Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Οκτώβριος 2013

ΜΕΤΕΣΤΗ ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΟΝΤήν Κυριακή, 20η Ὀκτωβρίου 2013, ἐνωρίς τό πρωί ὁ π. Θεόδωρος Γεωργίου, ὁ ὁποῖος ὑπηρέτησε μέ ζῆλο καί προθυμία τήν κοινότητα Ἀποστόλου Βαρνάβα, παρέδωκε τό πνεῦμα σ’ ἕνα κρεβάτι τοῦ νοσοκομείου τῆς περιοχῆς, ὅπου νοσηλευόταν τίς τελευταῖες μέρες.

                   Ὁ π. Θεόδωρος, κατά κόσμο Λοΐζος, γεννήθηκε στό κατεχόμενο σήμερα χωριό τῆς ἐπαρχίας Ἀμμοχώστου, Φλαμούδι.  Νέος μετανάστευσε στό Λονδῖνο, ὅπου ἐργαζόταν γιά ἕνα καλύτερο αὔριο.  Στό πρόσωπο τῆς Σταυρούλας πρεσβυτέρας, ἀπό τήν Ἀκανθοῦ, ἔφτιαξε οἰκογένεια καί ἀπέκτησαν 5 παιδιά.  Κάποτε σκέφθηκε νά ἐγκαταλείψει τήν ξενιτειά καί νά ἐπανακάμψει στόν τόπο του.  Πράγματι πῆγε πίσω, ἐγκαταστάθηκε ἐκεῖ καί δημιούργησε ἐργασία γιά τόν ἑαυτό του καί τά παιδιά του.  Ἦρθε ὅμως ἡ λαίλαπα τοῦ 1974 ὁπότε ἐπέστρεψε «ἑκών ἄκων» στό Λονδῖνο καί πάλιν «πλοῖα καί δίκτυα».

Κάθε Κυριακή καί ἑορτή ὅμως ἔδιδε τό παρών του στήν ἐκκλησία μέ τόν Ἱερό Συνέκδημο στό χέρι.  Ἔψαλλε στό ἀναλόγιο, ὅπου μαθήτευσε στήν ἀνάγνωση τῶν ὕμνων καί τῶν κειμένων καθώς καί στό ψάλσιμο.  Ἔτσι  ἱκανοποιοῦσε τήν ἐσωτερική του ἔφεση.  Ἡ Ἐκκλησία προσέβλεψε στήν εὐλάβεια καί τήν ἀφοσίωση του καί τόν ἀνέδειξε στίς 5 Ἀπριλίου 1987 σέ διάκονο.  Στά Εἰσόδια τῆς Παναγίας τό 1989 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος.  Ἡ ἱερατική διακονία του χαρακτηρίζεται ἀπό τή προσήνεια καί τό γλυκύ χαμόγελό του, μέ τά ὁποῖα ἀντιμετώπιζε μικρούς καί μεγάλους καί τούς ἀφόπλιζε.  Αὐτά ἀποτελοῦσαν τά πνευματικά ὅπλα καί ἐφόδιά του.  Δυστυχῶς τά τελευταῖα χρόνια ἡ ὑγεία του ἄρχισε νά τόν καταβάλλει σέ σημεῖο πού τόν καθήλωσε στό στρῶμα καί ἔπειτα στό ἀναπηρικό καρροτσάκι.  Ἀπό τίς στῆλες τῆς διακονίας ἐκφράζουμε θερμά συλλυπητήρια, φιλάδελφη συμπάθεια πρός τήν πρεσβυτέρα του καί τά παιδιά τους καί συμμετέχουμε στό οἰκογενειακό πένθος τους.  Δοξάζουμε τό Θεό γιά τήν ἄδολη διακονία τοῦ ἀειμνήστου π. Θεοδώρου στήν Ἐκκλησία καί προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυσή του.  Ἡ εὐχή του νά συνοδεύει ὅλους.

                                                Α Ι Ω Ν Ι Α   ΑΥΤΟΥ   Η   Μ Ν Η Μ Η

Read Full Post »

 

 

Ζ Ω Η   Τ Η Σ   Ν Ε Ο Λ Α Ι Α Σ   Ο   Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ

«ἡ παῖς, ἐγείρου»  (Λουκ. η΄ 54)

                   Ἀπό τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα, ἀγαπητοί ἀδελφοί, τῆς παρούσας Κυριακῆς πληροφορούμεθα ὅτι, ἡ θυγατέρα τοῦ ἄρχοντα τῆς συναγωγῆς, δηλαδή τοῦ ἐπιτρόπου τῆς ἐκκλησίας θά λέγαμε σήμερα, ἀσθένησε.  Παρ’ ὅλο πού ὁ Ἰάειρος, ὁ πατέρας της, ἀποτάθηκε πρός τόν Ἰησοῦ καί ζήτησε τή βοήθειά του, ἡ κόρη ἀπέθανε προτοῦ ὁ Κύριος τήν ἐπισκεφθεῖ.  Σάν ὅμως ἔφθασε τό κακό μαντάτο, ὁ Κύριος ἐπενέβηκε καί στήριξε τόν πονεμένο πατέρα.  Τοῦ σύστησε ἀποβολή τοῦ φόβου, τόνωση στήν πίστη καί ἐλπίδα στή σωτηρία τῆς κόρης του.

                   Στή συνέχεια ὁ Κύριος ἐπισκέφθηκε τό σπίτι τοῦ Ἰαείρου.  Ἐδῶ νά παρατηρήσουμε πόσο ἀπαραίτητο, χρήσιμο καί φιλάνθρωπο πρᾶγμα εἶναι νά ἐπισκεπτόμαστε, νά παρηγοροῦμε καί νά συμπαριστάμεθα στούς πενθοῦντες.  Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος μᾶς συμβουλεύει: «θρησκεία καθαρά καί ἀμίαντος παρά τῷ Θεῷ καί πατρί αὕτη ἐστίν, ἐπισκέπτεσθαι ὀρφανούς καί χήρας εν τῇ θλίψει αὐτῶν, ἄσπιλον ἑαυτόν τηρεῖν ἀπό τοῦ κόσμου».  (Ἰακ. α΄ 27)

                   Ὁ Κύριος, πού εἶναι ἡ ζωή καί ἀνάσταση, μέ τήν παρουσία του στό σπίτι τοῦ Ἰαείρου διέταξε: «ἡ παῖς, ἐγείρου».  Σήκω ἀπάνω κόρη.  Ξύπνα, ἐγκατάλειψε τόν ὕπνο καί ἔλα στή ζωή.  Ἡ κόρη πράγματι ἐπανῆλθε στή ζωή.  Ἐλευθερώθηκε ἀπό τό θάνατο, γιά ἀκόμη μιά προσωρινή θητεία στή γῆ.

