεκα –  Κλέος της Κύπρου και Κήρυξ της Οικουμένης.

 

Να μερικοί από τους χαρακτηρισμούς – τίτλους τιμής, τους οποίους τόσον η Aγία Γραφή, όσον κι οι ιεροί Πατέρες απονέμουν στον Ιδρυτή και Προστάτη της Εκκλησίας της Κύπρου, τον μεγάλο Απόστολο.

 

Μια γρήγορη ματιά στη ζωή και το έργο του Βαρνάβα, του πιο δραστήριου, μετά τον Παύλο, ιεραποστόλου του πρώτου αιώνα, είναι αρκετή να το πιστοποιήσει.

 

Ο Απόστολος Βαρνάβας ήταν «Ιουδαίος Λευΐτης, Κύπριος τω γένει». Γεννήθηκε στη κατεχόμενη σήμερα Σαλαμίνα της Κύπρου. Το αρχικό του όνομα ήταν Ιωσής και στα χρόνια που ο Κύριος ανέλαβε το έργο του, φαίνεται ότι βρισκόταν στην Παλαιστίνη. Εκεί γνώρισε τη χριστιανική πίστη που τόσο αγάπησε, ώστε όχι μόνο ο ίδιος την έκαμε βίωμα και σκοπό της ζωής του, αλλά φρόντισε και αγωνίστηκε να την μεταδώσει και στους άλλους με το κήρυγμα και τις παρακλήσεις του.

 

Για τούτο τον ζήλο του, οι άλλοι Απόστολοι τον μετονόμασαν από Ιωσή σε Βαρνάβα, που ερμηνεύεται «υιός προφητείας ή υιός παρακλήσεως». Και τούτο, γιατί «παρεκάλει πάντας τη προθέσει της καρδίας προσμένειν τω Κυρίω» (Πράξ. ία’, 23). Δηλαδή, παρακαλούσε και παρακινούσε όσους πίστεψαν στον Κύριο, να μένουν με όλη τους την καρδιά πιστοί κι αφοσιωμένοι σ’ Αυτόν.

 

Ο Απόστολος Βαρνάβας δεν διακρινόταν μόνο για την ποιότητα της πνευματικότητας του. Το πνευματικό τούτο μέγεθος του Αποστόλου είχε ως παρακολούθημα και ένα άλλο ύψιστο γνώρισμα της ζωής του. Ήταν, θα λέγαμε, άνθρωπος του πρακτικού Χριστιανισμού. Ήταν ο «ελεών με ιλαρότητα», κατά τον Ψαλμωδό. Δεν είναι άστοχη η αναφορά του ευαγγελιστή Λουκά ότι ο Απ. Βαρνάβας πρώτος, έχοντας ένα αγρόκτημα στα Ιεροσόλυμα, το πώλησε και κατέθεσε το αντίτιμο της αξίας του στα πόδια των Αποστόλων, ώστε, έτσι, η Εκκλησία του Χριστού να εγκαινιάσει τον άγιο θεσμό της κοινοκτημοσύνης και της λειτουργίας των καθημερινών συσσιτίων, που ονομάστηκαν αγάπες, για τα φτωχά μέλη της Εκκλησίας. Και ακόμη, στο πρόσωπο του Βαρνάβα, του προστάτη των ενδεών, εμπιστεύεται η Εκκλησία της Αντιόχειας τη ‘’λογία’’, δηλαδή το ταμείο με τις ελεημοσύνες για τους φτωχούς της Ιερουσαλήμ.

 

 

 

 

 

 

 

Τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν, μαζί με τον Απόστολο Παύλο και τον Ευαγγελιστή Μάρκο, ο Απόστολος Βαρνάβας αναλαμβάνει να εκχριστιανίσει το νησί που τότε βρισκόταν υπό Ρωμαϊκή κατοχή. Ο Απόστολός Βαρνάβας απευθύνθηκε στον κάθε Κύπριο, προωθώντας την ιδέα της οικουμενικότητας της Ορθόδοξης πίστης, πλησιάζοντας ακόμα και τους λάτρεις των ειδώλων.  Από τη Σαλαμίνα μέχρι την Πάφο, ο Βαρνάβας έκανε πράξη το Λόγο του Χριστού, ιδρύοντας αργότερα την Κυπριακή εκκλησία, οργανώνοντας την και χειροτονώντας Επισκόπους.

 

Ο Μεγάλος Κύπριος Άγιος κοιμήθηκε μαρτυρώντας στο νησί του, αφού λιθοβολήθηκε από τους Ιουδαίους και τάφηκε από τον ανιψιό του Ευαγγελιστή Μάρκο, στη Σαλαμίνα. Ο μαρτυρικός του θάνατος επισφράγισε το θεάρεστο του έργο, ολοκληρώνοντας την επί γης ιστορική του διαδρομή. Άφησε όμως στην Κύπρο την πολυτιμότερη κληρονομιά, την ορθόδοξη πίστη, όπλο ανεξίτηλο και ανεξάντλητο στην πορεία των αιώνων. Και όταν η αποστολικότητα της Κυπριακής Εκκλησίας κάποια στιγμή αμφισβητήθηκε, ήταν ο Απ. Βαρνάβας που εμφανίσθηκε στον ύπνο του Αρχιεπισκόπου Ανθέμιου για να του υποδείξει το χώρο ταφής του μαζί με το Ευαγγέλιο του Ματθαίου για να μπορέσει να δώσει και να κερδίσει τη μάχη για το Αυτοκέφαλο της Κυπριακής Εκκλησίας.

