Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Σεπτεμβρίου 2009

Στίς γραμμές οἱ ὁποῖες θά ἀκολουθήσουν, θά καταβάλω προσπάθεια νά δώσω μιά περιληπτική ἔκθεση τῆς συμμετοχῆς τῆς ὁμάδος τῶν ἐκπαιδευτικῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, ἡ ὁποία συμμετεῖχε στά μαθήματα τοῦ ἐπιμορφωτικοῦ σεμιναρίου στήν Κύπρο.

 Μέ μεγάλη χαρά πληροφορηθήκαμε ἀπό τό Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπό μας τήν πρόσκληση τήν ὁποία ἀπέστειλε τό πανεπιστήμιο Κύπρου γιά νά συμμετέχουν ἐκπαιδευτικοί τῆς ὀμογένειας στό ἐπιμορφωτικό σεμινάριο στή Μεγαλόνησο. Ἔτσι ἡ ἐπιλογή τῶν συμμετεχόντων ἐγένετο ἀπό τό Σεβασμιώτατο. Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή ἐπιθυμοῦμε νά εὐχαριστήσουμε θερμά ὅσοι τύχαμε αὐτοῦ τοῦ προνομίου. Τήν Κυριακή 12-7-09 ὥρα 10:30 νυχτερινή ἀναχωρήσαμε ἀπό τόν ἀερολιμένα τοῦ Heathrow μέ πτήση τῶν Κυπριακῶν ἀερογραμμῶν γιά τή Λάρνακα. Ὁ πανοσιολογιώτατος π. Βασίλειος Παπαβασιλείου, ὁ πρεσβύτερος Σταῦρος Σολωμοῦ, οἱ διάκονοι Παῦλος Γρηγορίου καί Μᾶρκος Mitchell καί ὁ θεολόγος Κωνσταντῖνος Θεοχάρους ἀποτελέσαμε τήν ὁμάδα. Σκοπός τῆς ἐπισκέψεως ἦταν ἡ παρακολούθηση ἐπιμορφωτικοῦ ἐκπαιδευτικοῦ σεμιναρίου διάρκειας δεκατριῶν ἡμερῶν. Τοῦτο ὀργάνωσε τό πανεπιστήμιο Κύπρου σέ συνεργασία μέ τήν Ἱερᾶ Ἀρχιεπισκοπή Ἀμερικῆς. Τό θέμα τοῦ σεμιναρίου ἦταν ἡ ἑλληνική ὡς δεύτερη γλώσσα. Φθάσαμε στήν Κύπρο τή Δευτέρα 13η Ἰουλίου ὥρα 4:30 πρωινή. Στόν ἀερολιμένα Λάρνακας μᾶς ὑποδέχθηκε ἀπεσταλμένος τοῦ πανεπιστημίου Κύπρου, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ μᾶς παρέλαβε μᾶς ὁδήγησε στή Λευκωσία. Ὁ χῶρος διαμονῆς ἦταν στίς φοιτητικές ἑστίες στήν Ἀγλαντζιά. Ὅταν φθάσαμε ἐκεῖ μᾶς περίμενε ὁ ἐπιστάτης τῶν ἑστιῶν τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἱδρύματος, ὁ ὁποῖος μᾶς παρέδωσε τά κλειδιά τῶν δωματίων ὅπου διαμείναμε. Τήν εὐθύνη τῆς ἐκπαιδευτικῆς ὁμάδας ἀνέλαβε μετά ἀπό πρόταση τοῦ πατρός Βασιλείου ὁ θεολόγος Κωνσταντῖνος Θεοχάρους. Γιά τοῦτο ἐνημερώθηκε ὁ πρωτοσυγκελλεύων τῆς Ἱεράς Ἀρχιεπισκοπῆς Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος.

Ἡ ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ σεμιναρίου ἔλαβε χώρα κατόπιν ἐπισήμου τελετῆς στήν αἴθουσα τοῦ Πανεπιστημίου <Ἀναστάσιος Λεβέντης>, ἀνήμερα τῆς ἀφίξεώς μας ὥρα 9:30 πρωινή. Ὁ διευθυντής τοῦ παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου Κύπρου κ. Ἀνδρέας Χαραλάμπους ἀνάγνωσε χαιρετισμό τῆς γενικῆς διευθυντρίας τοῦ ὑπουργείου παιδείας καί πολιτισμοῦ κ. Ὀλυμπίας Στυλιανοῦ. Χαιρετισμούς ἐπίσης ἀπηύθυναν ὁ ἀντιπρύτανης ἀκαδημαϊκῶν ὑποθέσεων τοῦ πανεπιστημιακοῦ ἱδρύματος κ. Κωνσταντῖνος Χριστοφίδης καί ὁ διευθυντής τοῦ γραφείου ἑλληνικῆς παιδείας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς δρας Ἰωάννης Εὐθυμιόπουλος. Ἡ παρουσίαση τοῦ προγράμματος ἔγινε ἀπό τήν ἀντιπρόεδρο τοῦ τμήματος ἐπιστημῶν τῆς ἀγωγῆς κ. Μαίρη Κουτσελίνη.