                   Πόσοι ἄραγε πονεμένοι καί θλιμμένοι γονεῖς ἀναμένουν καί ἐπιζητοῦν τήν ἐπίσκεψη τοῦ Κυρίου στό σπίτι τους, γιά νά ἐπαναφέρει τά παιδιά τους ἀπό τή ζωή τῆς ἀκολασίας στή ζωή τῆς εὐταξίας; Πόσοι τόν ἀναζητοῦν γιά νά καλέσει τά παιδιά τους ἀπό τήν ἁμαρτία στήν ἁγνότητα;  Γιά νά τά ὁδηγήσει ἀπό τήν ἀπιστία στήν πίστη, ἀπό τήν πλάνη στήν ἀλήθεια, ἀπό τόν ὕπνο τῆς φθορᾶς στή ζωή τῆς ἀφθαρσίας;  Πόσοι ἄλλοι βόσκουν στίς ἀνατολικές θρησκεῖες καί στήν πλάνη τῶν αἱρέσεων; Ὁ Χριστός ὅπου βασιλεύσει, ὁδηγεῖ στήν ἀγκάλη τῆς Ἐκκλησίας.

                   Ὁ Ἰάειρος ἐνώπιον τῆς ἀσθένειας τοῦ σπλάχνου του ἐπισκέφθηκε τόν Κύριο προσωπικά.  Τόν παρακάλεσε καί τόν προσκάλεσε νά ἔρθει στό σπίτι του.  Αὐτό θά πρέπει νά διδαχθοῦν καί νά πράσσουν ὅλοι οἱ γονεῖς, τῶν ὁποίων τά παιδιά ζοῦν μακριά ἀπό τό Χριστό καί βωλοδέρνουν στά ξυλοκέρατα τῆς ἁμαρτίας.

                   Ἡ οἰκογένεια στίς μέρες μας ἔχει πολλούς ἐχθρούς, οἱ ὁποῖοι ἐπιβουλεύονται τήν εὐτυχία, τή χαρά, τούς δικούς της θησαυρούς καί τά παιδιά της ἰδιαίτερα.  Τά παιδιά θά πρέπει νά γνωρίσουν τό Χριστό ἀπό πολύ μικρά.  Τά ζητᾶ ὁ Χριστός,  «ἄφετε τά παιδία καί μή κωλύετε αὐτά ἐλθεῖν πρός με·  τῶν γάρ τοιούτων ἐστίν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν»,  (Ματθ. ιθ΄ 14), μᾶς παραγγέλλει.

                   Δυστυχῶς εἶναι πολλοί ἐκεῖνοι πού ἀναζητοῦν τά νιᾶτα μέ γνώμονα νά ἐκμεταλλευθοῦν τήν ἀπειρία τους, τόν ἐνθουσιασμό τους, τήν ἁγνότητα, τήν περιέργεια νά γνωρίσουν ὅ,τι δέν ἐπιτρέπεται, τήν εὐπιστία τους, τήν ἐπιθυμία νά ἀνέλθουν στήν κοινωνία καί ὅλες γενικά τίς ἐφέσεις τους.  Οἱ παγίδες καί οἱ νάρκες πού συναντοῦν τά νιᾶτα στό διάβα τους, εἶναι τόσες πολλές.  Μόνο μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ αὐτά μποροῦν νά κρατηθοῦν μακριά ἀπό τόσους ὕπουλους κινδύνους καί νά σωθοῦν.

                   Ἐπιβάλλεται οἱ γονεῖς νά ζοῦν κατά Θεό, ὥστε τά παιδιά νά γνωρίζουν ἀπό πρῶτο χέρι τό χριστιανικό ἰδεῶδες.  Ἡ οἰκογένεια θά πρέπει νά ἐκκλησιάζεται, νά ἐξομολογεῖται καί νά προσεύχεται, γιά νά μπορεῖ νά εἶναι ἀπόρθητο κάστρο ἐνώπιον τόσων φανερῶν καί κρυφῶν ἐχθρῶν.  Νά ἐνθυμούμεθα ὅτι τά παιδιά ἀντιγράφουν ὅ,τι βλέπουν, ὅσα ἀκοῦνε καί αὐτά πού ἀπό μικρά βιώνουν.  Διαφορετική ἀντιμετώπιση τῶν πραγμάτων ὁδηγεῖ ὁπωσδήποτε σέ τραύματα, τά ὁποῖα καταλήγουν στόν πνευματικό καί φυσικό θάνατό τους ἀλλά ὄχι στή ζωή.  Μακράν τοῦ Χριστοῦ ὑπάρχει σκοτάδι βαθύ.  Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ μᾶς πληροφορεῖ: «πᾶς γάρ ὁ φαῦλα πράσσων μισεῖ τό φῶς καί οὐκ ἔρχεται πρός τό φῶς, ἵνα μή ἐλεγχθῇ τά ἔργα αὐτοῦ». (Ἰωάν. γ΄ 20)  Ἐπίσης ὁ θεῖος Παῦλος μᾶς συμβουλεύει: «Οἱ πατέρες μή παροργίζετε τά τέκνα ὑμῶν, ἀλλ’ ἐκτρέφετε αὐτά ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου».  (Ἐφ. στ΄ 4)  Τά δέ παιδιά παροτρύνει: «Τά τέκνα ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν ὑμῶν ἐν Κυρίῳ·  τοῦτο γάρ ἐστι δίκαιον». (Ἐφ. στ΄ 1)  Ἀμήν.

 

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:          Τό Σαββατοκύριακο, τῶν 19ης καί 20ης Ὀκτωβρίου 2013, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στόν Καθεδρικό μας ναό, οἱ ἀκόλουθοι:

                   Ὁ Γεώργιος, υἱός τῶν Θέμη Λουκαΐδη καί Ἄνθιας, τό γένος Καζίττη, μέ ἀνάδοχο τήν Ἰφιγένεια Λουκαΐδου.

                   Ὁ Μαρτῖνος-Παῦλος, υἱός τῶν Ἰωάννη Μπλάντου καί Edit Agnes, τό γένος Meszaros, μέ ἀνάδοχο τό Χαρίσιο Γηραλέα, καί

                   Ὁ Ἀντώνης, υἱός τῶν Ἀνδρέα Πέτρου καί Μαρίας, τό γένος Gargioulo, μέ ἀνάδοχο τήν Ἑλένη Πέτρου.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

ΓΑΜΟΣ: Τήν Κυριακή, 20η Ὀκτωβρίου 2013, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, εὐλόγησε στόν Καθεδρικό μας ναό τούς γάμους τῶν Κυριάκου Κωνσταντίνου Φωτίου καί Ἀνδρούλας, τό γένος Ττοφαρίδη.  Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμεθα νά ζήσουν εὐτυχισμένοι.

ΚΗΔΕΙΕΣ: Στόν Καθεδρικό ναό τῆς Παναγίας, ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Μαρούλας Ἀχιλλέως, τήν Τετάρτη, 23η Ὀκτωβρίου, Ἐλευθερίας Προδρόμου καί Νικολέττας Σωτηρίου, τήν Πέμπτη, 24η Ὀκτωβρίου καί Ἀνδρέου Κώστα, τήν Παρασκευή, 25η Ὀκτωβρίου 2013.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν μεταστάντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

ΜΕΤΕΣΤΗ ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΟΝΤήν Κυριακή, 20η Ὀκτωβρίου 2013, ἐνωρίς τό πρωί ὁ π. Θεόδωρος Γεωργίου, ὁ ὁποῖος ὑπηρέτησε μέ ζῆλο καί προθυμία τήν κοινότητα Ἀποστόλου Βαρνάβα, παρέδωκε τό πνεῦμα σ’ ἕνα κρεβάτι τοῦ νοσοκομείου τῆς περιοχῆς, ὅπου νοσηλευόταν τίς τελευταῖες μέρες.