 

Σημαντικότερο έργο όμως του Απ. Βαρνάβα, ήταν η συμβολή του, στο ιστορικό συναπάντημα στο νησί, της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Από τότε που ο Απ. Βαρνάβας έριξε στην Κύπρο το φως το αληθινόν της Ορθοδοξίας, ο Ελληνισμός βάδισε στον ίδιο δρόμο με την Χριστιανική Πίστη η οποία του κράτησε το χέρι, είτε για να τον ανεβάσει ψηλά, είτε για να τον στηρίξει σε καιρούς χαλεπούς.

Μνημονεύοντας τον Απόστολο Βαρνάβα, μνημονεύουμε κατά συνέπεια την Ορθόδοξη Εκκλησία στο σύνολό της γιατί αυτή κράτησε την Κύπρο ζωντανή, διαφυλάττοντας τον ελληνικό της χαρακτήρα, τη γλώσσα και τον πολιτισμό της. Όπως και να διαβάσει κάποιος την Κυπριακή ιστορία θα ανακαλύψει ότι σε κάθε αιώνα, σε κάθε μεγάλη ιστορική στιγμή, μια μορφή εκκλησιαστική, είναι αυτή που στηρίζει την προσπάθεια των λίγων Κυπρίων που έπρεπε να επιβιώσουν, μέσα από τις επιδρομές και την σκλαβιά των Αράβων, Φράγκων, Οθωμανών και τόσων άλλων.

 

Αγαπητοί Συμπατριώτες,

 

Ημέρα μνημοσύνης η σημερινή. Μνημοσύνης και τιμής του Ιδρυτή και Προστάτη της Εκκλησίας μας. Μνημοσύνης και τιμής όμως και της τρισχιλιετούς ιστορικής πορείας της Κύπρου. Νήσος Αγίων η πατρίδα μας. Νήσος Ηρώων επίσης. Οι οποίοι επιζητούν δικαίωση, που δεν μπορεί να επέλθει χωρίς την απελευθέρωση της κατεχόμενης γης μας.

 

Μνημονεύοντας τον Απόστολο Βαρνάβα, ενθυμούμαστε πως ο σεπτός του τάφος βρίσκεται στην κατεχόμενη Σαλαμίνα, η οποία, όπως και τόσες άλλες πόλεις και χωριά μας, υπομένουν καρτερικά την αποτίναξη του κατοχικού ζυγού.    

 

Δυστυχώς, για άλλη μια χρονιά, καλούμαστε να γιορτάσουμε την Ημέρα της Κύπρου υπό αυτές τις συνθήκες. Η παράνομη στρατιωτική τουρκική κατοχή συνεχίζεται, όπως και η αλλοίωση του δημογραφικού της χαρακτήρα. Οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν έχουν ακόμα αρθεί, 38 χρόνια μετά.  

 

Συμπατριώτες, συμπατριώτισσες,

 

Γινόμαστε, επίσης, καθημερινά μάρτυρες μιας κλιμακούμενης επιθετικής συμπεριφοράς εκ μέρους της Άγκυρας, η οποία συχνά ξεπερνά κάθε όριο. Η αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε ό,τι αφορά την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου που έχουν ανευρεθεί εντός της Κυπριακής ΑΟΖ, οι απειλές που εκτοξεύονται εναντίον της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, πέραν από απαράδεκτες και καταδικαστέες, φανερώνουν μια διαρκώς διογκούμενη έπαρση και αλαζονεία.

 

Τούρκοι αξιωματούχοι, σαν περιοδεύων θίασος άλλων εποχών, συστηματικά επισκέπτονται ξένες πρωτεύουσες εξαπολύοντας, ανερυθρίαστα, απειλές κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου. Η νέο-οθωμανική αυτή λογική, δεν αρκείται στο συνεχιζόμενο και διαρκές έγκλημα της εισβολής και κατοχής της Κύπρου. Δεν αρκείται στην άρνηση και αδιαλλαξία, η οποία δεν επιτρέπει οποιαδήποτε πρόοδο στις συνομιλίες για επίλυση του κυπριακού.

 

Η νέο-οθωμανική αυτή λογική, δεν αρκείται στο γεγονός ότι η Τουρκία δεν συμμορφώνεται με βασικές αρχές διεθνούς δικαίου, όπως για παράδειγμα ο Χάρτης των ΗΕ και το Δίκαιο της Θάλασσας. Η ίδια θεωρεί, μάλιστα, φυσιολογικό να εξαπολύει απειλές προς όσους, Κράτη – Διεθνείς Οργανισμούς –εταιρίες, εξασκούν κατά απόλυτα νόμιμο τρόπο τα δικαιώματά τους.  Αυτή η προσέγγιση δεν είναι τυχαία, ούτε μπορεί να αποδοθεί μόνο στην πάγια επεκτατική πολιτική της Άγκυρας. Φανερώνει, με τον πιο ανάγλυφο τρόπο, τις πραγματικές επιδιώξεις του Τούρκου κατακτητή έναντι της Κύπρου, οι οποίες δυστυχώς αποδεικνύονται διαχρονικές.