Τό πρόγραμμα περιλάμβανε 25 ὦρες μαθήματα διδακτικῆς τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας ἀπό τίς καθηγήτριες Σταυρούλα Τσιπλάκου καί Ἕλενα Ἰωαννίδου, 15 ὧρες μαθήματα διδακτικῆς τῆς Ἱστορίας καί τοῦ πολιτισμοῦ ἀπό τήν ἐξαίρετη καθηγήτρια Μαίρη Κουτσελίνη, καί 10 ὦρες μαθήματα διδακτικῆς τῶν Θρησκευτικῶν ἀπό τόν ἄριστα καταρτισμένο θεολόγο καθηγητή Σταῦρο Φωτίου. Στίς 20 Ἰουλίου παρακολουθήσαμε ἐνημέρωση – διάλεξη γιά τό κυπριακό πρόβλημα ἀπό ἐκπρόσωπο τοῦ ὑπουργείου ἐξωτερικῶν τῆς Κύπρου. Στά μαθήματα τῆς γλώσσας καί τῆς Ἱστορίας εἴχαμε τήν εὐκαιρία νά παρουσιάσουμε σχέδιο μαθήματος.

Κατά τό διάστημα τῆς παραμονῆς μας πραγματοποιήθηκαν τέσσερις ἐπισκέψεις σέ ἐπισήμους:

Α) Πρός τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο Β΄ στό Ἀρχιεπισκοπικό μέγαρο τῆς παλαίφατης ἐκκλησίας. Στή διάρκεια τῆς συνάντησης ὁ προκαθήμενος τῆς ἀρχαίας καί Ἀποστολικῆς ἐκκλησίας, ἀφοῦ μᾶς καλωσόρισε στή νῆσο τῶν Ἁγίων καί Μαρτύρων μᾶς μίλησε γιά τήν Ἵδρυση τῆς κυπριακῆς ἐκκλησίας ἀπό τόν Ἀπόστολο Βαρνάβα τό 45 μ.Χ.. Ὁ Μακαριώτατος μᾶς ἐνημέρωσε γιά τό πρόβλημα πού ἀντιμετωπίζει το νησί ἐξ αἰτίας τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς καί κατοχῆς.

Β) Πρός τόν Ἐπίσκοπο Χύτρων κ. Λεόντιο στήν ἱστορική μονή τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου. Ἐκεῖ ξεναγηθήκαμε στήν Ἐγκλείστρα τοῦ Ἁγίου καί στό μουσεῖο τῆς μονῆς. Ὁ Θεοφιλέστατος μᾶς προσέφερε πλούσιο γεῦμα καί στή συνέχεια μᾶς μίλησε γιά τόν Ἅγιο καί τήν ἱστορία τοῦ μοναστηριοῦ. Ἐπίσης μᾶς μίλησε γιά τήν πραγματικά τρομαχτική ἐμπειρία τήν ὁποία ἔζησε ὅταν πῆγε στά κατεχόμενα νά λειτουργήσει στόν Ἱερό ναό τῆς Ἁγίας Μαρίνας στήν Κυθραία. Ἡ συμπεριφορά τοῦ κατοχικοῦ στρατοῦ ἀπεναντί τους, μᾶς εἶπε, ὑπῆρξε βάναυση.

 Γ) Πρός τή γενική διευθύντρια τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί πολιτισμοῦ κ. Ὀλυμπία Στυλιανοῦ στό Ὑπουργεῖο Παιδείας. Ἡ κ. Στυλιανοῦ μᾶς καλωσόρισε στό μαρτυρικό νησί ἐκ μέρους τοῦ ἀπουσιάζοντος ἔντιμου ὑπουργοῦ παιδείας καί πολιτισμοῦ κ. Ἀνδρέα Δημητρίου. Στή συνομιλία πού εἴχαμε μέ τήν κ. Στυλιανοῦ ἀναφέραμε γιά τό ζήτημα τῶν ἡμιτριμήνων. (Half terms). Μᾶς εἶπε ὅτι δέν γνωρίζει τόν συγκεκριμένο θεσμό καί αὐτό γίνεται σέ ἄγνοια τοῦ ὑπουργείου. Μᾶς διαβεβαίωσε ὅτι θά ἐρευνήσει τό ζήτημα.

 Δ) Πρός τόν ἐξοχώτατο πρόεδρο τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας κ. Δημήτριο Χριστόφια στό προεδρικό μέγαρο. Ἐκεῖ μᾶς ἔκανε ὁ ἴδιος ἐνημέρωση γιά τίς συνομιλίες Χριστόφια – Ταλάτ. Ἐπίσης ἐξῆρε τήν προσωπικότητα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου. Μᾶς πληροφόρησε γιά τόν σεβασμό τόν ὁποῖο ἔχει πρός τό πρόσωπο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων. Τέλος, μᾶς πρόσφερε ἕνα μεταλικό κλάδο ἐλιᾶς.