                   Ὁ π. Θεόδωρος, κατά κόσμο Λοΐζος, γεννήθηκε στό κατεχόμενο σήμερα χωριό τῆς ἐπαρχίας Ἀμμοχώστου, Φλαμούδι.  Νέος μετανάστευσε στό Λονδῖνο, ὅπου ἐργαζόταν γιά ἕνα καλύτερο αὔριο.  Στό πρόσωπο τῆς Σταυρούλας πρεσβυτέρας, ἀπό τήν Ἀκανθοῦ, ἔφτιαξε οἰκογένεια καί ἀπέκτησαν 5 παιδιά.  Κάποτε σκέφθηκε νά ἐγκαταλείψει τήν ξενιτειά καί νά ἐπανακάμψει στόν τόπο του.  Πράγματι πῆγε πίσω, ἐγκαταστάθηκε ἐκεῖ καί δημιούργησε ἐργασία γιά τόν ἑαυτό του καί τά παιδιά του.  Ἦρθε ὅμως ἡ λαίλαπα τοῦ 1974 ὁπότε ἐπέστρεψε «ἑκών ἄκων» στό Λονδῖνο καί πάλιν «πλοῖα καί δίκτυα».

Κάθε Κυριακή καί ἑορτή ὅμως ἔδιδε τό παρών του στήν ἐκκλησία μέ τόν Ἱερό Συνέκδημο στό χέρι.  Ἔψαλλε στό ἀναλόγιο, ὅπου μαθήτευσε στήν ἀνάγνωση τῶν ὕμνων καί τῶν κειμένων καθώς καί στό ψάλσιμο.  Ἔτσι  ἱκανοποιοῦσε τήν ἐσωτερική του ἔφεση.  Ἡ Ἐκκλησία προσέβλεψε στήν εὐλάβεια καί τήν ἀφοσίωση του καί τόν ἀνέδειξε στίς 5 Ἀπριλίου 1987 σέ διάκονο.  Στά Εἰσόδια τῆς Παναγίας τό 1989 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος.  Ἡ ἱερατική διακονία του χαρακτηρίζεται ἀπό τή προσήνεια καί τό γλυκύ χαμόγελό του, μέ τά ὁποῖα ἀντιμετώπιζε μικρούς καί μεγάλους καί τούς ἀφόπλιζε.  Αὐτά ἀποτελοῦσαν τά πνευματικά ὅπλα καί ἐφόδιά του.  Δυστυχῶς τά τελευταῖα χρόνια ἡ ὑγεία του ἄρχισε νά τόν καταβάλλει σέ σημεῖο πού τόν καθήλωσε στό στρῶμα καί ἔπειτα στό ἀναπηρικό καρροτσάκι.  Ἀπό τίς στῆλες τῆς διακονίας ἐκφράζουμε θερμά συλλυπητήρια, φιλάδελφη συμπάθεια πρός τήν πρεσβυτέρα του καί τά παιδιά τους καί συμμετέχουμε στό οἰκογενειακό πένθος τους.  Δοξάζουμε τό Θεό γιά τήν ἄδολη διακονία τοῦ ἀειμνήστου π. Θεοδώρου στήν Ἐκκλησία καί προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυσή του.  Ἡ εὐχή του νά συνοδεύει ὅλους.

                                                Α Ι Ω Ν Ι Α   ΑΥΤΟΥ   Η   Μ Ν Η Μ Η

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ: Τήν Κυριακή, 3η Νοεμβρίου 2013, τά Ἑλληνικά καί Κατηχητικά Σχολεῖα Ἀπ. Βαρνάβα, θά πραγματοποιήσουν καλλιτεχνική γιορτή ἀφιερωμένη στήν ἐθνική ἐπέτειο 28ης Ὀκτωβρίου 1940.  Τό πρόγραμμα θά λάβει χώρα στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων Παναγίας, ὥρα 4.00 μ.μ.  Ὅλοι εὐπρόσδεκτοι.  

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

28η Ὀκτωβρίου Δευτέρα Ἁγίας Σκέπης.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 4.00 μ.μ.

Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

1η Νοεμβρίου Παρασκευή Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ.

Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία, Ἀρτοκλασία καί Ἁγιασμός Πρωτομηνιᾶς ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

2α Νοεμβρίου Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

3η Νοεμβρίου Κυριακή Πέμπτη Λουκᾶ. 

              Ἀνακομιδή λειψάνων ἁγίου Γεωργίου μεγαλομάρτυρος.

Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα.

Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ.

Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 

Σωτηρούλα Χριστοφόρου       £ 20.00                 Μηλίτσα Σάββα    £ 50.00

Θεοδώρα Μηναΐδη στή μνήμη συζύγου της Γεωργίου             £100.00 Αἰμίλιος Καλυβίτης στή μνήμη

          διακόνου Μιχαήλ Παύλου καί ἐγγονῆς του Εὐθυμίας    £100.00

Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

 

Read Full Post »

 Τήν Κυριακή, 6η Ὀκτωβρίου 2013, στόν Καθεδρικό ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἔλαβε χώρα ὁ καθιερωμένος ἐτήσιος ἑορτασμός τῶν ἁγίων, οἱ ὁποῖοι διέλαμψαν στή μεγαλόνησο Κύπρο.  Τῆς Ἀρχιερατικῆς θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, ὁ ὁποῖος ἦταν καί ὁ ὁμιλητής τῆς ἡμέρας.  Προηγήθηκε ἀνάγνωση ἀποσταλέντος χαιρετισμοῦ ἀπό μέρους τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων καί Μ. Βρετανίας κ.κ. Γρηγορίου.  Ἐψάλη ἔπειτα Ἀρτοκλασία καί οἱ ἑορτασμοί ἔκλεισαν μέ λιτή δεξίωση, ἡ ὁποία δόθηκε στήν αἴθουσα τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα.  Στούς ἑορτασμούς συμμετεῖχαν ἡ Κυπριακή Ἑστία Λονδίνου σέ συνεργασία μέ τή Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.

Read Full Post »

 

 

 «Ὑπερδεδοξασμένος εἶ Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ φωστῆρας ἐπί γῆς τούς Πατέρας ἡμῶν θεμελιώσας, καί δι’ αὐτῶν πρός τήν ἀληθινήν πίστιν, πάντας ἡμᾶς ὁδηγήσας· πολυεύσπλαγχνε, δόξα σοι.»                     (Ἀπολυτίκιον)

            Μετά τήν ἀντιμετώπιση, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ὑπό τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Τριαδολογικοῦ καί Χριστολογικοῦ δόγματος καί πρίν ἀπό τό μεγάλο σχῖσμα, γεννήθηκε στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας τό πρόβλημα τῆς εἰκονομαχίας.  Μερικοί ἀπό τούς μέχρι τότε αἱρετικούς δέ μποροῦσαν νά διακρίνουν τήν τιμή, τήν ὁποία προσέφεραν οἱ πιστοί πρός τά εἰκονιζόμενα πρόσωπα, ἀπό τή λατρεία, ἡ ὁποία ἀνήκει μόνο στόν Ἅγιο Θεό.  Τόν ὄγδοο, λοιπόν, αἰῶνα ἐμφανίζεται ἡ εἰκονομαχία καί εὑρίσκεται ἀντιμέτωπη μέ τήν εἰκονολατρία.  Ἡ κάθε μερίδα εἶχε τούς δικούς της ἐκπροσώπους καί τούς δικούς της ὀπάδους.