 

Ο πραγματικός στόχος της Άγκυρας είναι ο πλήρης έλεγχος της Κύπρου, λόγω ακριβώς της γεωπολιτικής θέσης του νησιού. Πέραν, αλλά και μέσω, της συνεχιζόμενης παράνομης κατοχής της μισής μας πατρίδας, η πραγματική επιδίωξη του Τουρκικού κατεστημένου είναι η εξουδετέρωση της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα τουρκικά στρατηγικά συμφέροντα.

 

Δεν είναι, άλλωστε, λίγες οι φορές που οι ίδιοι οι Τούρκοι αξιωματούχοι έχουν ομολογήσει  αυτή την πικρή, για μας, αλήθεια. Ποιος μπορεί να ξεχάσει την κυνική ομολογία του Τούρκου ΥΠΕΞ ότι, ακόμα και εάν δεν υπήρχε ένας Τουρκοκύπριος στην Κύπρο, η Τουρκία θα έπρεπε να τον είχε εφεύρει (!). Ούτε αποτελεί σύμπτωση η κατάθεση στο τραπέζι των συνομιλιών αναχρονιστικών θέσεων, όπως π.χ. η συνέχιση των τουρκικών εγγυήσεων, η παραμονή τουρκικών στρατευμάτων μετά τη λύση, νομιμοποίηση όλων των εποίκων κλπ., με απώτερο στόχο, όχι ασφαλώς το καλώς νοούμενο συμφέρον των τουρκοκυπρίων, αλλά την τουρκική επικυριαρχία σε ολόκληρη την Κύπρο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμπατριώτες, συμπατριώτισσες,

 

Οι προσπάθειες εξεύρεσης λύσης έχουν περιέλθει, δυστυχώς, σε μια περίοδο στασιμότητας, και αυτό με αποκλειστική ευθύνη της τουρκικής πλευράς. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο διαδικαστικό μέρος των συνομιλιών, όπου και εκεί, ασφαλώς, η ευθύνη βαραίνει την τ/κ πλευρά. Η επιμονή της όπως συγκληθεί διεθνής διάσκεψη, χωρίς την προηγούμενη συμφωνία επί όλων των ουσιαστικών πτυχών της λύσης, θέτοντας μάλιστα αυθαίρετο χρονοδιάγραμμα την 1η Ιουλίου, ουσιαστικά υπονόμευσε μονομερώς την όποια προοπτική συνέχισης της διαδικασίας κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας. Και τούτο, παρά τη σαφή διαβεβαίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι είναι διατεθειμένος να εργαστεί σκληρά για την επίτευξη λύσης καθόλη τη διάρκεια της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.     

 

Ένας ακόμα πιο σημαντικός παράγοντας, βέβαια, πέρα από τον καθαρά διαδικαστικό, ο οποίος επηρέασε άμεσα και καθοριστικά την διαφαινόμενη στασιμότητα των συνομιλιών είναι ασφαλώς η συνεχιζόμενη αδιαλλαξία της τουρκικής πλευράς στο τραπέζι των συνομιλιών. Παρά τις αλλεπάλληλες τολμηρές προτάσεις της πλευράς μας σε σειρά θεμάτων, η τουρκική πλευρά, δεν επέδειξε οποιαδήποτε διάθεση ανταπόδοσης ή ένδειξη συμβιβασμού. Οι υπαναχωρήσεις της διαρκείς – η στρεψοδικία της αδιάλειπτη – η επιμονή της σε παράλογες απαιτήσεις συνεχής και άκαμπτη.  Και όλα αυτά, παράλληλα με μια δημόσια, δήθεν θετική ρητορική, περί επιδίωξης λύσης το συντομότερο δυνατό.

Συμπατριώτες, συμπατριώτισσες

Ενώπιον αυτής της πραγματικότητας, η πλευρά μας αντιπαραβάλλει την αποφασιστικότητα και την προσήλωσή της στην εξεύρεση λύσης το συντομότερο δυνατό. Απέναντι στην πολιτική της κανονιοφόρου, αντιπαραβάλλει το διεθνές δίκαιο. Απέναντι στην αδιαλλαξία και τη στρεψοδικία, αντιπαραβάλλει τη δημιουργικότητα και την ειλικρίνεια των προθέσεων. Απέναντι στα τετελεσμένα της κατοχής, αντιπαραβάλλει τον  διακαή πόθο των προσφύγων για επιστροφή στις πατρογονικές τους εστίες, και την βαθειά τους πίστη για την τελική δικαίωση.  

Κυρίες και κύριοι,

 

Θα ήταν παράλειψη εάν, προσφωνώντας τον εφετινό εορτασμό της Ημέρας της Κύπρου, δεν έκανα μια σύντομη μνεία στο γεγονός ότι, σε λιγότερο από 15 ημέρες, η πατρίδα μας καλείται να αντιμετωπίσει μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην σύγχρονη ιστορία της. Για πρώτη φορά από τότε που εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κύπρος θα αναλάβει την 1η Ιουλίου την Προεδρία της μεγάλης Ευρωπαϊκής Οικογένειας. Η Κύπρος, με πληθυσμό λιγότερο του ενός εκατομμυρίου, θα κληθεί να αναλάβει τα ηνία μιας Ευρώπης των 500 και πλέον εκατομμυρίων, φιλοδοξώντας, με ταπεινότητα και μετριοφροσύνη, να οδηγήσει την Ένωση για τους επόμενους 6, πολύ δύσκολους απ’ ότι φαίνεται, μήνες.