 Σέ ὅλές τίς συναντήσεις μεταφέραμε σύντομο χαιρετισμό ἐκ μέρους τοῦ σεπτοῦ ποιμενάρχου μας Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων καί Μεγάλης Βρετανίας κ.κ. Γρηγορίου.

Παρακαθήσαμε σέ δύο ἐπίσημα δεῖπνα τά ὁποῖα προσεφέρθησαν ἀπό τό πανεπιστήμιο Κύπρου καί σέ τρία ἐπίσης ἐπίσημα δεῖπνα ἀπό μέρους τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς. Ὅλα τά δεῖπνα ἔλαβαν χώρα σέ ἑστιατόρια τῆς Λευκωσίας.

Ἐπισκεφθήκαμε διάφορα ἀξιόλογα μέρη τοῦ νησιοῦ ὅπως τήν ἀρχαία πόλη τοῦ Κουρείου. Ἐκεῖ μάθαμε γιά τήν μεγαλόπρεπη κατοικία τοῦ φιλόξενου Εὐστολίου καί τό ἀρχαῖο θέατρο. Μεταβήκαμε ἐπίσης στήν Πέτρα τοῦ Ρωμιοῦ, πού σύμφωνα μέ τήν μυθολογία ἐκεῖ γεννήθηκε ἡ θεά Ἀφροδίτη. Ἐπισκεφθήκαμε τά περίφημα ψηφιδωτά στό λιμανάκι τῆς Πάφου, τό Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο Λευκωσίας, τόν Τύμβο τῆς Μακεδονίτισσας, τά Φυλακισμένα Μνήματα. Στά δύο τελευταῖα τελέστηκε ἐπιμνημόσυνη δέηση ἀπό τόν π. Βασίλειο Παπαβασιλείου. Εἴδαμε ἐπιπρόσθετα τό Μονοπάτι τῶν Καλυδωνιῶν στίς Πλάτρες καί προσκυνήσαμε στό μοναστήρι τῆς Παναγίας Τροοδίτισσας.

Ἡ τελετή λήξης τῶν μαθημάτων τοῦ σεμιναρίου καί ἡ ἀπονομή τῶν σχετικῶν πιστοποιητικῶν παρακολούθησης ἔγινε τήν Πέμπτη, 23ην Ἰουλίου, ἕνεκα δυσκολιῶν τοῦ Πανεπιστιμίου. Τό πρόγραμμα ὅμως ἔληξε τό Σάββατο 25η Ἰουλίου. Στό σεμινάριο συμμετεῖχαν ἐκτός τῆς δικής μας ἐκπαιδευτικῆς ὁμάδος 20 δασκάλες ἀπό τήν Ἱερᾶ Ἀρχιεπισκοπή Ἀμερικῆς μέ ὑπεύθυνο τόν δρα Ἰωάννη Εὔθυμιόπουλο. Σέ ὅλους τούς διδάσκοντες στό σεμινάριο καί σέ ἄλλους πού συνέβαλαν στήν πραγματοποίηση του, δώσαμε ἐκ μέρους τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τό μέγάλο ἡμερολόγιο καί τό προσευχητάριο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς.

Τό συγκεκριμένο πρόγραμμα ἐπιμόρφωσης μᾶς ἔδωσε τήν εὐκαιρία νά γνωρίσουμε τίς σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Νά γνωρίσουμε κάποιους ἀπό τούς συναδέλφους πού ὑπηρετοῦν τήν ὁμογένεια στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς. Ἀκούσαμε γιά τά προβλήματα τά ὁποῖα ἀντιμετωπίζουν καί ἀνταλλάξαμε ἀπόψεις γιά μιά καλύτερη ἐκπαίδευση στήν ξένη ὅπου ζοῦμε.

Μετά το πέρας τοῦ σεμιναρίου ὁ π. Βασίλειος Παπαβασιλείου, ὁ διάκονος Μάρκος Mitchell καί ὁ θεολόγος Κωνσταντῖνος Θεοχάρους ἀναχωρήσαμε ἀπό τόν ἀερολιμένα Λάρνακας γιά τόν ἀερολιμένα τοῦ Heathrow στίς 27-7-09. Ὁ πρεσβύτερος Σταῦρος Σολωμοῦ παρέμεινε στήν Κύπρο καί ὁ διάκονος Παῦλος Γρηγορίου μετέβη στήν Ἀθήνα γιά προσωπικούς τους λόγους.

Σεβασμιώτατε, Πάτερ καί Δέσποτα,

 Ἐλπίζω ἡ προσπάθεια τήν ὁποία ἔκανα νά προσφέρει τίς ἀπαραίτητες πληροφορίες γιά ἐνημέρωσή σας. Τέλος, ὡς ὑπεύθυνος τῆς ὁμάδος ἐπαναλαμβάνω τήν εὐγνωμοσύνη τίς εὐχαριστίες μας καί ἀνανεώνω τό σεβασμό μας.

Read Full Post »

« Newer Posts