            Οἱ ἐχθροί τῶν εἰκόνων συναποτελοῦν τούς εἰκονομάχους καί οἱ φίλοι τῶν εἰκόνων συναποτελοῦν τούς εἰκονολάτρες.  Μέσα στίς δύο παρατάξεις ὑπάρχουν κληρικοί καί λαϊκοί ὅλων τῶν βαθμῶν.  Οἱ κληρικοί ὅμως καί οἱ μοναχοί οἱ πιό πολλοί ὑποστηρίζουν τίς εἰκόνες, χωρίς βέβαια νά ἀπουσιάζουν ἀπό τήν παράταξή τους καί αὐτοί, οἱ ὁποῖοι προβαίνουν σέ ὑπερβολές καί καταχρήσεις.Κάποιοι ἔξυναν τίς εἰκόνες καί ἔπιναν αὐτά τά ὁποῖα ἀφαιροῦσαν ἀπό τήν εἰκόνα.  Κάποιοι ἄλλοι τοποθετοῦσαν τό σῶμα τοῦ Κυρίου πάνω στίς εἰκόνες καί μεταλάμβαναν ἀπό ἐκεῖ.  Ἄλλοι δέ ἀπέδιδαν σ’ αὐτές λατρευτική προσκύνηση.

            Ἐνώπιον αὐτῶν τῶν καταστάσεων ὁ αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου Λέων Γ΄ ὁ Ἴσαυρος ἐπενέβη μέ δύο διατάγματα ἐναντίον τῶν ἁγίων εἰκόνων.  Τό πρῶτον ἐξεδόθη τό ἔτος 726 καί διελάμβανε τήν ἀνάρτηση τῶν εἰκόνων ψηλά μέσας στούς ναούς, ὥστε νά μή μποροῦν νά τίς προσκυνοῦν οἱ πιστοί.  Ἐπειδή ὅμως ἀντιμετώπισε ἰσχυρή ἀντίδραση προέβη στήν ἔκδοση δευτέρου διατάγματος τό ἔτος 730, μέ τό ὁποῖο διέτασσε τήν καταστροφή τῶν εἰκόνων καί τήν ἀποβολή τους ἀπό τούς χώρους λατρείας.   Ἡ θύελλα ἡ ὁποία ξέσπασε, παρά τή σύγκληση τῆς Ἑβδόμης Οἰκουμενικῆς συνόδου τό 787 στή Νίκαια τῆς Βιθυνίας, κράτησε πέραν τῶν ἑκατόν ἐτῶν.  Αὐτή στοίχισε στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας σέ μεγάλη κλίμακα.  Ὑπῆρξαν διωγμοί, μαρτύρια, θάνατοι, ἐξορίες καί περιπέτειες.

            Στήν παροῦσα φάση τοῦ προβλήματος λύση προσέφερε ἡ σύνοδος τῆς Νικαίας.  Τή σύνοδο συνεκάλεσε ἡ αὐτοκράτειρα Εἰρήνη ἡ Ἀθηναία, σύζυγος τοῦ ἀποθανόντος αὐτοκράτορος Λέοντος Δ΄, ἡ ὁποία τώρα ἐπετρόπευε τόν ἀνήλικο υἱό της Κωνσταντῖνο τόν Στ΄.  Πατριάρχης τότε ἦταν ὁ Ταράσιος.  Ἡ σύνοδος ἄρχισε τό ἔργο της στή Νίκαια καί ἔπειτα συνέχισε καί τό ὁλοκλήρωσε στήν Κωνσταντινούπολη.  Γιά τίς εἰκόνες ἔγραψε ὁ Λεόντιος ὁ ἐπίσκοπος Νεαπόλεως (Λεμεσοῦ) λόγους, ἀπό τούς ὁποίους σώζονται μόνο μικρά τεμάχια.  Ἀκολούθησε ὅμως ὁ διαπρεπής θεολόγος τῆς Ἐκκλησίας Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος ἔγραψε τρεῖς ἐκτενεῖς λόγους ὑπέρ τῶν εἰκόνων.  Ἡ σύνοδος υἱοθέτησε ὡς διδασκαλία της στόν ὅρο της τά κείμενα τοῦ Δαμασκηνοῦ.

            Ἡ σύνοδος μέσα στή διδασκαλία της ἔκανε τή διάκριση τῆς τιμητικῆς προσκυνήσεως ἀπό τή λατρευτική προσκύνηση.  Ὁ Δαμασκηνός λέγει: «ἡ γάρ τῆς εἰκόνος τιμή ἐπί τό πρωτότυπον διαβαίνει καί ὁ προσκυνῶν τήν εἰκόνα προσκυνεῖ τοῦ εἰκονιζομένου τήν ὑπόστασιν».  Ἄλλος πατέρας τῆς Ἐκκλησίας διετύπωσε τή γνώμη ὅτι οἱ εἰκόνες ἀποτελοῦν τά βιβλία τῶν ἀγραμμάτων. 

 

            Οἱ Εἰκόνες στολίζουν τούς ναούς, τίς οἰκίες, τούς χώρους ἐργασίας, τά σχολεῖα, τά ὀχήματα, τά νοσοκομεῖα καί ἄλλα ἱδρύματα.  Ὁ ἀσπασμός τῶν εἰκόνων ἀπό μέρους τῶν πιστῶν ἐκφράζει τιμή καί σεβασμό πρός τά εἰκονιζόμενα πρόσωπα καί παρέχει εὐκαιρία στούς πιστούς νά ἐνθυμηθοῦν τή ζώη τῶν ἁγίων καί νά ἀγωνισθοῦν νά τούς μιμηθοῦν.  Οἱ πιστοί δίδουν τά ὀνόματα τῶν ἁγίων στά παιδιά τους γιά νά προσβλέπουν αὐτά στό νά τούς μιμηθοῦν καί νά ἔχουν ἐπίσης τήν προστασία τους.  Τιμή πρός τούς ἁγίους παρέχεται καί μέ τό κτίσιμο ναῶν, τούς ὁποίους ἀφιερώνουν στά ὀνόματα τῶν ἁγίων.  Κατά τά ἐγκαίνια ναῶν μέσα στήν ἁγία Τράπεζα, τήν ὥρα τοῦ καθαγιασμοῦ, τοποθετοῦνται τεμάχια ἁγίων λειψάνων.