 

 

Με σύνθημα «μια καλύτερη Ευρώπη», και με κύριο χαρακτηριστικό αυτό του έντιμου μεσολαβητή, η Κύπρος θα επιδιώξει να προωθήσει σημαντικές πολιτικές και δράσεις προς όφελος των λαών της Ευρώπης. Ενώπιον αυτής της τεράστιας πρόκλησης, πολιτική ηγεσία και λαός, στοιχίζονται για να τιμήσουν την μεγάλη ευθύνη που αναλαμβάνουν.

 

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως μια επιτυχημένη και αποτελεσματική Προεδρία της ΕΕ θα έχει άμεσα θετικό αντίκτυπο και στα εθνικά μας συμφέροντα. Πέραν της αυτονόητης αναβάθμισης της θέσης της Κύπρου στην ΕΕ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, μια επιτυχημένη Προεδρία θα μεγιστοποιήσει το πολιτικό κεφάλαιο της Κύπρου στην ευρωπαϊκή οικογένεια, θα ενισχύσει σημαντικά τα ερείσματά της, και κατά συνέπεια, θα θωρακίσει ακόμα περισσότερο την κυριαρχία της, που τόσο ξεδιάντροπα απειλείται από την Τουρκία.

 

Κυρίες και κύριοι,

 

Απαριθμώντας κανείς τα ερείσματα του πολύπαθου κυπριακού ελληνισμού, δεν θα μπορούσε παρά να μνημονεύσει, με αισθήματα βαθειάς ευγνωμοσύνης, την πολυσχιδή δράση και αγώνες της κυπριακής ομογένειας, στην οποία ο Κυπριακός Ελληνισμός οφείλει πολλά. Δεν θα μπορούσε να μην σταθεί, ιδιαίτερα, στην Κυπριακή Παροικία του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία ακούραστα εργάζεται, κατά τρόπο εξόχως οργανωμένο και με παραδειγματικό πνεύμα ενότητας, για ευόδωση των πόθων του λαού μας. Επιτρέψετε μου να εκφράσω, εκ μέρους της Κυπριακής πολιτείας, τις ειλικρινείς ευχαριστίες όλου του κυπριακού λαού.  

 

Αισθάνομαι επίσης την ανάγκη να εξάρω το θεάρεστο έργο που επιτελείται από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας, υπό την εμπνευσμένη καθοδήγηση του Σεβασμιοτάτου Αρχιεπισκόπου, κου Γρηγορίου, στο κρίσιμο ζήτημα της διατήρησης και προαγωγής της πολιτισμικής ταυτότητας των νεώτερων γενεών των συμπατριωτών μας. Πρόκειται για εθνικό έργο, ζωτικής, θα έλεγα, σημασίας, το οποίο συμβολίζει ακριβώς τη συνέχεια στον μακραίωνα χρόνο του πολιτισμού μας αλλά και τον οικουμενικό του χαρακτήρα.

 

Κυρίες και Κύριοι,

 

Αναλογιζόμενος κανείς την τρισχιλιετή παρουσία του κυπριακού ελληνισμού στο χρόνο και την αλληλένδετη πορεία του με την χριστιανική πίστη, αισθάνεται αναμφίβολα δέος. Οπλίζεται με πίστη για το μέλλον του, παρά τις αντίξοες σημερινές συνθήκες, και ελπίζει σε καλύτερες μέρες.

Ως εάν να ακούει και σήμερα τις παρακλήσεις και την παρηγοριά του Αποστόλου Βαρνάβα, του Υιού της Παρακλήσεως, να καλεί «πάντας τη προθέσει της καρδίας προσμένειν τω Κυρίω» αλλά και να καλεί «πάντας προσμένειν τη λευτεριά της πατρώας γης.» Και όπως η θεμελιωμένη υπό του Μεγάλου Αποστόλου χριστιανική πίστη επεβίωσε στην Κύπρο παρά τις αμέτρητες αντιξοότητες δια μέσου των αιώνων, έτσι και η δικαιοσύνη θα επικρατήσει.

 

Η Νήσος των Αγίων, η Νήσος των Μαρτύρων και των Ηρώων το αξίζει και θα τα καταφέρει.

Σας Ευχαριστώ

Read Full Post »

 

Η   Κ Α Θ Ο Δ Ο Σ   Τ Ο Υ   Α Γ Ι Ο Υ   Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ο Σ

«καί ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος Ἁγίου, καί ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις καθώς τό Πνεῦμα ἐδίδου αὐτοῖς ἀποφθέγγεσθαι.»    (Πραξ. β΄ 4)

 

            Πέρασαν, ἀγαπητοί ἀδελφοί, σαράντα ἡμέρες μετά τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ἀπό τούς νεκρούς καί τίς ἀλλεπάλληλες ἐμφανίσεις τοῦ Ἀναστάντος Σωτῆρος Χριστοῦ στούς Μαθητές καί λοιπούς φίλους του.  Ἀκολούθησε τό γεγονός τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ στούς οὐρανούς, ὅταν Ἐκεῖνος εὑρισκόταν καί συνομιλοῦσε μέ τούς Μαθητές στό ὄρος τῶν Ἐλαιῶν.  Μέ τήν ἀναχώρηση τοῦ Κυρίου ἀπό τή γῆ οἱ Μαθητές βεβαίως δέν παρέμειναν ἐγκαταλελειμμένοι καί στό ἔλεός τους.  Ἐξ ἄλλου ὁ Κύριος στό παρελθόν ἔκαμε ὑπόσχεση στούς Μαθητές ὅτι: «οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς·» (Ἰωάν. ιδ΄ 18). 

 

            Τί ἐπρόκειτο ὅμως νά συμβεῖ; «ἐγώ ἐρωτήσω τόν πατέρα καί ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν, ἵνα μένῃ μεθ’ ὑμῶν εἰς τόν αἰῶνα.» (Ἰωαν. ιδ΄ 16)  Παράκλητος ὀνομάζεται καί ὁ Κύριος.  Γιά τοῦτο ὅταν κάνει λόγο γιά τό Ἅγιο Πνεῦμα, τό ὀνομάζει ἄλλον Παράκλητο.  Ὁ Κύριος σάν συνέχεια τῆς ὑποσχέσεώς του εἶπε στούς Μαθητές: «ὁ παράκλητος, τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, ὅ πέμψει ὁ πατήρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα καί ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἅ εἶπον ὑμῖν.» (Ἰωαν. ιδ΄ 26)  Στό μεσοδιάστημα τῶν δέκα ἡμερῶν οἱ Μαθητές ζοῦσαν μέ τήν ἀναμονή τοῦ ἐρχομοῦ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, χωρίς νά ἀπομακρύνονται μεταξύ τους.

            Ἡ κάθοδος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἡ ἐπιφοίτησή του στούς Μαθητές ἔλαβε χώρα δέκα ἡμέρες μετά τήν Ἀνάληψη καί πενήντα ἡμέρες μετά τήν Ἀνάσταση.  Ὁ Κύριος πρίν τήν ἀναχώρησή του, ἐνῶ γευμάτιζε μέ τούς Μαθητές, τούς συμβούλευσε: «καί συναλιζόμενος παρήγγειλε αὐτοῖς ἀπό Ἱεροσολύμων μή χωρίζεσθαι, ἀλλά περιμένειν τήν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός ἥν ἠκούσατέ μου·»  (Πραξ. α΄ 4)  Τήν ὥρα κατά τήν ὁποία συνέτρωγε μέ τούς Μαθητές τούς παράγγειλε:  Μήν ἀπομακρυνθεῖτε ἀπό τά Ἱεροσόλυμα, ἀλλά νά περιμένετε ἀπό τόν Πατέρα τήν ἐκπλήρωση τῆς ὑποσχέσεως, γιά τήν ὁποία σᾶς μίλησα.

 

            Τήν πεντηκοστή ἡμέρα μετά τήν Ἀνάσταση οἱ Μαθητές ἦταν συγκεντρωμένοι στό ὑπερῷο, σπίτι τῆς Μαρίας τῆς μητέρας τοῦ εὐαγγελιστοῦ Μάρκου καί ἀδελφῆς τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, στά Ἱεροσόλυμα.  Ξαφνικά ἀκούστηκε δυνατός θόρυβος νά κατεβαίνει ἀπό τόν οὐρανό σάν δυνατός ἄνεμος καί κατέκλυσε ὅλο τό σπίτι, ὅπου εὑρίσκοντο.  Οἱ ἴδιοι εἶδαν νά διαιρεῖται ἡ φωτιά σέ δώδεκα γλῶσσες πύρινες καί νά κάθεται μία στό κεφάλι ἑκάστου Ἀποστόλου.

 

            Τότε οἱ Μαθητές ὑπέστησαν τήν καλή ἀλλοίωση, ἐγένοντο πνευματοφόροι καί ἄρχισαν νά ὁμιλοῦν ἄλλες γλῶσσες, τίς ὁποῖες δέν ἐγνώριζαν προηγουμένως.  Τό πλῆθος τῶν παρόντων, παρά τό γεγονός ὅτι δέν ὁμιλοῦσαν ὅλοι τήν ἴδια γλῶσσα, κατανοοῦσαν τά λεγόμενα χωρίς καμιά δυσκολία.  Τοῦτο γέννησε θαυμασμό ἀλλά καί ἀπορία στούς ἀκροατές.

 

            Τότε ὁ Ἀπόστολος Πέτρος προέβη στό πρῶτο του κήρυγμα, τό ὁποῖο ἀπέφερε τίς πρῶτες τρεῖς χιλιάδες μελῶν τῆς ὁρατῆς Ἐκκλησίας.  Πολλοί ὅταν συνειδητοποίησαν τί ἐγίνετο ἐξέλαβαν τούς Μαθητές γιά μεθυσμένους.  Ἐκεῖνοι ὅμως ἀντέταξαν ὅτι δέν ἐπρόκειτο γιά κάτι τέτοιο, γιατί ἀκόμη ἦταν πολύ πρωί καί ἦταν ἀδύνατο νά εἶχαν πάρει ὁποιαδήποτε ποσότητα κρασιοῦ.