            Οἱ εἰκόνες τῆς βυζαντινῆς τεχνοτροπίας δέν ἔχουν σκοπό νά ἐμφανίσουν τά εἰκονιζόμενα πρόσωπα μέ τίς ἀναλογίες τῆς φυσικῆς τους διάστασης.  Παρουσιάζονται μᾶλλον ἀπαφθαρτισμένα, ἐξαϋλωμένα καί ἁγιασμένα.  Οἱ ἅγιοι ζοῦν τήν κατάσταση τῆς θέωσης.  Αὐτό ἀκριβῶς ἐπιχειρεῖται νά δείξουν καί οἱ ἅγιες εἰκόνες.  Ὁ Μέγας Βασίλειος λέγει ὅτι: «ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἔνεστι (ἐνυπάρχει) στίς εἰκόνες καί τά λείψανα τῶν ἁγίων».  Γιά τοῦτο γίνεται λόγος γιά εἰκόνες οἱ ὁποῖες εἶναι θαυματουργές καί χαριτόβρυτα λείψανα, τά ὁποῖα παρέχουν στούς πιστούς θεραπεῖες.  Τιμή ἀποδίδεται καί στόν Τίμιο Σταυρό, γιατί ὁ σταυρωθείς Κύριος τόν πότισε μέ τό πανάσπηλο αἷμά Του καί τόν ἁγίασε.

            Τά ἀγάλματα, τά ὁποῖα χρησιμοποιεῖ ἡ Δυτική Ἐκκλησία στούς χώρους λατρείας, ἀποτελοῦν μιά ἀντίθεση μέ τούς ὄγκους τούς ὁποίους παρουσιάζουν, σέ σύγριση πρός τίς βυζαντινές εἰκόνες.  Φαίνεται ὅμως ὅτι τοῦτο ἔχει κατανοηθεῖ στίς μέρες μας σέ μεγάλη κλίμακα, γιά τοῦτο καί βλέπουμε ὅλοι πιά νά ἐπιζητοῦν νά ἀποκτήσουν βυζαντινές εἰκόνες, τίς ὁποῖες ἀναρτοῦν στούς χώρους λατρείας καί σέ ἄλλα μέρη.  «Τήν ἄχραντον εἰκόνα σου προσκυνοῦμεν Ἀγαθέ.  Σῶσον ἡμᾶς.  Ἀμήν!

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τό Σαββατοκύριακο, τῶν 5ης καί 6ης Ὀκτωβρίου 2013, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στόν Καθεδρικό μας ναό, οἱ ἀκόλουθοι:

                        Ὁ Φώτιος, υἱός τῶν Danny Curtis καί Ἄννας, τό γένος Κυριάκου, μέ ἀνάδοχο τόν Κυριάκο Κυριάκου.

                        Ἡ Μαρίνα, θυγατέρα τῶν Danny Curtis καί Ἄννας, τό γένος Κυριάκου, μέ ἀνάδοχο τήν Ἄνδρια Κυριάκου.

                        Ὁ Λάμπρος, υἱός τῶν Ἀρτέμη Χατζῆ-Γεωργίου καί Κωνσταντίνας, τό γένος Λουκαΐδου, μέ ἀνάδοχο τό Μάριο Μιλτιάδου, καί

                        Ἡ Ἰζαμπέλλα-Μία, θυγατέρα τῶν Γεωργίου Κονῆ καί Γεωργίας, τό γένος Νικολάου, μέ ἀνάδοχο τή Μαρία Θεοδοσίου.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ: Τούς σεβαστούς καί προσφιλεῖς ἡλικιωμένους μας δεξιώθησαν τήν Τρίτη, 8η Ὀκτωβρίου 2013, ἡ οἰκογένεια τῶν Γεωργίου καί Φούλας Νεοκλέους, στή μνήμη τῶν γονέων τους Λέλλας, Παναγιώτη, Μάρθας καί Νεοκλῆ.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τούς φιλογενεῖς δωρητές.

ΚΗΔΕΙΕΣ:  Στόν Καθεδρικό ναό τῆς Παναγίας, ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Ἀρέστη Παπαγιάννη, τή Δευτέρα, 7η Ὀκτωβρίου καί Δήμου Κασιουμέρη, τήν Παρασκευή, 11η Ὀκτωβρίου 2013.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν μεταστάντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:  Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ:  Τήν Κυριακή, 6η Ὀκτωβρίου 2013, στόν Καθεδρικό ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἔλαβε χώρα ὁ καθιερωμένος ἐτήσιος ἑορτασμός τῶν ἁγίων, οἱ ὁποῖοι διέλαμψαν στή μεγαλόνησο Κύπρο.  Τῆς Ἀρχιερατικῆς θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, ὁ ὁποῖος ἦταν καί ὁ ὁμιλητής τῆς ἡμέρας.  Προηγήθηκε ἀνάγνωση ἀποσταλέντος χαιρετισμοῦ ἀπό μέρους τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων καί Μ. Βρετανίας κ.κ. Γρηγορίου.  Ἐψάλη ἔπειτα Ἀρτοκλασία καί οἱ ἑορτασμοί ἔκλεισαν μέ λιτή δεξίωση, ἡ ὁποία δόθηκε στήν αἴθουσα τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα.  Στούς ἑορτασμούς συμμετεῖχαν ἡ Κυπριακή Ἑστία Λονδίνου σέ συνεργασία μέ τή Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

18η Ὀκτωβρίου Παρασκευή Λουκᾶ τοῦ Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ, Μαρίνου τοῦ γέροντος.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

                  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.30 π.μ.

19η Ὀκτωβρίου Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

20η Ὀκτωβρίου Κυριακή Ἕκτη Λουκᾶ.  Ἁγίων Ἀρτεμίου μεγαλομάρτυρος καί Γερασίμου ὁσίου τοῦ ἐν Κεφαλληνία.

Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα.

Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ.

Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ἐλισάβετ Santos        £ 10.00                        Μαρία Ζαοσκούφη                £ 20.00

Κ. Παύλου                 £ 10.00                        Ἀνώνυμος                               £100.00

Ἀνώνυμος                   £ 10.00                        Ἀνώνυμος                               £ 25.00

Στέλλα Φώτη             £ 20.00                        Ἀνώνυμος                               £ 75.00

Ἀνδρούλα Χατζημιχαήλ στή μνήμη Παναγιώτας Σκετσίου                     £ 20.00

Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

 

 

Cyprus the famous is delighted in celebrating your venerable feast and cheerfully takes pride in your achievements, apostles and Hosioi and divine hierarchs and anonymous which you always embrace with your warm help as you have boldness towards the Lord.                         (Church Hymn).

Dear Brothers and Sisters in the Lord,

                        The Anglican army Chaplain, Father John Hackett, who served under this capacity twice in Cyprus wrote the history of the Orthodox Church in Cyprus in three volumes, which he covers the years from the beginning up to the English occupation that began in the year 1878 A.D.  This work was translated into Greek and supplemented by Charilaos I. Papaioannou.  Father John Hackett wrote a prologue for the Greek translation referring to the Orthodox faith.  Among other things he wrote the following:

                        Indeed, the Cypriots could reasonably be proud for their august church.  This is the most honourable inheritance which survived among them from the legendary past and the golden link which connects them with the early centuries of the faith, is the only defender which always fought with boldness as their prime defender against the invader from the west and the ottoman tyrant.  The Cypriots are indebted towards this unique faith which contributed to the survival of their moral and religious feelings which assists towards the creation of healthy personalities.  This faith retained the lamp of the country and Orthodoxy firmly and awake during the years which without that lamp this faith would have been extinguished many centuries before.  Its spiritual children will never be able to honour and respect this faith beyond what is necessary for these priceless services which this belief brought.  (Prologue Vol.1 page 12).