 

            Ἡ Πεντηκοστή θεωρεῖται ὡς ἡ γενέθλιος ἡμέρα τῆς Ἐκκλησίας.  Στήν πραγματικότητα ἡ Ἐκκλησία ὑπῆρχε πρό πάντων τῶν αἰώνων μεταξύ τῶν Τριῶν Προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος.  Μέλη τῆς ἀόρατης Ἐκκλησίας ἀποτελοῦν οἱ Ἄγγελοι, ὡς μέλη τοῦ ἀόρατου καί πνευματικοῦ κόσμου.  Ἡ ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς εἶναι ἡ φανέρωση καί πραγμάτωση τῆς Ἐκκλησίας στή γῆ.

 

            Οἱ Ἀπόστολοι, μετά τήν Πεντηκοστή, ὁδηγούμενοι ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα ἀνέλαβαν ἱεραποστολική δράση ἀνά τόν τότε γνωστό κόσμο καί μετέδωσαν τό μήνυμα τῆς σωτηρίας σέ ἔθνη καί λαούς.  Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μέ κεφαλή τόν Ἴδιο συνεχίζει αὐτήν τήν πορεία καί δράση πάνω ἀπό δυό χιλιάδες χρόνια ἀγωνιζομένη νά φωτίζει τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων μέ τό φῶς τοῦ Εὐαγγελίου καί νά τούς ὁδηγεῖ κοντά στό Χριστό.

 

            Πολλοί ἄνθρωποι ἀρκοῦνται στό βάπτισμα, τό ὁποῖο δέχονται στή νηπιακή τους ἡλικία, χωρίς νά καταβάλλουν ἔπειτα καμιά ἄλλη προσπάθεια νά ἐμβαθύνουν καί νά πλουτίσουν τίς γνώσεις καί τήν ἐμπειρία τους, ὡς πρός τήν πίστη.  Στό τέλος παραπονοῦνται ὅτι δέν κατανοοῦν τά ψαλλόμενα καί τά γενόμενα στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας καί ὅτι δέ γνωρίζουν ἀρκετά, ὥστε νά αἰσθάνονται σίγουροι, δυνατοί καί ἱκανοποιημένοι.

 

            Βεβαίως ἡ θεία Χάρη φωτίζει καί ὁδηγεῖ, ἀλλά ὅσους προσφέρονται μέ ἀγαθή διάθεση καί ἀνοίγουν μέ ταπείνωση καί πνεῦμα μετανοίας τά πνευματικά μάτια καί αὐτιά τους γιά νά γνωρίσουν τό Εὐαγγέλιο καλύτερα καί πιό ἐπισταμένα.  Ὁ Θεός, μέ ἀφορμή διάφορες καί ποικίλες εὐκαιρίες, κτυπᾶ τήν πόρτα τῆς ψυχῆς ἑκάστου ἀλλά ταυτόχρονα σέβεται τήν ἐλευθερία τοῦ προσώπου.  Εἰσέρχεται καί συνδειπνᾶ μαζί μέ ὅσους τοῦ ἀνοίγουν τήν ψυχή τους.

 

            Ἄν ἕκαστος ἄνθρωπος γιά νά μάθει κάποια τέχνη ἤ νά μελετήσει μιά ἐπιστήμη διαθέτει χρόνο, χρήματα, κόπο καί πολλή προσπάθεια γιά χρόνια, τότε τήν πίστη δέν πρόκειται νά τή μάθει μέ τά χέρια σταυρωμένα.  Χρειάζεται ἡ δική του προσπάθεια.  Τά ὑπόλοιπα παραμένουν στά χέρια τοῦ Θεοῦ νά τά εὐλογήσει καί νά τά συμπληρώσει.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τό Σαββατοκύριακο, τῶν 26ης καί 27ης Μαΐου 2012, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι:

                        Ἡ Αἰκατερίνη, θυγατέρα τῶν Κυριάκου Eric Lu καί Σιμέλα, τό γένος Τσιαπράζη, μέ ἀναδόχους τούς Τάνια καί Gregory Harmadian.

                        Ὁ Ζαχαρίας, υἱός τῶν Ἰωάννη Δημητρίου καί Μελανῆς, τό γένος Langdale, μέ ἀνάδοχο τή Ναταλία Langdale.

                        Ἡ Φλωρεντία, θυγατέρα τῶν Θεοδώρου Δημητρίου καί Σοφίας, τό γένος Γεωργίου, μέ ἀνάδοχο τό Γεώργιο Γερασίμου, καί

                        Ὁ Θεοδόσιος, υἱός τῶν Σάββα Θεοδοσίου καί Ζωῆς, τό γένος Osagie-Oriaso, μέ ἀνάδοχο τό Θεοδόσιο Θεοδοσίου.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

 

ΓΑΜΟΣ:  Τήν Κυριακή, 27η Μαΐου 2012, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος εὐλόγησε τούς γάμους τῶν Ἀνδρέου Παναγῆ καί Ἰωάννας, τό γένος Μουζούρη.  Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμεθα νά ζήσουν εὐτυχισμένοι.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ: Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας δεξιώθηκε τήν Τρίτη, 29η Μαΐου ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.  Τό γεῦμα τῆς Πέμπτης, 31η Μαΐου 2012, προσέφερε ἡ κα Ἑλένη Ἀργυροῦ στή μνήμη τοῦ ἀειμνήστου συζύγου της Χαραλάμπους καί λοιπῶν προσφιλῶν της προσώπων.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τίς φιλογενεῖς δωρήτριες.