24

 

                        The esteemed community of St Barnabas takes pride in celebrating the annual feast and the festive celebrations of the Saints who glorified and adorn the most Holy and ApostolicChurch of the island of Cyprus, for the last eighteen years with the admirable co-operation of Hestia of London and the Ladies’ Auxiliary Society of PANTANASSA.  The celebrations in this Community were launched in October 1995.  This year’s celebrations mark the nineteenth anniversary.

                        For over twenty centuries of the evangelical life, the Saints of Cyprus played an important role in the life of Greek Orthodox people for, by their example, their teaching, sacrifices, the asceses, the cultivation of the Gospel virtues were themselves graced and also led many people towards the truth and the light, nurtured with the treasures of faith all the generations since the missionary visit of the Apostles Barnabas, Paul and John-Mark up to this day.

                        When someone studies carefully the pages of the Church history, starting from the Acts of the Apostles, one learns that the faith of Christ reached Cyprus firstly informally with the visit of St Lazarus, the friend of Christ and some others, who, following the martyrdom and stoning of the Protomartyr and Archdeacon Stephen, arrived in Cyprus and began teaching the Gospel in the towns and villages.

                        As has already been mentioned, after Lazarus, followed Barnabas who was a Jew by birth, but was born in Cyprus.  Later on he was sent to Jerusalem and became a fellow student of divine Paul studying at the feet of the great rabbi Gamaliel.  Barnabas was accompanied during his journey to Cyprus by Paul and Mark.

Barnabas longed to spread the light of the gospel in Cyprus his birthplace.  Luke the Evangelist, in his book of the Acts of the Apostles, narrating the events of the life of the Early Church, says that when Barnabas and Paul with others were present at the Divine Liturgy in Antioch, the Holy Spirit gave them the following instruction:  “Now separate to Me Barnabas and Saul for the work to which I have called them.” (Acts: 13: 2).

                        The three Apostles arriving in Cyprus ordained deacons, presbyters and bishops so as to organise the newly-established Church of the island.  St Lazarus was ordained Bishop of Kitium.  St Heraklidios was ordained Bishop of Tamasos and many others were instituted to other sees.  Luke the Evangelist also records the episode with the sorcerer Elymas that is the advisor of Sergius Paulus, the governor of Paphos.  The sorcerer tried to prevent the Apostles from teaching the faith to Sergius Paulus.

                        This provocation led Paul to blind Elymas and following that, Sergius Paulus became a member of the Church.  Thus, we have the first Christian among the nobility in Europe.  In the following years in the life of the Cypriot Church appear illumined personalities and eminent theologians, such as St Epiphanios Archbishop of Constantia, St Spyridon, who was illiterate but full of grace and a miracle worker, Leontios of Neapolis, who wrote three homilies about the icons, St Neophytos who was an aescetic and a learned man, St Hilarion the Great, the Neomartyr Polydoros, St Panaretos of Paphos, and the recent Saint Philoumenos the hieromartyr and others.

                        All these saints being members of the invisible and triumphant church, pray for all of us who are members of the visible and military Church.  They pray for us to retain the faith intact and whole so as not to give in to the temptations and troubles of the present time but to hold the emblem of faith soaring high in the sky for the glory of Christ and our salvation.  Amen!

C O M M U N I T Y   N E W S

 

HOLY  PARACLESIS:  On Tuesdays at 12.00 noon, prior to the meals given in honour of our Lady, the Holy Paraclesis of our Lady is sung at St Barnabas Greek Orthodox Church.  We believe that the difficult times which our people go through need more prayer for comfort, consolation and more courage to face life.

MEALS FOR  THE  ELDERLY:     The meals for the elderly, after the summer holidays, re-started in mid-September.  During the months of September and October the meals were subsidised by the following:  Sozos Yiannoudis;  the family of Eleni Antoniou and various donors in memory of their beloved Andreas Antoniou;  Marios and Koulla Minaides in memory of their beloved father Georgios;  Georgios and Foula in memory of their beloved parents Lella, Panayiotis, Martha and Neoclis;  Greek Women’s Philanthropic Association (Finchley and Barnet) and the Ladies’ Auxiliary Society of PANTANASSA.  We thank all the kind donors for their generosity and consideration towards this worthy cause.

RENEWAL  OF  SUBSCRIPTIONS:  The subscriptions for the Community (£50.00), Pantanassa (£25.00) and the Archdiocese Magazine (£15.00) are now due.  If you have not already paid your subscriptions or wish to subscribe to any or all of these you may contact our Community’s offices.

GREEK  SCHOOL  LESSONS:  St BarnabasGreekSchool has already begun its lessons.  From Saturday, 7th September 2013, two sessions are held:  one in the morning from 9.30 a.m.-1.00 p.m. and another session from 2.30 p.m.–till 6.00 p.m.  We respectfully ask all the parents who have not yet enrolled their children to do so.  Any other parents who have not yet brought their children to the Greek classes we will be pleased to welcome them.

“ST  ANDREW”  THE  APOSTLE  SECONDARY  SCHOOL:  For many years an attempt was made to establish a Greek Orthodox Secondary School.  With God’s grace, finally, this dream has become a reality.  From this September, St Andrew the Apostle Secondary School is operating daily in the premises which are located in: Building 5, North London Business Park, London N11 1NP.  About eighty children started their education attending their first year.  These days the school is preparing to welcome its candidates for the next year.  On Monday, 7th October 2013,  there is an open day for this purpose from 6.00 p.m. to 8.00 p.m.  The Head Teacher, Mr Robert Ahearn and his staff will be there to meet the parents and answer their questions.  His Eminence Gregorios, Archbishop of Thyateira and Great Britain visited the school on Thursday, 26th September 2013, and blessed the children, the staff and the parents.  If you would like to contact the school, its telephone number is 020 3195 5444.  Additionally, there is an Email address which is:  admin@standrewtheapostle.org.uk

Read Full Post »

 

 

«Κύπρος ἡ περίφημος τέρπεται, ἑορτάζουσα ὑμῶν, τήν σεβασμίαν ἑορτήν, καί σεμνύνεται φαιδρῶς, ταῖς ἀριστείαις ταῖς ὑμῶν, Ἀπόστολοι, καί Μάρτυρες καί Ὅσιοι, καί θεῖοι Ἱεράρχαι καί ἀνώνυμοι, ἥν περιέπετε πάντοτε, θερμαῖς ὑμῶν ἀντιλήψεσιν, ὡς ἔχοντες παῤῥησίαν πρός τόν Κύριον.»                          (Τροπάριο τῶν αἴνων)

 

                        Ὁ ἀγγλικανός στρατιωτικός ἱερέας π. Ἰωάννης Hackett, ὁ ὁποῖος ὑπηρέτησε ὑπό αὐτήν τήν ἰδιότητα δύο φορές στήν Κύπρο, ἔγραψε ἔνα τρίτομο ἔργο γιά τήν ἱστορία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, τό ὁποῖο καλύπτει ὅλα τά χρόνια ἀπό τήν ἀρχή μέχρι τήν Ἀγγλική κατοχή, ἡ ὁποία ἄρχισε τό 1878 μ.Χ.  Τό ἔργο τοῦτο κατόπιν μετέφρασε στήν ἑλληνική γλῶσσα καί συμπλήρωσε ὁ Χαρίλαος Ι. Παπαϊωάννου.  Τήν ἑλληνική μετάφραση ὁ π. Ι. Hackett προλογίζει καί  ἀναφερόμενος στήν Ὀρθόδοξη πίστη μεταξύ ἄλλων λέγει τά ἀκόλουθα:

                   «Ἀληθῶς οἱ Κύπριοι δύνανται εὐλόγως νά ὦσιν ὑπερήφανοι διά τήν γεραράν αὑτῶν Ἐκκλησίαν.  Αὕτη εἶναι ἡ τιμιωτάτη κληρονομία ἥτις σῴζεται ἐν μέσῳ αὐτῶν ἀπό τοῦ θρυλικοῦ παρελθόντος, καί ὁ χρυσοῦς δεσμός ὁ συνάπτων αὐτούς πρός τούς ἀπωτάτους χρόνους τῆς Πίστεως.  Αὕτη εἶναι ὁ μόνος πρόμαχος, ὅστις πάντοτε μετά τόλμης πρωτηγωνίστησεν ἐν τῇ ἀμύνῃ αὐτῶν κατά τε τοῦ ἐκ δυσμῶν ἐπιδρομέως καί τοῦ ὀθωμανοῦ τυράννου.  Εἰς ταύτην μόνην ὀφείλουσιν οἱ Κύπριοι τήν διάσωσιν τῶν ἠθικῶν καί θρησκευτικῶν ἐκείνων συναισθημάτων, ἅτινα συντελοῦσι τόν ἀπαρτισμόν λαοῦ.  Αὕτη συνετήρησε τήν λυχνίαν τῆς Πατρίδος καί τῆς Ὀρθοδοξίας σταθερῶς ἀκοίμητον ἐν χρόνοις καθ’ οὕς ἄνευ αὐτῆς ἡ λυχνία αὕτη θά εἶχε σβεσθῇ πρό πολλῶν αἰώνων.  Τά πνευματικά αὐτῆς τέκνα οὐδέποτε θά δυνηθῶσι νά τιμήσωσι καί σεβασθῶσιν αὐτήν πέρα τοῦ δέοντος διά τάς ἀτιμήτους ταύτας ὑπηρεσίας ἅς αὕτη προσήνεγκεν»  (Πρόλογος, Τ. Α’ σ. ιβ΄).

                        Ἡ μεγαλώνυμη κοινότητα τοῦ Ἀποστόλου  Βαρνάβα σεμνύνεται, γιατί τά τελευταῖα δεκαοκτώ χρόνια ἀξιώθηκε νά τελεῖ, σέ ἀγαστή συνεργασία μέ τήν ΕΣΤΙΑ Λονδίνου καί τή Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ, τήν ἐτήσια μνήμη καί τούς πανηγυρικούς ἑορτασμούς ὅλων τῶν ἁγίων, οἱ ὁποῖοι ἐκλέϊσαν καί κοσμοῦν τήν Ἁγιωτάτη καί Ἀποστολική Ἐκκλησία τῆς Μεγαλονήσου Κύπρου.  Οἱ ἑορτασμοί ἐδῶ ἐγκαινιάσθησαν τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1995.  Οἱ ἐφετινοί ἀποτελοῦν τούς δεκάτους ἐνάτους ἑορτασμούς.

                   Μέσα στούς εἴκοσι αἰῶνες καί πλέον τοῦ εὐαγγελικοῦ βίου οἱ Ἅγιοι τῆς Κύπρου διεδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στή ζωή τῶν Ἑλλήνων Κυπρίων, γιατί μέ τό παράδειγμα, τή διδασκαλία, τή θυσία, τήν ἄσκηση, τήν καλλιέργεια τῶν εὐαγγελικῶν ἀρετῶν χαριτώθησαν οἱ ἴδιοι, ὁδήγησαν δέ πολλούς στήν ἀλήθεια καί τό φῶς, γαλούχησαν μέ τά νάματα τῆς εὐαγγελικῆς πίστεως ὅλες τίς γενεές ἀπό τήν ἱεραποστολική ἐπίσκεψη τῶν Ἀποστόλων Βαρνάβα, Παύλου καί Ἰωάννου-Μάρκου, μέχρι καί τίς μέρες μας.

                   Ὅταν κάποιος προβαίνει σέ ἀναδίφηση τῶν σελίδων τῆς ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, πληροφορεῖται ὅτι ἡ πίστη τοῦ Χριστοῦ ἔφθασε στήν Κύπρο πρῶτον ἀνεπίσημα, μέ τήν ἄφιξη τοῦ ἁγίου Λαζάρου τοῦ φίλου τοῦ Χριστοῦ καί ἄλλων, οἱ ὁποῖοι μετά τό μαρτύριο καί τό λιθοβολισμό τοῦ Πρωτομάρτυρα καί Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου ἀφίχθησαν στήν Κύπρο καί ἄρχισαν νά διαδίδουν στίς πόλεις καί τά χωριά τό Εὐαγγέλιο.  Ἔπειτα ὅμως, ὅπως ἤδη εἰπώθηκε, ἀκολούθησε ὁ Βαρνάβας, ὁ ὁποῖος ἦταν ἑβραῖος τήν καταγωγή, γέννημα ὅμως τῆς Κύπρου καί συμφοιτητής κατόπιν τοῦ θείου Παύλου στά Ἱεροσόλυμα παρά τούς πόδας τοῦ μεγάλου ραββίνου Γαμαλιήλ, συνοδευόμενος ἀπό τούς Παῦλο καί Μᾶρκο.

3

                   Ὁ Βαρνάβας ἐπιθυμοῦσε νά μεταδώσει τό φῶς τοῦ Εὐαγγελίου στή γενέτειρά του Κύπρο.  Ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς μᾶς πληροφορεῖ στίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, ὅτι εὑρισκομένου τοῦ Βαρνάβα καί Παύλου μαζί μέ ἄλλους σέ τέλεση τῆς θείας Λειτουργίας στήν Ἀντιόχεια, τό Ἅγιο Πνεῦμα τούς ἔδωσε τήν ἀκόλουθη ἐντολή: «ἀφορίσατε δή μοι τόν Βαρνάβαν καί τόν Σαῦλον εἰς τό ἔργον ὅ προσκέκλημαι αὐτούς·» (Πραξ. ιγ΄ 2)  Νά μοῦ ξεχωρίσετε τόν Βαρνάβα καί τόν Σαῦλο γιά τό ἔργο, γιά τό ὁποῖο τούς ἔχω καλέσει.