 

ΚΗΔΕΙΑ:  Τήν Τρίτη, 29η Μαΐου 2012, στόν Καθεδρικό μας ναό ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῆς ἀείμνηστης Χριστίνας Ἀχιλλέως.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῆς ἐκλιπούσας καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους της.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ:  Ἡ Σχολική Ἐφορεία σέ συνεργασία μέ τό Σύλλογο Γονέων/Δασκάλων καί τίς ὑπόλοιπες ἐπιτροπές τῆς κοινότητος Ἀποστόλου Βαρνάβα, ὀργανώνει κοινωνική ἐκδήλωση γιά τίς ἀνάγκες τῶν σχολείων Ἀποστόλου Βαρνάβα.  Ἡ ἐκδήλωση θά λάβει χώρα τήν Πέμπτη, 5η Ἰουλίου 2012, ὥρα 7.15 μ.μ.  Τιμή εἰσιτηρίου £ 20.00.

 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΑΧΝΟΥ:  Οἱ πωλήσεις τοῦ σχολικοῦ λαχνοῦ ἔφθασαν τό ποσό τῶν £ 5,530.00.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  Τήν Πέμπτη, 7η Ἰουνίου 2012, καλοῦνται τά μέλη τοῦ Δ. Συμβουλίου νά πραγματοποιήσουν τήν ταχτική μηνιαία συνεδρία τους στά κεντρικά γραφεῖα τῆς κοινότητος, ὥρα 7.00 μ.μ.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

4η Ἰουνίου Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 

                  Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

9η Ἰουνίου Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

10η Ἰουνίου Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων.

                  Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα. 

                  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

                  Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 

Ἀντωνία Θεοδούλου  £ 20.00                        Φρῖξος Ἰωαννίδη                   £ 40.00

Ἀνώνυμος                   £ 50.00                        Ἀνώνυμος                               £ 30.00

Ἀνώνυμος                   £ 40.00                        Σπῦρος Κλεάνθους                £ 50.00

Μαρίτσα Γεωργιάδη στή μνήμη συζύγου Παναγιώτη                  £ 30.00

Γιαννάκης καί Στέλλα Δημητρίου στή μνήμη Βάσου Δημητρίου            £ 25.00

Ὄλγα Ἀγαμέμνoνος στή μνήμη Ἀγαμέμνoνος καί Παναγιώτου  £100.00

                        Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

Read Full Post »

 

Α Ν Ο Ι Χ Τ Η   Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η

 

«Ἡ πάνσεπτος καί θεοτίμητος ἑορτή τοῦ πανευφήμου Βαρνάβα ἐπεδήμησε τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ Χριστοῦ, προξενοῦσα ἡμῖν εὐφροσύνην σωτήριον.»             (Ἀπό τό δοξαστικό τῶν αἴνων).

 

                        Πραγματικά ἡ ἑορτή τοῦ θείου καί πανευφήμου Βαρνάβα εἶναι πάνσεπτη καί θεοτίμητη.  Ἡ Ἐκκλησία τήν τελεῖ πανηγυρικά μιά φορά τό χρόνο γιά νά τιμήσει τό μεγάλο αὐτό Ἀπόστολο τοῦ Χριστοῦ, νά ἐπικοινωνήσει μυστικά μαζί του, νά γεννήσει πλούσια πνευματική εὐφροσύνη στίς ψυχές τῶν πιστῶν καί νά τούς ὁδηγήσει στή σωτηρία.

 

                        Ἡ δική μας μεγαλώνυμη κοινότητα ἔχει τόν Ἅγιο Βαρνάβα ὡς τόν ἀκοίμητο φρουρό καί προστάτη της, μέ τόν ἕνα ἀπό τούς δύο ναούς μας ἀφιερωμένο στήν τιμή καί τή μνήμη του.  Σέ συνεργασία μέ τό Σύνδεσμο τῶν Ἑλληνορθοδόξων Κοινοτήτων συνεορτάζουμε καί σᾶς ἀπευθύνουμε ψιλάδελφη πρόσκληση, νά δώσετε τό παρόν σας στίς Ἱερές Ἀκολουθίες, ὅπως αὐτές ἀναφέρονται στό σχετικό πρόγραμμα.

 

                        Ἀτενίζοντας γύρω μας παρακολουθοῦμε καί ὅλοι ἐσεῖς γνωρίζετε τά νέα γιά τό μελλούμενο νά ἔρθει στήν ἐπιφάνεια τῆς γῆς ὑγραέριο (γκάζι) μέ τίς ἔρευνες, οἱ ὁποῖες διεξάγονται στά χωρικά ὕδατα τῆς Μεγαλονήσου Κύπρου καί τά διάφορα ἐμπλεκώμενα συμφέροντα πολλῶν.  Ἴσως αὐτή ἡ νέα διάσταση στή ζωή τοῦ τόπου μας νά ἀποτελεῖ καρπό τῶν προσευχῶν κάποιου ἀπό τούς Ἁγίους τῆς νήσου μας.