                   Ἡ τριανδρία τῶν ἀποστόλων μέ τήν ἄφιξή τους στήν Κύπρο χειροτόνησαν διακόνους, πρεσβυτέρους καί ἐπισκόπους, ὥστε νά στελεχώσουν τήν τοπική Ἐκκλησία.  Ὁ ἅγιος Λάζαρος χειροτονήθηκε Ἐπίσκοπος Κιτίου.  Ὁ ἅγιος Ἡρακλείδιος ἐγένετο Ἐπίσκοπος Ταμασοῦ καί ἄλλοι πολλοί.  Ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς ἀναφέρει ἐπίσης τό ἐπεισόδιο μέ τό μάγο Ἐλύμα, δηλαδή τό σύμβουλο τοῦ Σεργίου Παύλου τοῦ Κυβερνήτη τῆς Πάφου, ὁ ὁποῖος ἐπεχείρησε νά ἐμποδίσει τούς Ἀποστόλους νά διδάξουν στό Σέργιο τήν πίστη.

                   Αὐτό προκάλεσε τό θεῖο Παῦλο, ὁ ὁποῖος τύφλωσε τόν Ἐλύμα καί στή συνέχεια δέχθησαν τό Σέργιο Παῦλο ὡς μέλος τῆς Ἐκκλησίας.  Ἔτσι ἔχουμε τόν πρῶτο χριστιανό ἐπίσημο ἄρχοντα τῆς Εὐρώπης.  Στή συνέχεια τῆς ζωῆς τῆς Κύπριδος Ἐκκλησίας ἔχουμε μορφές φωτισμένες καί διαπρεπεῖς θεολόγους, ὅπως ὁ Ἅγιος Ἐπιφάνιος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίας, ὁ Ἅγιος Σπυρίδων, ἀγράμματος ἀλλά χαριτωμένος καί θαυματουργός, ὁ Λεόντιος Νεαπόλεως, ὁ Ἅγιος Νεόφυτος ἀσκητής καί λόγιος, ὁ Ἅγιος Ἱλαρίων ὁ Μέγας, ὁ Νεομάρτυρας Πολύδωρος, ὁ ἅγιος Πάφου Πανάρετος, ὁ Ἰερομάρτυρας Φιλούμενος καί ἄλλοι.

                   Ὅλοι αὐτοί οἱ ἅγιοι μέλη τῆς ἀόρατης καί θριαμβεύουσας Ἐκκλησίας δέονται γιά ὅλους ἐμᾶς τά μέλη τῆς ὁρατῆς καί στρατευομένης Ἐκκλησίας  νά κρατήσουμε τήν πίστη ἀσυνῆ καί ἀλώβητη, νά μήν ὑποκύψουμε στούς πειρασμούς καί τά δεινά τοῦ παρόντος ἀλλά νά κρατήσουμε τή σημαία τῆς πίστεως ἀναπεπταμένη ψηλά γιά τή δόξα τοῦ Χριστοῦ καί τή δική μας σωτηρία.   Ἀμήν!

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τήν Κυριακή, 29η Ὀκτωβρίου 2013, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο ἐτελέσθη στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι:

                   Ὁ Χρυσόστομος-Ἠλίας, υἱός τῶν Ἀνδρέου Λαδοπούλη καί Μαρίας, τό γένος Εὐαγόρου, μέ ἀναδόχους τούς Εὐαγόρα καί Κυριάκο Εὐαγόρου.  Ὁ Στέλιος-Μιχαήλ, υἱός τῶν Γιάννη Στυλλῆ καί Stephanie, τό γένος Sist, μέ ἀναδόχους τούς Κυριάκο Ἀποστόλου καί Michelle Styllis, καί

                   Ὁ Ἐλευθέριος-Leo, υἱός τῶν James Priest καί Θεοδοσίας, τό γένος Παύλου, μέ ἀναδόχους τούς Νικόλα καί Ἀνδρέα Μιχαήλ.

                   Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς σεβαστούς καί προσφιλεῖς ἡλικιωμένους μας δεξιώθηκαν, τήν Τρίτη, 1η Ὀκτωβρίου 2013, ἡ οἰκογένεια τῶν Μαρίου καί Κούλας Μηναΐδη, στή μνήμη τοῦ προσφιλοῦς πατέρα τους Γεωργίου.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τούς φιλογενεῖς δωρητές.

ΚΗΔΕΙΑ: Στόν Καθεδρικό ναό τῆς Παναγίας, τήν Τρίτη, 1η Ὀκτωβρίου 2013, ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῆς ἀείμνηστης Φλωρέντζας Πίτρακου.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῆς μεταστάσης καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους της.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Τήν Τετάρτη, 2α Ὀκτωβρίου 2013, πραγματοποιήθηκε ἡ τακτική μηνιαία συνεδρία τοῦ Δ. Συμβουλίου τῆς κοινότητος, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου.  Τό σῶμα μετά τά καθιερωμένα ἀσχολήθηκε μέ τά ἀκόλουθα: Ἐνημέρωση γιά τίς ἐργασίες συντηρήσεως τῶν κοινοτικῶν χώρων, ἡ ἐπικείμενη ἀνέγερση τῶν γραφεῖων, οἱ ἐθνικοί ἑορτασμοί ἀπό τούς Ἑλληνορθοδόξους καί τό σχολεῖο, τό γυμνάσιο «Ἀπόστολος Ἀνδρέας», ἄλλα σχολικά ζητήματα καί διάφορα ἄλλα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος.  Προσῆλθαν 13 πρόσωπα.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

7η Ὀκτωβρίου Δευτέρα Ἁγίων Σεργίου καί Βάκχου μεγαλομαρτύρων Εὐσεβίου καί Φίληκος μαρτύρων καί Πολυχρονίου ἱερομάρτυρος. 

                  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 4.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

9η Ὀκτωβρίου Τετάρτη Ἰακώβου ἀποστόλου υἱοῦ τοῦ Ἀλφαίου, ὁσίων Ἀνδρονίκου καί Ἀθανασίας, Ἀβραάμ τοῦ δικαίου καί Λώτ ἀνεψιοῦ του.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία και΄Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

12η Ὀκτωβρίου Σάββατο Ὁσίου Ἐπικτήτου.

Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.  Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

13η Ὀκτωβρίου Κυριακή Τετάρτη Λουκᾶ.  Ἁγίων Πατέρων τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου στή Νίκαια τῆς Βιθυνίας.

Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα.

Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ.

Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 

Οἰκ. Νικολάου καί Ἀσημένιας £100.00 Ἀνώνυμος                 £ 10.00

Κυριάκος καί Οὐρανία Τοφῆ          £400.00      Ἀνώνυμος                 £350.00

Μαρούλα Νεοκλέους στή μνήμη τοῦ συζύγου της Κυριάκου         £ 50.00

Βασούλα Αὐξεντίου στή μνήμη Σταυρούλας Κυριάκου                    £ 20.00

Λάζαρος Γαβριήλ στή μνήμη μητρός αὐτοῦ Ἀνδριάνας                    £ 40.00        

 

Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

Read Full Post »