 

                        Νά εὐχηθοῦμε τελικά, ὅλα νά ἐξελιχθοῦν πρός δόξαν Θεοῦ καί πρός τό συμφέρον «τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων μας».  Νά ὁδηγήσουν στήν ἀπελευθέρωση τῶν κατεχομένων ἐδαφῶν μας καί τή μόνιμη εἰρήνη τοῦ τόπου, γιά νά δυνηθεῖ ὁ λαός νά συνεχίσει τή ζωή του χωρίς στρατούς καί συρματοπλέγματα, ἀγνοουμένους καί πρόσφυγες.

 

                        Ὁ Ἀπόστολος Βαρνάβας μέ τήν παρρησία τήν ὁποία διαθέτει στό θρόνο τοῦ Ἁγίου Θεοῦ, ὡς ἐξαίρετος φίλος του, νά σκεπάσει καί πάλι τό νησί μας, νά τό διαφυλάξει ἀπό κάθε ἐπιβουλή καί νά μᾶς ἀξιώσει νά συνεχίζουμε τή ζωή μας θεάρεστα καί φιλόθεα καί νά τιμοῦμε τόν ἴδιο ποικιλότροπα.  Θά σᾶς ἀναμένουμε στούς ἑορτασμούς νά συμπροσευχηθοῦμε καί νά μεταφερθοῦμε νοερά στό κατεχόμενο Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου καί τόν τόπο τῆς θυσίας του.

 

 

                                                                                Μέ ἐγκάρδιες εὐχές καί πλούσιες εὐλογίες,

 

 

 

 

Μάιος 2012                                                                                    † Ὁ Τροπαίου Ἀθανάσιος

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜOY

ΜΝΗΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑ ΚΥΠΡΟΥ

 

10η Ἰουνίου Κυριακή Παραμονή ἑορτῆς Ἁγίων Ἀποστόλων Βαρνάβα καί Βαρθολομαίου.

                        Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός καί Ἀρτοκλασία ὥρα 6.00 – 7.30 μ.μ.

 

11η Ἰουνίου Δευτέρα Μνήμη Ἁγίων Ἀποστόλων Βαρνάβα καί Βαρθολομαίου.

                        Πανηγυρική Ἀρχιερατική θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία.  Προσευχή καί ἱκεσία γιά τούς δωρητές, ἑορταστές, ἀφιερωτές, ἐπιτρόπους, ἀνακαινιστές, ψάλτες, συνδρομητές, βοηθούς τοῦ Ναοῦ, διδάσκοντες, διδασκομένους, κηδεμόνες, χορηγούς, προστάτες καί εὐεργέτες τῆς κοινότητος καί τῶν Ἱδρυμάτων αὐτῆς ὥρα 9.00 – 12.00 μεσημέρι.

                       

17η Ἰουνίου Κυριακή Δεύτερη Ματθαίου – ΗΜΕΡΑ ΚΥΠΡΟΥ. 

Ὄρθρος, Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία.  Πανηγυρικοί ἑορτασμοί – Δέηση γιά τήν Κύπρο, τούς Ἄρχοντες καί τό φιλόθεο Λαό της ὥρα 8.30 – 12.00 μεσημέρι. 

Τόν πανηγυρικό λόγο τῆς ἡμέρας θά ἐκφωνήσει ὁ Ἐξοχώτατος Ὕπατος Ἁρμοστής τῆς Κύπρου κ. Ἀλέξανδρος Ζήνων.

                        Οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες θά τελεσθοῦν στό φερώνυμο Ναό τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα.

 

 Ὅλων τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν θά προεξάρχει ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μ. Βρετανίας κ.κ. Γρηγόριος.

 

 

ΜΑΪΟΣ 2012                                                                         ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ

 

 

CELEBRATION OF THE FEAST OF ST BARNABAS ANDCYPRUSDAY

 

            We are delighted to invite you to participate in the Feast of Saints Barnabas and Vartholomeos as well as in the commemoration of the annual festivities of Cyprus Day.

 

            The commemoration of Saints Barnabas and Vartholomeos will be on Monday the 11th June 2012, at 9.00 – 12.00 noon and Cyprus Day celebrations will take place on the Second Sunday of Matthew, the 17th June 2012, at 8.30 – 12.00 noon, in the church of St Barnabas, Finsbury Road, London N22 8PA. 

 

His Eminence, Gregorios, Archbishop of Thyateira andGreat Britainwill preside on Sunday at the Divine Liturgy and the special prayers forCyprus.  His Excellency the High Commissioner ofCyprusMr Alexandros Zenon will deliver the speech of the day.  The celebrations are organised by our Community and the Association of the Greek Orthodox Communities in Gr.Britain.  You are cordially invited to attend the celebrations.

 

May 2012                                           FOR AND ON BEHALF OF ST BARNABAS’ COMMUNITY

 

 

 

Read Full Post »